Gå til sidens indhold

Udflytning af jobs til udlandet er faldet drastisk

International organisering og outsourcing 2018:2020

Virksomheder i Danmark outsourcede 4.800 jobs til udlandet i perioden 2018-2020. I de to sidste perioder outsourcede virksomhederne hhv. 16.900 (2009-2011) og 8.500 jobs (2014-2016). Nedgangen i udflytning af jobs er primært drevet af virksomheder inden for industri, der i perioden 2018-2020 outsourcede halvt så mange jobs som i 2014-2016 perioden og under 20 pct. af, hvad der blev outsourcet i perioden 2009-2011. På trods af denne nedgang over tid, er industri stadig den hovedbranche med det højeste antal udflyttede jobs. Også virksomheder i branchen information og kommunikation har outsourcet markant færre jobs i 2018-2020, sammenlignet med de to foregående perioder.

Udflyttede jobs efter branchegrupperKilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/orgout20

Flest virksomheder i Danmark outsourcer til EU-lande

Der var 306 virksomheder i Danmark, der outsourcede til udlandet i perioden 2018-2020, svarende til 9 pct. af det samlede antal undersøgte virksomheder. Dette var en nedgang i forhold til tidligere, hvor hhv. 19 pct. (2009-2011) og 12 pct. (2014-2016) af virksomhederne outsourcede. Outsourcende virksomheder i Danmark foretrækker i høj grad EU-lande som destination for outsourcing. Mere end to ud af fem virksomheder outsourcede til de gamle EU15-lande (ekskl. Danmark), og over halvdelen outsourcede til de øvrige EU-lande. I perioderne i 2009-2011 og 2014-2016 valgte langt de fleste virksomheder i Danmark ligeledes at outsource til EU-landene.

Outsourcende virksomheder i pct., fordelt på destinationer. 2018-2020Kilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/orgout35

Virksomhederne outsourcer især inden for deres egen koncern

For 55 pct. af virksomhederne, der har outsourcet til udlandet i perioden 2018-2020, er aktiviteterne udelukkende flyttet inden for koncernen. Derudover outsourcede 17 pct. både inden og uden for koncernen. Kun 27 pct. af virksomhederne flyttede jobs til udlandet udelukkende uden for koncernen. Denne fordeling er næsten identisk med den seneste periode 2014-2016.

Hjælpefunktioner outsources oftere end kernefunktioner

Blandt de virksomheder, der har flyttet aktiviteter til udlandet i perioden 2018-2020, har 75 pct. outsourcet hjælpefunktioner (dvs. aktiviteter, som ikke udgør virksomhedens primære aktivitet). Sammenlignet med tidligere perioder valgte en større andel virksomheder, især inden for industri og handel og transport, at flytte hjælpefunktioner til udlandet. Outsourcing af kerneaktiviteter faldt fra 54 pct. i 2014-2016 til 50 pct. i 2018-2020 perioden, men der er forskelle på tværs af brancherne. Markant færre virksomheder i industri outsourcede kerneaktiviteter, mens flere virksomheder bl.a. inden for erhvervsservice flyttede kerneaktiviteter til udlandet.

Lavere omkostninger er stadig det vigtigste motiv for at outsource

Virksomhederne i Danmark outsourcer med flere forskellige motiver, og der er forskel på, hvor vigtig hvert motiv er. De outsourcende virksomheder svarede for perioden 2018-2020, at lavere lønomkostninger (74 pct.), lavere øvrige omkostninger (58 pct.) og strategiske beslutninger (63 pct.) var vigtige eller meget vigtige motiver i deres beslutningsproces. En faktor, der er blevet relativt vigtigere over årene, er manglen på kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Det gælder især inden for brancher som industri, handel og transport og information og kommunikation. Motivet er dog ikke nær så vigtigt som de førnævnte motiver, set på tværs af alle brancher.

Motiver for at træffe beslutning om outsourcingKilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/orgout40

Nyt fra Danmarks Statistik

9. maj 2022 - Nr. 159

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. august 2024

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen af danske virksomheders internationale organisering og outsourcing dækker alle virksomheder med 50 eller flere ansatte inden for de private byerhverv, inklusive den finansielle sektor. Tallene er baseret på indsamling af oplysninger fra 3.500 virksomheder. Undersøgelsen er en del af et større europæiske projekt, delvist finansieret af Eurostat, med det formål at belyse virksomhedernes engagement i globale værdikæder og international sourcing. Undersøgelsen er en delvis gentagelse af tidligere undersøgelse i 2007, 2012 og 2017.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation