Gå til sidens indhold

Vallensbæk har de nyeste biler, Ærø de ældste

Motorparken
1. januar 2024
2.827.900
Personbiler
+1,0 %
1. januar 2023 til 1. januar 2024

Motorparken 1. januar 2024

De nyeste biler med en privat bruger inkl. leasingbiler findes i Vallensbæk Kommune, hvor bilernes gennemsnitsalder var 8,3 år pr. 1. januar 2024. På Ærø er privatbilerne ældst med en gennemsnitsalder på 14,6 år tæt fulgt af Samsø med 14,0 år - to år ældre end bornholmernes biler, der er tredjeældst. Gennemsnitsalderen for privatbiler er generelt lavest i Øst- og Nordsjælland uden for København, Århusområdet og Aalborg. Mønstret er stort set uforandret i forhold til sidste år. Gennemsnitsalderen for de private brugeres biler i hele landet er 10,0 år, mens erhvervsbrugernes er 4,8 år. For et år siden var gennemsnitsalderen 9,7 år og 4,7 år. Alle bilerne set under et er i gennemsnit 9,6 år mod 9,4 år for et år siden.

Gennemsnitsalder for personbiler med bruger i private husholdninger. 1. januar 2024Kilde: www.statistikbanken.dk/bil8

Antallet af elbiler er steget med 78 pct. fra 2023 til 2024

Elbiler udgør primo 2024 i alt 6,4 pct. af de private brugeres personbiler, mens pluginhybriderne udgør 3,8 pct. I erhvervene udgør elbilerne 15,6 pct. af bestanden, mens pluginhybriderne udgør 11,7 pct. Elbilerne udgør samlet set 7,1 pct. af alle personbiler, mens pluginhybriderne mv. udgør 4,2 pct. Sidste år var andelene hhv. 4,0 pct. og 3,6 pct. I faktiske tal er der 323.100 elbiler og pluginhybrider primo 2024 mod 271.600 for et år siden.

Lidt under fem gange så mange personbiler som i 1963-1964

Der kører lidt under fem gange så mange personbiler rundt på de danske veje ved årsskiftet 2023-2024 som i 1963-1964, idet bestanden af personbiler er vokset fra 605.000 til 2.827.900 i dag. I det samme tidsrum er befolkningen vokset fra 4,7 mio. til 5,96 mio.

I 2023 er bestanden vokset med 26.800 biler siden årets start, hvilket svarer til en stigning på 1,0 pct. På tilgangssiden var 2023 præget af et lavt antal nye biler - 175.100 - mens der udgik 148.300. Afgangen var relativ lav og på niveau med 2020 0g 2021 og 2022. Brugerne har med andre ord holdt ved deres 'gamle' biler.

Bestand og tilgang af nye personbiler pr. 1. januar. 1962-2024Kilde: www.statistikbanken.dk/bil707 og bil6

Alderssammensætningen afspejler nyregistreringer tilbage i tiden

Alderssammensætningen af bestanden primo 2024 er ikke kun et resultat af den nylige tilgang af nye biler - som ses som 0-4-årige i figuren nedenfor - men også af registreringsaktiviteterne mange år tilbage. Eksempelvis afspejler den høje andel af 5-9-årige i den aktuelle bestand det store antal nyregistreringer i især årene 2015-2017.

Personbilernes alderssammensætning pr. 1. januarKilde: www.statistikbanken.dk/bil707 og bil6

Færre erhvervskøretøjer, flere personbiler

Den samlede bestand af motorkøretøjer var på 3.435.200 stk. ved årsskiftet. Siden 2019-2020 er bestanden vokset med 152.300 køretøjer eller 4,6 pct. Der er kommet flere personbiler, sættevognstrækkere og motorcykler og færre af alle andre motorkøretøjer. I absolutte tal var der 25.300 færre erhvervskøretøjer (busser, vare- og lastbiler samt sættevognstrækkere) og 176.100 flere personbiler end for fire år siden.

Udviklingen i bestanden af køretøjer. 1. januar 2020 til 1. januar 2024Kilde: www.statistikbanken.dk/bil707

Køretøjsbestanden i Danmark. 1. januar

 

2020
 

2021
 

2022
 

2023
 

2024
 

2020
- 2024

 

antal

pct.

Alle køretøjer i alt

4624440

4724075

4815806

4832650

4856114

5,0

Motorkøretøjer i alt

3282859

3351428

3414031

3418171

3435175

4,6

Personbiler

2651726

2723667

2787553

2801076

2827864

6,6

Benzin

1803976

1834418

1840349

1820424

1796437

-0,4

Diesel

822181

827412

802420

762754

708176

-13,9

El

15507

31886

66610

112674

200108

1190,4

Hybrid (plugin), gas mv.

10062

29951

78174

105224

123143

1123,8

Busser

13003

12298

11923

11377

10794

-17,0

Varebiler

380175

376435

373470

364888

356198

-6,3

Heraf privat godstransport1

65147

58369

50813

44563

39203

-39,8

Lastbiler

27919

27508

27717

27623

27719

-0,7

Sættevognstrækkere

14584

14674

15430

15776

15636

7,2

Motorcykler

162032

165527

168418

169237

170347

5,1

Knallert-45

32222

30329

28520

27182

25573

-20,6

Brand- og redningskøretøjer2

1198

990

1000

1012

1044

-12,9

Øvrige køretøjer i alt

1341581

1372647

1401775

1414479

1420939

5,9

Påhængsvogne indtil 2 ton

1013315

1043018

1067505

1077363

1085691

7,1

Påhængsvogne over 2 ton

71571

76782

82326

86480

89997

25,7

Sættevogne

45219

45517

48229

50848

50458

11,6

Campingvogne

124399

121672

118422

114648

110146

-11,5

Traktorer

87077

85658

85293

85140

84647

-2,8

1 Må anvendes til privatkørsel.
2 Kun vare- og lastbiler.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bil707 og bil710

Motorparken
1. januar 2024
2.827.900
Personbiler
+1,0 %
1. januar 2023 til 1. januar 2024

Nyt fra Danmarks Statistik

22. marts 2024 - Nr. 82

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. marts 2025

Kontakt

Statistik­dokumentation