Gå til sidens indhold

Fald i både inflationen og kerneinflationen

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+0,8 %
april 2023 - april 2024
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,5 %
april 2023 - april 2024

Forbruger- og nettoprisindeks april 2024

I april steg det samlede forbrugerprisindeks med 0,8 pct. i forhold til samme måned året før. I marts var den tilsvarende stigning 0,9 pct. Årsstigningen i forbrugerprisindekset skyldes især prisstigninger på husleje samt restaurant- og cafebesøg. Tjenester er i gennemsnit steget 2,9 pct. det seneste år, hvilket hovedsageligt skyldes prisstigninger på husleje. Varer er i gennemsnit faldet 1,5 pct. det seneste år, hvilket især skyldes prisfald på elektricitet. Forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 1,5 pct. i april, hvilket bl.a. skyldes prisstigninger på husleje.

Inflation og kerneinflationKilde: www.statistikbanken.dk/pris111

Fritid og kultur bidrog mest til prisudviklingen det seneste år

Produktgruppen fritid og kultur havde den største påvirkning på det samlede forbrugerprisindeks i april. Isoleret set bidrog produktgruppen med 0,3 procentpoint af årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks. Bidraget fra produktgruppen skyldes i høj grad højere priser på pakkerejser samt streaming og tv-abonnementer i april 2024 i forhold til april 2023.

Vækstbidrag for inflationen i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Især fødevarer trak indekset op den seneste måned

Fra marts til april steg forbrugerprisindekset med 0,1 pct. Isoleret set trak prisstigninger på fødevarer, restaurant- og cafebesøg samt benzin indekset op med 0,21 procentpoint. Modsat trak prisfald på primært elektricitet indekset ned med 0,38 procentpoint.

Vækstbidrag for forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Mar. - apr. 2024

 

 

Apr. 2023 - apr. 2024

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i forbrugerprisindekset

forbrugerprisindekset

 

0,1

 

(inflation)

 

0,8

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Fødevarer

10,47

0,09

 

Husleje

20,83

0,40

Restaurant- og cafebesøg

5,87

0,07

 

Restaurant- og cafebesøg

5,87

0,23

Benzin

1,57

0,05

 

Tjenester ifm. kultur

2,86

0,17

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Elektricitet

2,56

-0,38

 

Elektricitet

2,56

-0,73

Bankgebyrer

0,92

-0,02

 

Møbler og boligudstyr

2,08

-0,12

Flyrejser

0,46

-0,02

 

Leje af sommerhus

0,73

-0,11

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Litauen havde den laveste EU-harmoniserede inflation i marts

Danmarks EU-harmoniserede inflation lå på 0,5 pct. i april. Tallene for april er endnu ikke offentliggjort på europæisk niveau, men i marts faldt den EU-harmoniserede inflation samlet for de 27 EU-lande til 2,6 pct. fra 2,8 pct. i februar. EU-landene med lavest EU-harmoniseret inflation i marts var Litauen med 0,4 pct., Finland med 0,6 pct. og Danmark med 0,8 pct. EU-landene med højst EU-harmoniseret inflation i marts var Rumænien med 6,7 pct., Kroatien med 4,9 pct. samt Estland og Østrig begge med 4,1 pct.

Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på en måde, der sikrer, at tallene er sammenlignelige på tværs af landene. Forskellen mellem det danske forbrugerprisindeks og HICP er, at udgifter til ejerboliger ikke indgår i HICP. Eurostat offentliggør de samlede inflationstal for de 27 EU-lande én gang månedligt. Tallene for april udkommer 17. maj 2024. De kan ses på Eurostats hjemmeside: Inflation in the euro area og i Eurostats database: Harmonised indices of consumer prices.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2023

2024

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2024

Apr.

 

Mar.

 

Apr.

 

Mar. - apr.
2024
 

Mar. 2023
- mar. 2024
 

Apr. 2023
- apr. 2024
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

117,6

118,4

118,5

0,1

0,9

0,8

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,98

127,6

127,3

128,8

1,2

-0,8

0,9

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,45

131,0

133,1

134,3

0,9

1,5

2,5

Beklædning og fodtøj

4,00

98,3

98,2

99,2

1,0

1,7

0,9

Boligbenyttelse, el og varme

29,66

118,6

119,6

118,1

-1,3

0,1

-0,4

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

5,38

108,9

104,3

103,9

-0,4

-3,7

-4,6

Sundhed

3,05

110,1

112,6

112,3

-0,3

3,6

2,0

Transport

12,58

118,8

119,3

119,7

0,3

0,4

0,8

Kommunikation

2,01

86,1

83,8

84,4

0,7

-3,0

-2,0

Fritid og kultur

11,12

112,6

115,6

116,0

0,3

3,1

3,0

Uddannelse

0,91

123,2

130,4

130,4

0,0

5,8

5,8

Restauranter og hoteller

7,15

128,5

128,9

130,8

1,5

3,8

1,8

Andre varer og tjenester

8,71

117,4

119,9

119,9

0,0

3,1

2,1

Varer

49,29

116,5

114,9

114,7

-0,2

-1,7

-1,5

Tjenester

50,71

117,6

120,7

121,0

0,2

3,5

2,9

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,12

115,4

116,7

117,1

0,3

1,7

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

118,7

118,8

118,8

0,0

0,4

0,1

HICP i alt

118,1

118,7

118,7

0,0

0,8

0,5

HICP-CT i alt

118,7

118,1

118,1

0,0

-0,3

-0,5

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+0,8 %
april 2023 - april 2024
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,5 %
april 2023 - april 2024

Nyt fra Danmarks Statistik

10. maj 2024 - Nr. 131

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation