Gå til sidens indhold

Stor stigning i hugsten i 2021

Hugsten i skove og plantager 2021

Hugsten af træ i de danske skove er steget med 16 pct. i 2021 eller næsten 600.000 m3. Stigningen er størst for træ til energi, som er steget med 18 pct., mens gavntræ er steget med 14 pct. Årsagen til væksten er sandsynligvis gunstige priser på træ, som kan ses i skovstatistikken fra Dansk Skovforening.

HugstenKilde: www.statistikbanken.dk/skov55

Energitræ

Siden 2013 er hugsten af energitræ vokset fra at udgøre 47 pct. af den samlede hugst til 56 pct. i 2021. I absolutte tal er der tale om en stigning på over 600.000 m3. Energitræ anvendes bl.a. til afbrænding i kraftvarmeværker til produktion af strøm. Denne energiform betragtes som vedvarende energi, idet fældede træer erstattes af nyplantede, som binder CO2.

Hugsten af træ

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

1.000 m3

Hugst i alt

3590

3801

3915

3557

3902

3704

3826

3590

4171

Gavntræ

1372

1733

1637

1497

1597

1549

1643

1377

1568

Energitræ

1699

1707

1898

1763

1948

1871

1968

1981

2334

Brænde

519

361

380

298

357

284

215

233

269

 

I procent af samlet hugst

Gavntræ

38,2

45,6

41,8

42,1

40,9

41,8

43,0

38,3

37,6

Energitræ

47,3

44,9

48,5

49,6

49,9

50,5

51,4

55,2

56,0

Brænde

14,5

9,5

9,7

8,4

9,2

7,7

5,6

6,5

6,4

Kilde: www.statistikbanken.dk/skov55

Regeringens målsætning om mere naturskov

Staten ejer 115.000 ha skov svarende til 18 pct. af Danmarks skovareal. Der foretages hugst i statsskovene på lige fod med hugsten i de private skove. Det er regeringens politik, at en del af statens skovareal skal udlægges som naturnationalparker med vild natur til gavn for biodiversiteten, dvs. mangfoldigheden af arter, både planter, insekter, fugle og pattedyr. Dermed skal hugsten i den del af statsskovene, som udpeges til naturnationalparker, udfases. Læs mere om regeringens politik på området her. De fem første naturnationalparker skal ligge i Fussingø ved Randers, Gribskov i Nordsjælland, Almindingen på Bornholm, Stråsø mellem Herning og Holstebro og Tranum ved Jammerbugt. Disse fem naturnationalparker kommer til at fylde 25.000 ha. Siden kommer andre områder til, så vi får 15 naturnationalparker med i alt 75.000 ha.

Nyt fra Danmarks Statistik

16. november 2022 - Nr. 385

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. december 2023

Kontakt

Kilder og metode

Næsten alle skove på 50 ha og derover indgår i tællingen, mens der for mindre skove er tale om en beregning. Hugst er den mængde træ, der i kalenderåret er taget ud af skoven og klargjort til levering. Hugsten er for alle træarter omregnet til kubikmeter fastmasse, som er træindholdet i én rummeter nåletræ uden luft.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation