Gå til sidens indhold

Lille fald i sundhedsudgifterne i 2022

Udgifter til sundhed 2022

I 2022 faldt de samlede sundhedsudgifter med 5,3 mia. kr. fra 271,1 mia. kr. i 2021 til 265,7 mia. kr. i 2022. Faldet afspejler hovedsageligt færre COVID-19-relaterede udgifter. Udgifter til sundhed finansieres primært af det offentlige, idet den offentlige finansieringsandel udgør 85 pct. Husholdningerne finansierer 13 pct. af sundhedsudgifterne, mens sundhedsforsikringer står for de resterende 2 pct.

Udgifter til sundhed fordelt efter finansieringskilde over tidKilde: www.statistikbanken.dk/sha1

13,5 mia. kr. til sundhedsfremme og forebyggelse

Udgifter til sundhed kan opdeles i syv kategorier, hvoraf kategorierne behandling og rehabilitering har langt den største andel af de samlede sundhedsudgifter (60 pct.). En mindre del (5 pct.) af udgifterne blev brugt på kategorien sundhedsfremme og forebyggelse, som næsten blev halveret i 2022, hvor udgifterne var 13,5 mia. kr. I 2021 var udgifter til denne kategori 24,2 mia. kr. Faldet på 10,7 mia. kr. mellem 2021 og 2022 skyldes primært færre udgifter til COVID-19 herunder vaccination og tests. Sundhedsfremme og forebyggelse dækker bl.a. udgifter til informationskampagner omkring tobak, motion og kost samt vaccination og screeningsprogrammer. Halvdelen af disse ydelser blev udbudt af ambulante aktører såsom tests-og vaccinationscentre, hvor man igennem tidsbestilling kan komme og få foretaget diverse tests samt modtage vacciner. 46 pct. blev leveret af aktører inden for sundhedsfremme og forebyggelse såsom Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen.

Totale sundhedsudgifter fordelt på sundhedsfunktion fra 2019 til 2022*Kilde: www.statistikbanken.dk/sha1

36 pct. af sundhedsfremme og forebyggelse udgifter var COVID-19-relateret

Kigger vi nærmere på kategorien sundhedsfremme og forebyggelse var 4,8 mia. kr. i 2022 direkte relateret til COVID-19. Det svarer til 36 pct. af de samlede udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse. Til sammenligning var denne andel 52 pct. i 2021. Faldet skyldes især færre sundhedsudgifter til tidlig sygdomsopsporing og vaccinationsprogrammer på hhv. 9,1 mia. kr. og 2,7 mia. kr. Faldet på 9,1 mia. kr. i tidlig sygdomsopsporing afspejler at udgifterne til COVID-19 tests falder fra 13 mia. kr. i 2021 til 3,5 mia. kr. i 2022.

Fordeling af udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse fra 2019 til 2022*Kilde: www.statistikbanken.dk/sha1

Nyt fra Danmarks Statistik

28. april 2023 - Nr. 151

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. april 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken giver en sammenhængende beskrivelse af sundhedsydelser, sundhedsaktører samt finansiering af sundhed i Danmark. Statistikken gør det muligt at identificere, hvad der forbruges, hvor det forbruges samt hvem der har finansieret forbruget. Statistikken dækker både finansiering fra det offentlige, hus¬holdningers egenbetaling samt betaling fra sundhedsforsikringer. Statistikken er baseret på en lang række kilder. De offentlige kilder består af statsregnskabet, kommunernes og regionernes regnskaber, mens kilder til husholdningernes egenbetaling stammer fra hhv. forbrugsundersøgelsen samt oplysninger fra sundhedsdatastyrelsen. De COVID-19-relaterede udgifter er indsamlet ved kontakt til regionerne samt data modtaget fra Sundhedsdatastyrelsen på udgifter til behandling af COVID-19 patienter og udskilles ikke længere fra 2023. Detaljeret information omkring det tilskudsberettigede salg af lægemidler og regionernes udgifter til medicintilskud offentliggøres af Sundhedsdatastyrelsen hvert kvartal og kan findes på esundhed. Se mere i statistikdokumentationen og på emnesiden.


Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation