Gå til sidens indhold

Lavere inflation i juni

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+1,8 %
juni 2023 - juni 2024
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,3 %
juni 2023 - juni 2024

Forbruger- og nettoprisindeks juni 2024

I juni steg det samlede forbrugerprisindeks med 1,8 pct. i forhold til samme måned året før. I maj var den tilsvarende stigning 2,2 pct. Den lavere inflation i juni i forhold til maj skyldes blandt andet, at leje af sommerhuse er steget mindre i pris mellem maj og juni i år i forhold til samme periode sidste år. Tjenester er i gennemsnit steget 3,0 pct. det seneste år, hvilket hovedsageligt skyldes prisstigninger på husleje. Varer er i gennemsnit steget 0,6 pct. det seneste år, hvilket især skyldes prisstigninger på elektricitet. Forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 1,3 pct. i juni, hvilket primært skyldes prisstigninger på husleje.

Inflation og kerneinflationKilde: www.statistikbanken.dk/pris111

Elektricitet og husleje bidrog mest til prisudviklingen det seneste år

Produktgruppen boligbenyttelse, elektricitet og opvarmning havde den største påvirkning på det samlede forbrugerprisindeks i juni. Isoleret set bidrog produktgruppen med 1,2 procentpoint af årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks. Bidraget fra produktgruppen skyldes hovedsageligt højere priser på elektricitet og husleje i juni 2024 i forhold til juni 2023.

Vækstbidrag for inflationen i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Fødevarer trak indekset op den seneste måned

Fra maj til juni var forbrugerprisindekset uændret. Isoleret set trak prisstigninger på fødevarer, hotelovernatninger og pakkerejser indekset op med 0,22 procentpoint. Modsat trak prisfald på tøj, radio/TV-udstyr samt nye biler indekset ned med 0,21 procentpoint.

Vækstbidrag for forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Maj - juni 2024

 

 

Juni 2023 - juni 2024

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i forbrugerprisindekset

forbrugerprisindekset

 

0,0

 

(inflation)

 

1,8

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Fødevarer

10,47

0,10

 

Elektricitet

2,56

0,45

Hotelovernatninger

0,36

0,07

 

Husleje

20,83

0,41

Pakkerejser

1,25

0,05

 

Restaurant- og cafebesøg

5,87

0,22

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Tøj

3,16

-0,14

 

Møbler og boligudstyr

2,08

-0,24

Radio/TV-udstyr

0,79

-0,04

 

Nye biler

2,06

-0,14

Nye biler

2,06

-0,03

 

Brugte biler

2,60

-0,09

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Letland havde den laveste EU-harmoniserede inflation i maj

Danmarks EU-harmoniserede inflation lå på 1,8 pct. i juni. Tallene for juni er endnu ikke offentliggjort på europæisk niveau, men i maj steg den EU-harmoniserede inflation samlet for de 27 EU-lande til 2,7 pct. fra 2,6 pct. i april. EU-landene med lavest EU-harmoniseret inflation i maj var Letland med 0,0 pct., Finland med 0,4 pct. og Italien med 0,8 pct. EU-landene med højst EU-harmoniseret inflation i maj var Rumænien med 5,8 pct., Belgien med 4,9 pct. og Kroatien med 4,3 pct.

Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på en måde, der sikrer, at tallene er sammenlignelige på tværs af landene. Forskellen mellem det danske forbrugerprisindeks og HICP er, at udgifter til ejerboliger ikke indgår i HICP. Eurostat offentliggør de samlede inflationstal for de 27 EU-lande én gang månedligt. Tallene for juni udkommer 17. juli 2024. De kan ses på Eurostats hjemmeside: Inflation in the euro area og i Eurostats database: Harmonised indices of consumer prices.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2023

2024

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2024

Juni

 

Maj

 

Juni

 

Maj - juni
2024
 

Maj 2023
- maj 2024
 

Juni 2023
- juni 2024
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

116,4

118,5

118,5

0,0

2,2

1,8

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,98

129,7

129,2

130,5

1,0

0,7

0,6

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,45

131,9

133,8

132,9

-0,7

1,1

0,8

Beklædning og fodtøj

4,00

95,7

99,4

95,7

-3,7

1,0

0,0

Boligbenyttelse, el og varme

29,66

113,7

118,2

118,4

0,2

3,8

4,1

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

5,38

108,1

102,4

102,1

-0,3

-4,5

-5,6

Sundhed

3,05

110,5

112,0

112,0

0,0

1,4

1,4

Transport

12,58

118,2

119,8

119,6

-0,2

1,8

1,2

Kommunikation

2,01

85,6

85,2

84,0

-1,4

-0,7

-1,9

Fritid og kultur

11,12

112,7

115,1

114,9

-0,2

3,0

2,0

Uddannelse

0,91

123,2

130,4

130,4

0,0

5,8

5,8

Restauranter og hoteller

7,15

130,6

132,4

134,6

1,7

3,5

3,1

Andre varer og tjenester

8,71

117,6

120,1

120,1

0,0

2,3

2,1

Varer

49,29

113,3

114,4

114,0

-0,3

1,0

0,6

Tjenester

50,71

118,2

121,3

121,8

0,4

3,2

3,0

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,12

115,7

117,2

117,2

0,0

1,6

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

117,6

118,8

118,8

0,0

1,4

1,0

HICP i alt

116,7

118,7

118,8

0,1

2,1

1,8

HICP-CT i alt

117,2

118,1

118,1

0,0

1,1

0,8

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+1,8 %
juni 2023 - juni 2024
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,3 %
juni 2023 - juni 2024

Nyt fra Danmarks Statistik

10. juli 2024 - Nr. 211

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. august 2024

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation