Gå til sidens indhold

Stigning i både inflationen og kerneinflationen

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+2,2 %
maj 2023 - maj 2024
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,6 %
maj 2023 - maj 2024

Forbruger- og nettoprisindeks maj 2024

I maj steg det samlede forbrugerprisindeks med 2,2 pct. i forhold til samme måned året før. I april var den tilsvarende stigning 0,8 pct. Den højere inflation i maj i forhold til sidste måned skyldes primært prisstigning på elektricitet. Tjenester er i gennemsnit steget 3,2 pct. det seneste år, hvilket hovedsageligt skyldes prisstigninger på husleje. Varer er i gennemsnit steget 1,0 pct. det seneste år, hvilket især skyldes prisstigninger på elektricitet. Forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 1,6 pct. i maj, hvilket primært skyldes prisstigninger på husleje.

Inflation og kerneinflationKilde: www.statistikbanken.dk/pris111

Elektricitet og husleje bidrog mest til prisudviklingen det seneste år

Produktgruppen boligbenyttelse, elektricitet og opvarmning havde den største påvirkning på det samlede forbrugerprisindeks i maj. Isoleret set bidrog produktgruppen med 1,1 procentpoint af årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks. Bidraget fra produktgruppen skyldes hovedsageligt højere priser på elektricitet og husleje i maj 2024 i forhold til maj 2023.

Vækstbidrag for inflationen i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Sommerhusleje, flyrejser og fødevarer trak indekset op den seneste måned

Fra april til maj var forbrugerprisindekset uændret. Isoleret set trak prisstigninger på leje af sommerhus, flyrejser og fødevarer indekset op med 0,18 procentpoint. Modsat trak prisfald på pakkerejser, møbler og boligudstyr samt benzin indekset ned med 0,24 procentpoint.

Vækstbidrag for forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Apr. - maj 2024

 

 

Maj 2023 - maj 2024

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i forbrugerprisindekset

forbrugerprisindekset

 

0,0

 

(inflation)

 

2,2

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Leje af sommerhus

0,73

0,07

 

Elektricitet

2,56

0,42

Flyrejser

0,46

0,06

 

Husleje

20,83

0,41

Fødevarer

10,47

0,05

 

Restaurant- og cafebesøg

5,87

0,22

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Pakkerejser

1,25

-0,11

 

Møbler og boligudstyr

2,08

-0,19

Møbler og boligudstyr

2,08

-0,09

 

Nye biler

2,06

-0,10

Benzin

1,57

-0,04

 

Brugte biler

2,60

-0,09

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Litauen havde den laveste EU-harmoniserede inflation i april

Danmarks EU-harmoniserede inflation lå på 2,1 pct. i maj. Tallene for maj er endnu ikke offentliggjort på europæisk niveau, men i april var den EU-harmoniserede inflation samlet for de 27 EU-lande uændret i forhold til marts, hvor den var 2,6 pct. EU-landene med lavest EU-harmoniseret inflation i april var Litauen med 0,4 pct., Danmark med 0,5 pct. og Finland med 0,6 pct. EU-landene med højst EU-harmoniseret inflation i april var Rumænien med 6,2 pct., Belgien med 4,9 pct. og Kroatien med 4,7 pct.

Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på en måde, der sikrer, at tallene er sammenlignelige på tværs af landene. Forskellen mellem det danske forbrugerprisindeks og HICP er, at udgifter til ejerboliger ikke indgår i HICP. Eurostat offentliggør de samlede inflationstal for de 27 EU-lande én gang månedligt. Tallene for maj udkommer 18. juni 2024. De kan ses på Eurostats hjemmeside: Inflation in the euro area og i Eurostats database: Harmonised indices of consumer prices.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2023

2024

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2024

Maj

 

Apr.

 

Maj

 

Apr. - maj
2024
 

Apr. 2023
- apr. 2024
 

Maj 2023
- maj 2024
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

116,0

118,5

118,5

0,0

0,8

2,2

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,98

128,3

128,8

129,2

0,3

0,9

0,7

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,45

132,3

134,3

133,8

-0,4

2,5

1,1

Beklædning og fodtøj

4,00

98,4

99,2

99,4

0,2

0,9

1,0

Boligbenyttelse, el og varme

29,66

113,9

118,1

118,2

0,1

-0,4

3,8

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

5,38

107,2

103,9

102,4

-1,4

-4,6

-4,5

Sundhed

3,05

110,5

112,3

112,0

-0,3

2,0

1,4

Transport

12,58

117,7

119,7

119,8

0,1

0,8

1,8

Kommunikation

2,01

85,8

84,4

85,2

0,9

-2,0

-0,7

Fritid og kultur

11,12

111,8

116,0

115,1

-0,8

3,0

3,0

Uddannelse

0,91

123,2

130,4

130,4

0,0

5,8

5,8

Restauranter og hoteller

7,15

127,9

130,8

132,4

1,2

1,8

3,5

Andre varer og tjenester

8,71

117,4

119,9

120,1

0,2

2,1

2,3

Varer

49,29

113,3

114,7

114,4

-0,3

-1,5

1,0

Tjenester

50,71

117,5

121,0

121,3

0,2

2,9

3,2

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,12

115,3

117,1

117,2

0,1

1,5

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

117,2

118,8

118,8

0,0

0,1

1,4

HICP i alt

116,3

118,7

118,7

0,0

0,5

2,1

HICP-CT i alt

116,8

118,1

118,1

0,0

-0,5

1,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+2,2 %
maj 2023 - maj 2024
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,6 %
maj 2023 - maj 2024

Nyt fra Danmarks Statistik

10. juni 2024 - Nr. 165

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. juli 2024

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation