Gå til sidens indhold

Fald i både inflationen og kerneinflationen

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+0,8 %
feb. 2023 - feb. 2024
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,7 %
feb. 2023 - feb. 2024

Forbruger- og nettoprisindeks februar 2024

I februar steg det samlede forbrugerprisindeks med 0,8 pct. i forhold til samme måned året før. I januar var den tilsvarende stigning 1,2 pct. Den lavere inflation i februar i forhold til sidste måned skyldes især prisfald på sukkervarer, marmelade, chokolade mv. fra januar til februar. Tjenester er i gennemsnit steget 3,6 pct. det seneste år, hvilket hovedsageligt skyldes prisstigninger på husleje samt restaurant- og cafebesøg. Varer er i gennemsnit faldet 2,1 pct. det seneste år, hvilket især skyldes prisfald på elektricitet og gas. Forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 1,7 pct. i februar, hvilket er et fald fra 2,5 pct. måneden før. Det er bl.a. prisfald på restaurant- og cafebesøg fra januar til februar, der trækker kerneinflationen ned i forhold til januar.

Inflation og kerneinflationKilde: www.statistikbanken.dk/pris111

Pakkerejser bidrog mest til prisudviklingen det seneste år

Produktgruppen fritid og kultur havde den største påvirkning på det samlede forbrugerprisindeks i februar. Isoleret set bidrog produktgruppen med 0,3 procentpoint af årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks. Bidraget fra produktgruppen skyldes i høj grad højere priser på tjenester i forbindelse med kultur i februar 2024 i forhold til februar 2023.

Vækstbidrag for inflationen i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Især husleje trak indekset op den seneste måned

Fra januar til februar steg forbrugerprisindekset med 0,5 pct. Isoleret set trak prisændringer på husleje, leje af sommerhus samt brændstof indekset op med 0,42 procentpoint. Modsat trak prisændringer på elektricitet, sukkervarer og mobiltelefoner indekset ned med 0,11 procentpoint.

Vækstbidrag for forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Jan. - feb. 2024

 

 

Feb. 2023 - feb. 2024

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i forbrugerprisindekset

forbrugerprisindekset

 

0,5

 

(inflation)

 

0,8

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Husleje

20,83

0,25

 

Husleje

20,83

0,41

Leje af sommerhus

0,73

0,09

 

Restaurant- og cafebesøg

5,87

0,26

Brændstof

2,50

0,08

 

Fjernvarme

1,92

0,15

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Elektricitet

2,56

-0,05

 

Elektricitet

2,56

-0,59

Sukkervarer, chokolade mv.

1,65

-0,04

 

Gas

0,54

-0,17

Mobiltelefoner

0,46

-0,02

 

Mælk, ost og æg

1,54

-0,11

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Danmark og Italien havde den laveste EU-harmoniserede inflation i januar

Danmarks EU-harmoniserede inflation lå på 0,6 pct. i februar. Tallene for februar er endnu ikke offentliggjort på europæisk niveau, men i januar faldt den EU-harmoniserede inflation samlet for de 27 EU-lande til 3,1 pct. fra 3,4 pct. i december 2023. De lande med lavest EU-harmoniseret inflation i januar var Danmark og Italien begge med 0,9 pct. samt Letland, Litauen og Finland alle med 1,1 pct. De lande med højst EU-harmoniseret inflation i januar var Rumænien med 7,3 pct., Estland med 5,0 pct. og Kroatien med 4,8 pct.

Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på en måde, der sikrer, at tallene er sammenlignelige på tværs af landene. Forskellen mellem det danske forbrugerprisindeks og HICP er, at udgifter til ejerboliger ikke indgår i HICP. Eurostat offentliggør de samlede inflationstal for de 27 EU-lande én gang månedligt. Tallene for februar udkommer 18. marts 2024. De kan ses på Eurostats hjemmeside: Inflation in the euro area og i Eurostats database: Harmonised indices of consumer prices.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2023

2024

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2024

Feb.

 

Jan.

 

Feb.

 

Jan. - feb.
2024
 

Jan. 2023
- jan. 2024
 

Feb. 2023
- feb. 2024
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

117,5

117,8

118,4

0,5

1,2

0,8

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,98

127,2

127,0

126,5

-0,4

2,2

-0,6

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,45

131,9

134,3

134,1

-0,1

2,2

1,7

Beklædning og fodtøj

4,00

94,2

92,5

93,3

0,9

0,2

-1,0

Boligbenyttelse, el og varme

29,66

120,3

119,0

119,8

0,7

-1,1

-0,4

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

5,38

108,2

105,4

105,3

-0,1

-1,6

-2,7

Sundhed

3,05

108,8

112,1

112,4

0,3

3,8

3,3

Transport

12,58

118,9

117,9

119,5

1,4

-0,4

0,5

Kommunikation

2,01

86,6

84,9

83,8

-1,3

-0,1

-3,2

Fritid og kultur

11,12

112,7

114,6

116,0

1,2

3,1

2,9

Uddannelse

0,91

123,2

130,4

130,4

0,0

5,8

5,8

Restauranter og hoteller

7,15

125,3

129,2

130,8

1,2

5,3

4,4

Andre varer og tjenester

8,71

116,3

119,9

120,0

0,1

3,8

3,2

Varer

49,29

117,0

114,6

114,6

0,0

-1,6

-2,1

Tjenester

50,71

116,8

119,8

121,0

1,0

4,0

3,6

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,12

114,7

116,0

116,7

0,6

2,5

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

118,5

118,1

118,8

0,6

0,6

0,3

HICP i alt

118,0

118,2

118,7

0,4

0,9

0,6

HICP-CT i alt

118,5

117,5

118,1

0,5

-0,1

-0,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+0,8 %
feb. 2023 - feb. 2024
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,7 %
feb. 2023 - feb. 2024

Nyt fra Danmarks Statistik

11. marts 2024 - Nr. 66

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. april 2024

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation