Gå til sidens indhold

Markant vækst i Anden virksomhedsrådgivning

Serviceydelser for serviceerhverv 2022

Omsætningen i branchen Anden virksomhedsrådgivning steg markant fra 27 mia. kr. i 2020 til 39 mia. kr. i 2022, svarende til en stigning på 31 pct. Under denne branche øgede Anden projektstyring (undtagen bygge- og anlægssektor) og Anden virksomhedsrådgivning, i 2022, hver især deres andel af den samlede omsætning med 8 procentpoint til at udgøre hhv. 14 og 13 pct. af den samlede omsætning i branchen. Strategisk virksomhedsrådgivning stod for det største fald i andelen af branchens omsætning med et fald på 6 procentpoint siden 2020, men ydelsen udgjorde fortsat den primære serviceydelse inden for branchen med en andel på 17 pct. af samlede omsætning.

Omsætningen i branchen Anden virksomhedsrådgivning, fordelt på serviceydelserKilde: www.statistikbanken.dk/20363

Erhvervsrådgivning dominerer i Juridisk bistand

I 2022 omsatte virksomheder inden for branchen Juridisk bistand for 18 mia. kroner. Inden for branchen udgjorde Erhvervsrådgivning 39 pct. af den samlede omsætning, hvilket gør den til den mest fremtrædende tjeneste i denne sektor. Rådgivning vedrørende fast ejendom var den næststørste serviceydelse målt på omsætningen, idet den stod for 12 pct. af den samlede omsætning.

Juridisk bistands omsætning, fordelt på serviceydelser

 

Andel af omsætning

 

2021

2022

 

pct.

Erhvervsrådgivning

39

39

Rådgivning vedr. fast ejendom

13

12

Privat rådgivning

10

11

Civile retssager

9

8

Konkurs

8

7

Anden juridisk rådgivning og information

2

4

Strafferet

4

3

Kilde: www.statistikbanken.dk/20363

Salg af reklameplads på internettet fylder mest hos reklamevirksomhederne

Reklamevirksomheder omsatte for ca. 9 mia. kr. ved salg af reklameplads eller reklametid i 2022. Fordelt på medier udgjorde reklamer på internettet over halvdelen af omsætningen med 52 pct., hvilket repræsenterer en stigning på 7 procentpoint i forhold til 2021. Salg af reklameplads eller reklametid i tv udgjorde den næststørste andel med 15 pct., hvilket dog dækker over et fald på 8 procentpoint i forhold til 2021.

Salg af reklameplads eller reklametid, fordelt på medier. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/20363

Nyt fra Danmarks Statistik

14. december 2023 - Nr. 427

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. oktober 2024

Kontakt

Kilder og metode

Serviceydelser for serviceerhverv er en stikprøvebaseret årlig spørgeskemaundersøgelse, hvor virksomhederne bliver bedt om at angive fordeling af omsætningen og eksporten på de enkelte serviceydelser.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation