Gå til sidens indhold

Forbrugertilliden relativ stabil, men fortsat negativ

Forbrugertillidsindikatoren
-7,6
marts 2024
-0,2
fra februar til marts 2024

Forbrugerforventninger marts 2024

Forbrugertillidsindikatoren er i marts minus 7,6 og er dermed omtrent den samme som sidste måned, hvor den var minus 7,4. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 9,8. De fem indikatorer, som forbrugertilliden beregnes af, er dog hver især ændret en del fra februar til marts. Forbrugernes forventninger til både deres egen og Danmarks fremtidige økonomiske situation er faldet. Samtidig er der fremgang i vurderingen af deres egen og Danmarks nuværende økonomiske situation samt en stigning i købelysten. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Forbrugertillidsindikatoren og udvalgte delindikatorerKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Vurderingen af Danmarks økonomiske situation er fortsat negativ

Forbrugerne vurderer fortsat, at Danmarks økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 5,7. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 10,5 Forbrugerne vurderer ligeledes, at familiens økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 9,7, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 13,5.

Forbrugerne forventer familiens økonomi forbliver uændret om et år

Forbrugerne forventer at familiens egen økonomiske situation om et år vil være omtrent det samme som i dag. Indikatoren ligger i marts på 0,6 og er dermed faldet i forhold til februar, hvor indikatoren lå på 5,2. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er 3,2. Forbrugerne forventer derimod, at Danmarks økonomiske situation om et år vil være dårligere end i dag. Indikatoren ligger på minus 5,0. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 4,7.

Forbrugerne holder fortsat igen med køb af større forbrugsgoder

Forbrugerne vurderer fortsat, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren ligger nu på minus 18,1, hvilket er en stigning i forhold til februar, hvor den lå på minus 22,0. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 23,3.

Forbrugerne forventer stigende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil være steget om et år sammenlignet med i dag. Indikatoren ligger på 9,0, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder er 11,4.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2021

2022

2023

2023

2024

 

 

 

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

0,3

-22,2

-15,6

-11,8

-10,3

-13,0

-8,4

-7,4

-7,6

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

5,3

-17,8

-20,5

-17,4

-14,0

-17,5

-11,7

-10,6

-9,7

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

11,9

-5,0

2,0

2,5

5,2

1,0

4,9

5,2

0,6

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

-12,1

-39,1

-25,8

-11,6

-11,2

-17,4

-10,0

-7,1

-5,7

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

4,4

-17,1

-1,5

-4,6

-5,8

-6,6

-3,6

-2,4

-5,0

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-7,9

-32,1

-32,3

-27,6

-25,9

-24,3

-21,6

-22,0

-18,1

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme.
Læs mere på emnesiden Forbrugerforventninger
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2021

2022

2023

2023

2024

 

 

 

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

1,2

58,3

44,8

28,1

27,4

23,1

22,8

15,7

15,9

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

30,0

25,0

-9,0

-0,8

-1,3

-2,5

2,8

2,4

7,4

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

-6,5

14,1

15,2

11,4

11,5

13,9

10,7

12,0

9,0

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-0,1

-16,1

-11,4

-11,3

-10,6

-8,3

-7,3

-7,3

-6,0

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

56,6

61,2

62,8

63,0

69,1

63,4

62,8

62,6

63,6

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

41,5

26,4

25,6

27,5

29,4

22,9

22,4

27,1

29,2

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

35,0

24,2

21,4

21,9

23,0

18,5

20,7

22,4

25,7

1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugertillidsindikatoren
-7,6
marts 2024
-0,2
fra februar til marts 2024

Nyt fra Danmarks Statistik

20. marts 2024 - Nr. 76

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. april 2024

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation