Gå til sidens indhold

Uændret niveau for konkurser i marts

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
206
marts
-2,3 %
fra februar til marts

Konkurser marts 2024

Der var 206 erklærede konkurser i marts blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 2,3 pct. færre end i februar. Konkurserne medførte 1.544 tabte job. I første kvartal 2024 var antallet af konkurser i aktive virksomheder 13,3 pct. lavere end i fjerde kvartal 2023, lige som jobtabet i faktiske tal var 7,2 pct. lavere. I marts udgjorde konkurser blandt de aktive virksomheder, der har fået momslån i COVID-19-perioden, 24 pct. af det faktiske antal konkurser i de aktive virksomheder.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Konkurser blandt aktive virksomheder er faldet med 26 pct. ift. 2023

Det faktiske antal konkurser i første kvartal 2024 er noget lavere i de branchegrupper, der typisk har flest konkurser, når der sammenlignes med den samme periode i 2023. Industri, byggeri, engroshandel, transport og erhvervsservice ligger 30-37 pct. lavere end i 2023, mens detailhandel ligger 22 pct. lavere og restauranter 11 pct. lavere. I første kvartal 2024 ligger det samlede konkursniveau for alle aktive virksomheder 26 pct. lavere end i 2023.

Konkurser i aktive virksomheder i udvalgte branchegrupper. Januar-marts 2020-2024Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Erklærede konkurser i marts i faktiske tal

Der var i alt 443 erklærede konkurser i marts opgjort i faktiske tal. Heraf var 231 konkurser i aktive virksomheder, der havde ansatte og/eller en omsætning på mindst 1 mio. kr. De resterende 212 konkurser var i såkaldte nulvirksomheder, dvs. virksomheder uden ansatte og med en mindre omsætning.

39 pct. af de konkursamte job var i Region Midtjylland

Der blev tabt 1.544 job ved de 443 erklærede konkurser i marts mod 1.089 tabte job i februar. Region Hovedstaden stod for 31 pct. af de tabte job i marts, mens Region Sjælland stod for 17 pct. Region Syddanmark stod for 8 pct., mens Region Midtjylland stod for 39 pct. Region Nordjylland stod for 5 pct. I første kvartal 2024 blev i alt 3.554 job ramt af konkurs mod 3.829 i fjerde kvartal 2023.

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer som tidlige indikatorer

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer giver gode indikationer på, hvad der kan forventes af konkurserklæringer i de kommende måneder, og de hjælper med at isolere aktuelt betingede udviklinger i de nyeste konkurstal fra tidligere begivenheder. Se mere herom i Stor stigning i antal konkurser og tabte job i marts (Nyt fra Danmarks Statistik 2022:118).

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - marts 2024

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

80567

37681

46,8

111

91

Aktive virksomheder

9769

5529

56,6

108

70

Nulvirksomheder

70798

32152

45,4

111

92

1Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Tvangsopløsninger, konkursbegæringer og konkurserKilde: www.statistikbanken.dk/konk11e samt særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2023

2024

 

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

 

antal konkurser

Sæsonkorrigerede i alt

633

539

552

634

571

609

693

618

625

370

486

522

509

Heraf i aktive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virksomheder

279

242

235

272

273

214

260

259

228

229

205

211

206

Faktiske i alt

616

409

433

588

418

326

616

922

1100

519

415

479

443

Landbrug, skovbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og fiskeri

12

4

2

9

5

4

7

10

7

10

5

8

3

Industri, råstofindvinding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og forsyningsvirksomhed

27

25

31

28

22

23

29

33

43

22

19

26

16

Bygge og anlæg

119

77

74

120

69

52

105

160

191

97

64

102

99

Handel og transport mv.

208

136

138

168

139

93

202

257

314

158

128

153

144

Ejendomshandel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og udlejning

18

8

13

23

15

11

19

33

38

28

15

16

14

Erhvervsservice

112

75

78

98

59

55

89

149

148

81

63

66

68

Øvrige brancher, ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uoplyste

120

84

97

142

109

88

165

280

359

123

121

108

99

Uoplyst aktivitet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hovedstaden

275

183

218

275

177

122

329

538

624

240

183

195

190

Sjælland

80

45

53

95

63

47

54

100

128

76

49

55

62

Syddanmark

109

63

51

74

54

45

85

88

120

62

56

76

60

Midtjylland

113

76

76

102

81

83

92

125

169

95

86

116

84

Nordjylland

39

42

35

42

43

29

56

71

59

46

41

37

47

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

2222

1114

909

1409

881

656

1025

1742

1009

1078

921

1089

1544

Hovedstaden

817

401

305

588

307

177

339

673

536

371

327

289

477

Sjælland

230

108

76

176

226

173

83

173

93

143

169

108

268

Syddanmark

555

281

284

338

129

114

248

251

168

73

61

195

131

Midtjylland

547

209

162

183

129

136

219

424

170

400

267

446

595

Nordjylland

73

115

82

124

90

56

136

221

42

91

97

51

73

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegrupper), konk15 (enkeltbrancher), konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
206
marts
-2,3 %
fra februar til marts

Nyt fra Danmarks Statistik

12. april 2024 - Nr. 105

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. maj 2024

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation