Gå til sidens indhold

Stigning i inflationen, men fald i kerneinflationen

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+1,2 %
jan. 2023 - jan. 2024
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+2,5 %
jan. 2023 - jan. 2024

Forbruger- og nettoprisindeks januar 2024

I januar 2024 steg det samlede forbrugerprisindeks med 1,2 pct. i forhold til samme måned året før. I december 2023 var den tilsvarende stigning 0,7 pct. Den højere inflation i januar i forhold til sidste måned skyldes især prisændringer på elektricitet. Tjenester er i gennemsnit steget 4,0 pct. det seneste år, hvilket hovedsageligt skyldes prisstigninger på husleje samt restaurant- og cafebesøg. Varer er i gennemsnit faldet 1,6 pct. det seneste år, hvilket især skyldes prisfald på elektricitet og gas. Forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 2,5 pct. i januar, hvilket er et fald fra 2,6 pct. måneden før. Det er bl.a. prisændringer på møbler og boligudstyr, der trækker kerneinflationen ned i forhold til december.

Inflation og kerneinflationKilde: www.statistikbanken.dk/pris111

Restaurant- og cafebesøg bidrog mest til prisudviklingen det seneste år

Produktgruppen restauranter og hoteller havde den største påvirkning på det samlede forbrugerprisindeks i januar. Isoleret set bidrog produktgruppen med 0,4 procentpoint af årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks. Bidraget fra produktgruppen skyldes i høj grad højere priser på restaurant- og cafebesøg i januar 2024 i forhold til januar 2023.

Vækstbidrag for inflationen i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Især elektricitet trak indekset op den seneste måned

Fra december 2023 til januar 2024 steg forbrugerprisindekset med 0,9 pct. Isoleret set trak prisændringer på elektricitet, fødevarer og fjernvarme indekset op med 0,60 procentpoint. Modsat trak prisændringer på tøj og sko, møbler og boligudstyr samt nye biler indekset ned med 0,37 procentpoint.

Vækstbidrag for forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Dec. 2023 - jan. 2024

 

 

Jan. 2023 - jan. 2024

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i forbrugerprisindekset

forbrugerprisindekset

 

0,9

 

(inflation)

 

1,2

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Elektricitet

2,56

0,26

 

Husleje

20,83

0,52

Fødevarer

10,47

0,19

 

Restaurant- og cafebesøg

5,87

0,34

Fjernvarme

1,92

0,15

 

Fødevarer

10,47

0,18

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Tøj og sko

4,00

-0,23

 

Elektricitet

2,56

-0,64

Møbler og boligudstyr

2,08

-0,09

 

Gas

0,54

-0,38

Nye biler

2,06

-0,05

 

Nye biler

2,06

-0,11

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Danmark havde den laveste EU-harmoniserede inflation i december

Danmarks EU-harmoniserede inflation lå på 0,9 pct. i januar. Tallene for januar er endnu ikke offentliggjort på europæisk niveau, men i december steg den EU-harmoniserede inflation samlet for de 27 EU-lande til 3,4 pct. fra 3,1 pct. i november. De tre lande med lavest EU-harmoniseret inflation i december var Danmark med 0,4 pct. samt Belgien og Italien begge med 0,5 pct. De tre lande med højst EU-harmoniseret inflation i december var Tjekkiet med 7,6 pct., Rumænien med 7,0 pct. og Slovakiet med 6,6 pct.

Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på en måde, der sikrer, at tallene er sammenlignelige på tværs af landene. Forskellen mellem det danske forbrugerprisindeks og HICP er, at udgifter til ejerboliger ikke indgår i HICP. Eurostat offentliggør de samlede inflationstal for de 27 EU-lande én gang månedligt. Tallene for december udkommer 22. februar 2024. De kan ses på Eurosats hjemmeside: Inflation in the euro area og i Eurostats database: Harmonised indices of consumer prices.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2023

2024

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2024

Jan.

 

Dec.

Jan.

Dec. 2023
- jan. 2024

Dec. 2022
- dec. 2023

Jan. 2023
- jan. 2024

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

116,4

116,7

117,8

0,9

0,7

1,2

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,98

124,3

123,9

127,0

2,5

2,2

2,2

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,45

131,4

130,5

134,3

2,9

2,1

2,2

Beklædning og fodtøj

4,00

92,3

98,0

92,5

-5,6

0,4

0,2

Boligbenyttelse, el og varme

29,66

120,3

117,0

119,0

1,7

-2,9

-1,1

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

5,38

107,1

107,9

105,4

-2,3

0,3

-1,6

Sundhed

3,05

108,0

111,8

112,1

0,3

3,4

3,8

Transport

12,58

118,4

117,2

117,9

0,6

-0,1

-0,4

Kommunikation

2,01

85,0

84,0

84,9

1,1

-2,3

-0,1

Fritid og kultur

11,12

111,2

114,3

114,6

0,3

3,4

3,1

Uddannelse

0,91

123,2

129,6

130,4

0,6

5,9

5,8

Restauranter og hoteller

7,15

122,7

128,3

129,2

0,7

5,8

5,3

Andre varer og tjenester

8,71

115,5

117,8

119,9

1,8

3,7

3,8

Varer

49,29

116,5

113,4

114,6

1,1

-2,7

-1,6

Tjenester

50,71

115,2

118,9

119,8

0,8

4,2

4,0

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,12

113,2

115,5

116,0

0,4

2,6

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

117,4

117,2

118,1

0,8

1,0

0,6

HICP i alt

117,1

117,0

118,2

1,0

0,4

0,9

HICP-CT i alt

117,6

116,5

117,5

0,9

0,3

-0,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Nyt vægtgrundlag i forbrugerprisindekset

Fra januar 2024 benytter forbruger- og nettoprisindekset samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) et nyt vægtgrundlag. Det nye vægtgrundlag er baseret på det estimerede forbrug i 2023. Det nye vægtgrundlag kan findes på emnesiden: Forbrugerprisindeks.

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+1,2 %
jan. 2023 - jan. 2024
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+2,5 %
jan. 2023 - jan. 2024

Nyt fra Danmarks Statistik

12. februar 2024 - Nr. 35

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. marts 2024

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation