Gå til sidens indhold

Stigning i inflationen - uændret kerneinflation

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+0,9 %
marts 2023 - marts 2024
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,7 %
marts 2023 - marts 2024

Forbruger- og nettoprisindeks marts 2024

I marts steg det samlede forbrugerprisindeks med 0,9 pct. i forhold til samme måned året før. I februar var den tilsvarende stigning 0,8 pct. Den lidt højere inflation i marts i forhold til sidste måned skyldes især prisændringer på tøj, gas og elektricitet. Tjenester er i gennemsnit steget 3,5 pct. det seneste år, hvilket hovedsageligt skyldes prisstigninger på husleje. Varer er i gennemsnit faldet 1,7 pct. det seneste år, hvilket især skyldes prisfald på elektricitet. Forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 1,7 pct. i marts, hvilket er uændret i forhold til måneden før. Det er bl.a. prisstigninger på tøj fra februar til marts, der holder kerneinflationen oppe i forhold til februar.

Inflation og kerneinflationKilde: www.statistikbanken.dk/pris111

Fritid og kultur bidrog mest til prisudviklingen det seneste år

Produktgruppen fritid og kultur havde den største påvirkning på det samlede forbrugerprisindeks i marts. Isoleret set bidrog produktgruppen med 0,3 procentpoint af årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks. Bidraget fra produktgruppen skyldes i høj grad højere priser på pakkerejser samt streaming og tv-abonnementer i marts 2024 i forhold til marts 2023.

Vækstbidrag for inflationen i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Især tøj trak indekset op den seneste måned

Fra februar til marts var forbrugerprisindekset uændret. Isoleret set trak prisstigninger på tøj, fødevarer og sko indekset op med 0,28 procentpoint. Modsat trak prisfald på leje af sommerhus, møbler og pakkerejser indekset ned med 0,20 procentpoint.

Vækstbidrag for forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Feb. - mar. 2024

 

 

Mar. 2023 - mar. 2024

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i forbrugerprisindekset

forbrugerprisindekset

 

0,0

 

(inflation)

 

0,9

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Tøj

3,16

0,16

 

Husleje

20,83

0,41

Fødevarer

10,47

0,09

 

Restaurant- og cafebesøg

5,87

0,22

Sko

0,85

0,03

 

Tjenester ifm. kultur

2,86

0,19

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Leje af sommerhus

0,73

-0,10

 

Elektricitet

2,56

-0,53

Møbler

1,30

-0,05

 

Gas

0,54

-0,11

Pakkerejser

1,25

-0,05

 

Mælk, ost og æg

1,54

-0,10

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Danmark og Letland havde den laveste EU-harmoniserede inflation i februar

Danmarks EU-harmoniserede inflation lå på 0,8 pct. i marts. Tallene for marts er endnu ikke offentliggjort på europæisk niveau, men i februar faldt den EU-harmoniserede inflation samlet for de 27 EU-lande til 2,8 pct. fra 3,1 pct. i januar. EU-landene med lavest EU-harmoniseret inflation i februar var Danmark og Letland begge med 0,6 pct. samt Italien med 0,8 pct. EU-landene med højst EU-harmoniseret inflation i februar var Rumænien med 7,1 pct., Kroatien med 4,8 pct. og Estland med 4,4 pct.

Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på en måde, der sikrer, at tallene er sammenlignelige på tværs af landene. Forskellen mellem det danske forbrugerprisindeks og HICP er, at udgifter til ejerboliger ikke indgår i HICP. Eurostat offentliggør de samlede inflationstal for de 27 EU-lande én gang månedligt. Tallene for marts udkommer 17. april 2024. De kan ses på Eurostats hjemmeside: Inflation in the euro area og i Eurostats database: Harmonised indices of consumer prices.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2023

2024

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2024

Mar.

 

Feb.

 

Mar.

 

Feb. - mar.
2024
 

Feb. 2023
- feb. 2024
 

Mar. 2023
- mar. 2024
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

117,3

118,4

118,4

0,0

0,8

0,9

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,98

128,3

126,5

127,3

0,6

-0,6

-0,8

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,45

131,1

134,1

133,1

-0,7

1,7

1,5

Beklædning og fodtøj

4,00

96,6

93,3

98,2

5,3

-1,0

1,7

Boligbenyttelse, el og varme

29,66

119,5

119,8

119,6

-0,2

-0,4

0,1

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

5,38

108,3

105,3

104,3

-0,9

-2,7

-3,7

Sundhed

3,05

108,7

112,4

112,6

0,2

3,3

3,6

Transport

12,58

118,8

119,5

119,3

-0,2

0,5

0,4

Kommunikation

2,01

86,4

83,8

83,8

0,0

-3,2

-3,0

Fritid og kultur

11,12

112,1

116,0

115,6

-0,3

2,9

3,1

Uddannelse

0,91

123,2

130,4

130,4

0,0

5,8

5,8

Restauranter og hoteller

7,15

124,2

130,8

128,9

-1,5

4,4

3,8

Andre varer og tjenester

8,71

116,3

120,0

119,9

-0,1

3,2

3,1

Varer

49,29

116,9

114,6

114,9

0,3

-2,1

-1,7

Tjenester

50,71

116,6

121,0

120,7

-0,2

3,6

3,5

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,12

114,8

116,7

116,7

0,0

1,7

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

118,3

118,8

118,8

0,0

0,3

0,4

HICP i alt

117,8

118,7

118,7

0,0

0,6

0,8

HICP-CT i alt

118,4

118,1

118,1

0,0

-0,3

-0,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+0,9 %
marts 2023 - marts 2024
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,7 %
marts 2023 - marts 2024

Nyt fra Danmarks Statistik

10. april 2024 - Nr. 101

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. maj 2024

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation