Gå til sidens indhold

Lille fald i driftsresultatet for erhvervsfiskere i 2022

Regnskabsstatistik for fiskeri 2022

Danske erhvervsfiskere fik i gennemsnit et driftsresultat på 963.000 kr. pr. fartøj i 2022. Det er en tilbagegang på 5 pct. i forhold til 2021, hvor gennemsnitsresultatet lå på 1,01 mio. kr. pr. fartøj. Driftsresultatet for 2022 er det næstlaveste siden 2012.

Bruttoudbytte, omkostninger og driftsresultat i gennemsnit pr. fartøj, løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/firegn2

Bruttoudbyttet pr. fartøj steg

Det gennemsnitlige bruttoudbytte pr. fartøj i 2022 er derimod det højeste i årene 2012-2022. Det blev 7,95 mio. kr. i 2022 mod 6,38 mio. kr. i 2021. Det svarer til en stigning på 25 pct. Fremgangen skyldes især, at den landede mængde fisk og krebs- og bløddyr m.v. i gennemsnit steg med 24 pct. pr. fartøj. Det svarede til, at hvert fartøj i gennemsnit landede 228 ton mere i 2022 end i 2021. En stigning i afregningsprisen på 8 pct. bidrog også til fremgangen.

Brændstofomkostningen pr. fartøj steg

Priserne på brændstof var generelt høje i 2022, hvilket også påvirkede fiskerierhvervet. Omkostningen til brændstof blev i gennemsnit på 1,36 mio. kr. pr. fartøj i 2022 mod 731.000 kr. i 2021. Det svarer til en stigning på 86 pct. fra 2021 til 2022. På trods af den høje omkostning til brændstof havde hvert fartøj i gennemsnit 132 havdage i 2022, hvilket var på niveau med 2021, hvor det var 133 havdage. Forbruget af brændstof var næsten uforandret med i gennemsnit 193.000 liter pr. fartøj i 2022 mod 201.000 liter i 2021. Omkostningen til brændstof pr. kg landet fangst steg i gennemsnit med 50 pct. pr. fartøj fra 2021 til 2022, mens forbruget af brændstof pr. kg. landet fangst faldt med 22 pct.

Fremgang for fartøjer under 24 meter

Fartøjer under 24 meter klarede sig generelt bedre i 2022 end i 2021, især fartøjer på 15 - 18 meter. For denne gruppe steg driftsresultatet i gennemsnit med 62 pct. pr. fartøj fra 2021 til 2022. Derimod fik fartøjer på 24 - 40 meter for første gang i årene 2012-2022 i gennemsnit et negativt driftsresultat på -455.000 kr. pr. fartøj. De største fartøjer (40 meter og over) fik også en nedgang i driftsresultatet fra 2021 til 2022, men de endte alligevel med et positivt driftsresultat på 13,1 mio. kr. pr. fartøj.

Ændring i driftsresultat i gennemsnit pr. fartøj i pct. fra 2021 til 2022, løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/firegn2

Regnskabsresultater for fiskeri fordelt på fartøjslængdegrupper, løbende priser

 

Alle fartøjer

Fartøjslængdegrupper 2022

 

2021
 

2022
 

Under
12 m

12,0
-14,9 m

15,0
-17,9 m

18,0
-23,9 m

24,0
-39,9 m

40,0 m
og over

 

antal

Fartøjer i populationen

472

381

86

55

81

45

37

22

Fartøjer i stikprøven

209

188

28

24

43

28

27

17

 

1.000 kr. pr. fartøj

Bruttoudbytte

6381

7953

999

1656

3745

8375

13608

68925

Driftsomkostninger

4994

6422

725

1413

3234

7399

13385

49062

Finansieringsomkostninger

375

568

31

49

117

539

678

6778

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsresultat

1013

963

243

194

394

437

-455

13086

 

pct.

Nøgletal

 

 

 

 

 

 

 

 

Overskudsgrad

13,2

12,2

-13,5

-10,7

-0,1

3,9

-3,6

26,3

Afkastningsgrad

2,5

2,1

-2,9

-1,5

0,0

0,6

-0,5

4,8

Soliditetsgrad

42,7

36,6

50,7

68,6

64,5

53,9

59,6

13,4

Anm. 1: Summen af fartøjer afviger fra antal fartøjer i længdegrupperne, fordi der ud over de viste fartøjslængdegrupper også findes muslinge- og hesterejefartøjer.
Anm. 2: Fiskeristyrelsen havde registreret 1.841 fartøjer i 2022, www.statistikbanken.dk/fisk1.
Kilde: www.statistikbanken.dk/firegn2 og nfisk

Nyt fra Danmarks Statistik

12. december 2023 - Nr. 423

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. november 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter dansk erhvervsfiskeri. Enheden i statistikken er et fartøj. I denne sammenhæng er et fartøj defineret som en regnskabsenhed. En regnskabsenhed består som hovedregel af et fartøj med selvstændigt regnskab. En regnskabsenhed kan i visse tilfælde indeholde flere fartøjer - eksempelvis hjælpefartøjer eller fartøjer, som hver for sig ellers ikke ville indgå i populationen. Populationen omfatter de enheder, som har en driftsmæssig aktiv periode på mindst seks måneder samt en årsomsætning over tærskelniveauet på 270.000 kr. Læs mere om kilder og metoder i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation