Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Forskning og udvikling i erhvervslivet

Sidst opdateret: 25-11-2020

Statistikken belyser omfanget af dansk erhvervslivs forsknings- og udviklingsarbejde og de anvendte ressourcer på området. Undersøgelsen er gennemført efter EU og OECD's retningslinjer for forskningsstatistik. Danske data er dermed sammenlignelige med de øvrige EU- og OECD-landes. Desuden kan 2006-tallene sammenlignes med de foregående ti års indberetninger og dermed dokumentere udviklingen over tid.

Indhold

Statistikken har til formål at belyse dansk erhvervslivs forsknings- og udviklingsarbejde. Der indsamles en omfattende liste af variable. Antallet af variable, der indsamles data for, varierer mellem indsamlinger for lige årstal (få variable) og ulige årstal (mange variable).

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Statistikken er en årlig, spørgeskemabaseret undersøgelse, der er baseret på oplysninger indsamlet fra ca. 3000 virksomheder. For 2018 indsamles oplysninger fra 2487 virksomheder, der er udtrukket som en stikprøve blandt en population af 9.297 virksomheder. Der gennemføres en omfattende kvalitetssikring af materialet, dels i Virk-blanketten, dvs., når respondenten indtaster de ønskede oplysninger, dels efterfølgende, hvor de indsamlede oplysninger gennemgås for usandsynlige værdier, der evt. rettes efter genkontakt til virksomhederne.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken bruges af ministerier, brancheorganisationer, forskere, pressen, private virksomheder samt studerende. Statistikken anvendes til forskning, ministerielle publikationer og internationale sammenligninger. Statistikken indgår i beskrivelsen af vidensamfundet. Oplysninger fra statistikken benyttes som indikatorer til EU's Innovations Union Scoreboard, der er en del af Europa2020-strategien. Desuden stilles data til rådighed for forskning og analyser.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Som alle spørgeskemaundersøgelser, skal der tages højde for statistisk usikkerhed. Desuden kan der være fejl i indberetninger samt problemer for virksomheder med at adskille præcist hvor store beløb, der anvendes på FoU, og hvornår der er tale om FoU-aktiviteter, andre innovationsaktiviteter eller almindelige driftsopgaver. Der beregnes varians for centrale variable. I 2018 var det for Samlede udgifter til FoU beregnet til 1,3 og for Antal årsværk beregnet til FoU 1,6.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres senest 12 måneder efter reference årets afslutning.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er sammenlignelig over tid fra 2007 og frem til 2016. Der er konstateret et databrud fra 2016 til 2017.

Der leveres data til EU's statistiske kontor, Eurostat, samt til OECD, som begge offentliggør aggregerede data i deres respektive databaser.

Statistikken er indsamlet som led i en EU-forordning, der bl.a. beskriver hvilke variable, der skal leveres samt for hvilke grupperinger (fx. størrelse og branche), og derfor er den danske statistik sammenlignelig med andre EU-landes tilsvarende opgørelser, i det omfang de følger forordningen.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken under Forskning og udvikling. Derudover er statistikken tilgængelig gennem Eurostats database. Mikrodata kan anvendes til forskningsformål, og det er også muligt at købe mere detaljerede tabeller baseret på undersøgelsens data. Se mere på emnesiden om Forskning, udvikling og innovation.

Læs mere om tilgængelighed