Gå til sidens indhold

Danmark og Cypern havde EU's største overskud

Offentligt underskud og gæld i EU-landene 2023 (april-indberetning)

Danmark havde i 2023 et overskud på de offentlige finanser (ØMU-saldoen) på 87,1 mia. kr. svarende til 3,1 pct. af BNP. Det er, sammen med Cypern der havde et tilsvarende overskud, det største blandt EU-landene målt i forhold til BNP. Danmark har haft overskud på de offentlige finanser siden 2016 og har haft det største overskud i forhold til BNP blandt EU-landene siden 2019. 4 ud af de 27 EU-lande havde overskud på de offentlige finanser i 2023. De 27 EU-lande havde samlet set et underskud på 3,5 pct. af BNP, mens de 20 eurolande havde et underskud på 3,6 pct. af BNP.

Offentlig underskud/overskud (ØMU-saldo). 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/edp1

Lidt over halvdelen af EU-landene overholdt underskudgrænsen

I 2023 overholdt 16 ud af de 27 EU-lande underskudsgrænsen på 3 pct. af BNP, der er fastlagt i Maastricht-traktaten. Det er færre end i 2022, hvor 16 lande overholdt underskudsgrænsen, men markant flere end i 2020, hvor kun Danmark og Sverige overholdt underskudsgrænsen. I 2015-2019, årene før COVID-19, overholdt 22 til 26 ud af de 27 EU-lande underskudsgrænsen.

Danmarks ØMU-gæld er stadig blandt EU's laveste

Danmarks offentlige bruttogæld (ØMU-gæld) udgjorde 816,2 mia. kr. ved udgangen af 2023. Dette svarer til en ØMU-gæld på 29,3 pct. af BNP. Den danske ØMU-gæld i procent af BNP er dermed blandt de laveste i EU, og Danmark var blandt de 14 ud af de 27 EU-lande, som opfyldte ØMU-gældskriteriet. Ifølge ØMU-kriterierne, som er fastlagt i Maastricht-traktaten, må ØMU-gælden under normale omstændigheder maksimalt udgøre 60 pct. af BNP. De 27 EU-lande havde ved udgangen af 2023 samlet set en gæld på 81,7 pct. af BNP, mens de 20 eurolande havde en gæld på 88,6 pct. af BNP.

Offentlig bruttogæld (ØMU-gæld) ved udgangen af 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/edp1

ØMU-gælden i procent af BNP faldt i to ud af tre af EU-landene i 2023

I Danmark faldt ØMU-gælden med 28,5 mia. kr. i 2023, hvilket svarer til et fald på 0,5 procentpoint i ØMU-gælden i procent af BNP. Danmark var dermed blandt de 18 ud af de 27 EU-lande, hvor gælden i forhold til BNP faldt i 2023. ØMU-gælden i procent af BNP faldt samlet set i de 27 EU-lande med 1,7 procentpoint, mens den samlede gæld i procent af BNP for eurolandene faldt med 2,2 procentpoint. Faldet i de fleste EU-lande skyldes udviklingen i BNP i løbende priser og ikke udviklingen i ØMU-gælden. Det er kun i 6 lande at ØMU-gælden faldt, når den ikke sættes i forhold til BNP, herunder i Danmark.

Danmarks ØMU-indberetning

ØMU-gælden og ØMU-saldoen benyttes af EU til at vurdere, om medlemslandene opfylder kriterierne i EU-traktaten. Både eurolande og ikke-eurolande er forpligtet til at overholde de fastsatte ØMU-kriterier. I EU's Stabilitets- og Vækstpagt er der angivet sanktionsmuligheder, hvis eurolandene overskrider disse kriterier. Lande uden for euroen, heriblandt Danmark, kan ikke pålægges sanktioner, men kan få EU-henstillinger om at reducere underskuddet og gælden. Som led i EU's procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud er der to årlige frister for indberetninger til EU-kommissionen af ØMU-saldoen og ØMU-gælden - 1. april og 1. oktober.

Danmarks ØMU-gæld og -saldo i pct. af BNP ved indberetningen til EU-kommissionen i april 2024Kilde: www.statistikbanken.dk/edp1

Nyt fra Danmarks Statistik

25. april 2024 - Nr. 116

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. oktober 2024

Kontakt

Kilder og metode

Kilden er Eurostats offentliggørelse News Release, 118/2023 - 23. oktober 2023. Læs mere om kilder og metoder i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation