Gå til sidens indhold

Skove og plantager 2000

Danmark er ifølge vores nationalsang et land, der "-står med brede bøge". Men i de seneste årtier har egetræerne vundet ind på bøgene. Antallet af hektar beplantet med bøgetræer er steget en smule, men det er især arealet med egetræer, som er steget markant i løbet af de seneste 10 år.
Disse oplysninger og mange flere kan man finde i Danmarks Statistiks nye udgivelse Skove og plantager 2000. Ti år er gået siden Danmarks Statistiks seneste opgørelse af de danske skove, som nu bl.a. indeholder afsnit om skovenes sundhedstilstand, biodiversitet og miljøbeskyttende funktioner.

Som noget nyt indeholder Skove og plantager nu også en opgørelse af hvor meget jord, der er blevet inddraget til anlægning af ny skov ved såkaldt skovrejsning. Danmarks skovareal er nu 486.000 ha, svarende til 11,3 pct. af landets samlede areal. Fra 1990 til 2000 er der foretaget skovrejsning på 27.500 ha, og heraf er de 8.000 ha løvtræ.

Med bogen følger en cd-rom, som indeholder den database, hvorfra mange af bogens tabeller og figurer er taget. Cd-rom'en indeholder langt flere og mere detaljerede tal end de, der er blevet plads til i bogen.

Skove og plantager 2000 er skrevet i samarbejde med Skov & Landskab og Skov- og Naturstyrelsen.

Skove og plantager

Kolofon

Skove og plantager
Erhvervsliv
ISBN: 87-501-1287-2
Udgivet: 28. juni 2002 kl. 09:30
Antal sider: 171
Kontaktinfo:
Karsten Larsen
Telefon: 39 17 33 78

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig