Gå til sidens indhold

Forskning og udvikling udgør 2,9 pct. af BNP

Forskning og udvikling 2022

De samlede udgifter til forskning og udvikling (FoU) udgjorde 81,8 mia. kr. i 2022. Det svarer til 2,9 pct. af bruttonationalproduktet (BNP) og er på samme niveau som året før. De sidste ti år har udgifternes andel af BNP svinget mellem 2,9 pct. og 3,1 pct. De samlede udgifter til forskning og udvikling steg med 8,5 mia. kr. eller 12 pct. fra 2021 til 2022 i løbende priser. Ser man på de enkelte sektorer var erhvervslivets udgifter i 2022 på 50,3 mia. kr., mens den offentlige sektor havde udgifter for 31,5 mia. kr.

Udgifter til forskning og udvikling (FoU) i pct. af bruttonationalproduktet (BNP)Kilde: www.statistikbanken.dk/cfabnp

Barcelona-målsætningen

Regeringen har opstillet et mål om, at der årligt skal udføres FoU i Danmark svarende til 3 pct. af BNP. Målet kan genfindes i EU's Barcelona-målsætning, som blev formuleret ved det Europæiske Rådsmøde i marts 2002.

Samlede udgifter anvendt til forskning og udvikling (FoU)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022*

 

mio. kr. i løbende priser

FoU-udgifter

57732

62210

65191

64281

66834

66945

68538

73341

81849

Private erhverv

36815

39487

42418

40757

42187

41571

42494

44602

50342

Den offentlige sektor

20917

22723

22772

23524

24646

25374

26045

28740

31507

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/RDCE01

Nyt fra Danmarks Statistik

14. december 2023 - Nr. 429

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. december 2024

Kontakt

Kilder og metode

Tabellerne er baseret på de to statistikker om hhv. FoU i den offentlige sektor og FoU i erhvervslivet. Faste priser beregnes med udgangspunkt i prisniveauet i det senest offentliggjorte år. Få mere information om hele statistikområdet på www.dst.dk/fui i statistikdokumentationerne Forskning og udvikling i den offentlige sektor og Forskning og udvikling i erhvervslivet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation