Gå til sidens indhold

Staten øger sin andel af hugsten af træ

Hugsten i skove og plantager 2022

Hugsten af træ i de danske skove er i 2022 steget markant, denne gang med 12 pct. sammenlignet med 2021. Også i 2021 steg hugsten kraftigt, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:385. For statsskove er stigningen særligt markant, nemlig 31 pct. Træ til energi og brænde er steget med 13 pct., men der er også fremgang for gavntræ med 11 pct. Fremgangen for det danske skovbrug skyldes givetvis gunstige priser, se mere hos Dansk Skovforening.

Hugsten af træKilde: Hugsttællingen 2021 og 2022, særkørsel

Hugsten fordelt efter statsskove og andre skove

 

2021

2022

 

Statsskove

Andre skove

Alle skove

Statsskove

Andre skove

Alle skove

 

1.000 m³

Hugst i alt

452

3782

4234

591

4160

4750

Gavntræ

114

1421

1535

242

1460

1702

Energitræ og brænde

338

2361

2700

349

2699

3048

Kilde: Husttællingen 2021 og 2022, særkørsel

Danmark har fået mere skov gennem årene

I 1923 gennemførte Det Statistiske Departement den første skovtælling efter Danmarks genforening med Sønderjylland i 1920. Arealet med skov blev opgjort til 322.000 ha svarende til 7,5 pct. af hele Danmarks areal. Efter 100 år er skovarealet næsten blevet fordoblet og blev i 2022 opgjort til 630.000 ha - 14,7 pct. af Danmarks areal. I 1923 udgjorde løvtræ 45 pct. af skoven og nåletræ 55 pct. Forholdet mellem de to typer træ har ændret sig siden, hvor løvtræ i 2022 udgør lidt over halvdelen af den danske skov. Læs mere om Danmarks skovstatistik. Den danske skovhistorie er fortalt i Skove og plantager 2000, som Danmarks Statistik udgav i 2002 efter skovtællingen i 2000.

Skovareal i udvalgte år

 

1923

1950

2000

2022

 

1.000 ha

Skovbevokset areal i alt

322

371

473

630

Løvtræ i alt

146

130

174

322

Bøg

100

85

80

86

Eg

16

19

43

76

Andet løvtræ

31

26

52

160

Nåletræ i alt

175

211

294

293

Rødgran

132

79

Sitkagran

34

42

Fyrretræ

64

Nordmannsgran

28

39

Nobilis

12

12

Andre ædelgranarter

15

15

Andet nåletræ

72

42

Uoplyst og midlertidigt ubevokset

30

5

15

Kilde: www.statistikbanken.dk/skov11, Statistisk Årbog 1929, side 41 og Skove og plantager 1951, side 10

Nyt fra Danmarks Statistik

20. december 2023 - Nr. 437

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. november 2024

Kontakt

Kilder og metode

Næsten alle skove på 50 ha og derover indgår i tællingen, mens der for mindre skove er tale om en beregning. Hugst er den mængde træ, der i kalenderåret er taget ud af skoven og klargjort til levering. Hugsten er for alle træarter omregnet til kubikmeter fastmasse, som er træindholdet i én rummeter nåletræ uden luft.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation