Gå til sidens indhold

Uændret offentlig beskæftigelse i fjerde kvartal

Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service (kvt.) 4. kvt. 2023

Antallet af fuldtidsbeskæftigede i offentlig forvaltning og service var uændret 763.100 fra tredje til fjerde kvartal 2023. Den offentlige beskæftigelse har siden andet kvartal 2020 og frem til tredje kvartal 2023 været stigende i alle kvartaler, bortset fra et fald i andet kvartal 2022. Tallene er omregnet til fuldtidsbeskæftigede, og der er taget højde for sæsonmønstre.

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/obesk3

Stigende beskæftigelse i stat og faldende beskæftigelse i kommuner

Omregnet til fuld tid steg den statslige beskæftigelse fra tredje til fjerde kvartal med 400, mens beskæftigelsen i kommuner faldt med 500 i samme periode. Det svarer til en stigning på 0,2 pct. i stat og et fald på 0,1 pct. i kommuner. Den statslige beskæftigelse har været stigende siden tredje kvartal 2020, mens den kommunale beskæftigelse har været faldende de seneste kvartaler. Beskæftigelsen i regioner var uændret fra tredje til fjerde kvartal.

Velfærdsområder udgør ca. tre fjerdedele af den offentlige beskæftigelse

De tre største områder social beskyttelse, sundhedsvæsen og undervisning udgjorde i fjerde kvartal tilsammen mere end tre fjerdedele af den samlede offentlige beskæftigelse. Det største af disse tre områder, social beskyttelse, omfatter blandt andet beskæftigede på ældre- og handicapområdet samt inden for børnepasning og arbejdsløshed. Det fjerdestørste område generelle offentlige tjenester udgjorde 8,9 pct. af den samlede offentlige beskæftigelse. De største delområder under generelle offentlige tjenester er grundforskning og skatteforvaltning, og de udgjorde tilsammen halvdelen af generelle offentlige tjenester. Grundforskning omfatter hovedsageligt forskning på universiteterne og er dermed tæt knyttet til det statslige undervisningsområde.

Offentligt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere fordelt efter formål, sæsonkorrigeret. 4. kvt. 2023*Kilde: www.statistikbanken.dk/obesk4

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, sektorfordeling, sæsonkorrigeret. 2023*

 

3. kvt.

4. kvt.

 

3. kvt.

4. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

763104

763072

 

0,0

0,0

Stat

192006

192425

 

0,2

0,2

Regioner

131943

131983

 

0,3

0,0

Kommuner

437207

436692

 

-0,1

-0,1

Sociale kasser og fonde

1949

1972

 

0,5

1,2

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/obesk3

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, opdeling på formål, sæsonkorrigeret. 2023*

 

3. kvt.

4. kvt.

 

3. kvt.

4. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

763104

763072

 

0,0

0,0

Generelle offentlige tjenester

68256

68155

 

0,3

-0,1

Forsvar

27036

27629

 

1,3

2,2

Offentlig orden og sikkerhed

27624

27714

 

0,1

0,3

Økonomiske anliggender

25597

25594

 

-0,1

0,0

Miljøbeskyttelse

5109

5176

 

0,9

1,3

Boliger og offentlige faciliteter

3063

3075

 

-1,3

0,4

Sundhedsvæsen

195646

195310

 

0,2

-0,2

Fritid, kultur og religion

25168

25144

 

-0,2

-0,1

Undervisning

136960

136557

 

-0,6

-0,3

Social beskyttelse

248636

248710

 

0,0

0,0

Uoplyst

7

8

 

..

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/obesk4

Nyt fra Danmarks Statistik

22. marts 2024 - Nr. 79

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antal beskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service målt i betalte timer omregnet til fuld tid. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberet¬ninger til SKATs eIndkomst. Oplysningerne kombineres til statistikken med indberetninger af bl.a. kontonumre fra de offentlige lønsystemer med henblik på opgørelsen på formål. Statistikken opgøres udover på formål (COFOG) også på delsektorer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation