Gå til sidens indhold

Detailsalget faldt lidt i april

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-0,6 %
marts 2024 - april 2024

Detailomsætningsindeks april 2024

Detailhandlens omsætning i april var 0,6 pct. lavere end i marts, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Det samlede fald afspejler en relativ lille nedgang i alle varegrupper. Varegruppen beklædning mv. faldt mest med en nedgang på 1,6 pct., mens salget af andre forbrugsvarer og fødevarer og andre dagligvarer faldt med hhv. 0,7 pct. og 0,3 pct. I denne offentliggørelse fokuseres der på effekten af, at alle handelsdage i påskeugen i 2024 lå i marts.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta212, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Stærk fremgang i udvalgte brancher når påsken ligger i marts

Detailsalget i marts 2024 var markant højere end i samme måned sidste år for brancherne fiskeforretninger, blomsterforretninger og byggemarkeder, når der ikke korrigeres for prisudvikling, sæsonudsving og handelsdage. Detailsalget i blomsterforretninger havde med 62 pct. den største stigning i forhold til marts 2023. Fiskeforretninger og byggemarkeder havde fremgang på hhv. 40 pct. og 25 pct.

Det er nærliggende at koble de store stigninger i disse brancher med påskens placering. I løbet af de seneste 10 år har de tre handelsdage før skærtorsdag samt påskelørdag ligget i marts i årene 2016, 2018 og 2024, og det er tydeligt, at især salget i fiskeforretningerne påvirkes meget af påskens placering. Ser man på det samlede salg i marts måned i de tre nævnte brancher over de seneste 10 år, er salget i marts 2024 kun overgået af marts 2021. I 2021 lå en del påskehandel også i marts (påskelørdag lå d. 3 april), og desuden var detailsalget i foråret 2021 påvirket af en lempning af restriktioner relateret til COVID-19.

Detailomsætningsindeks, værdiindekset for marts måned i udvalgte brancher 2016-2024Kilde: www.statistikbanken.dk/deta211

Revisioner siden sidste offentliggørelse

I seneste offentliggørelse steg detailomsætningsindekset 0,2 pct. fra februar til marts. I denne måned revideres stigningen i marts til et fald på 0,1 pct., mens stigningen i februar ændres fra 1,9 pct. til 1,5 pct.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2023

2024

 

2023-2024

 

Nov.
 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.*
 

Apr.*
 

 

Nov.
-jan.

Feb.
-apr.*

 

indeks, 2021 = 100

Detailhandel i alt

95,0

94,8

93,6

95,0

94,9

94,3

 

94,5

94,7

Fødevarer og andre dagligvarer

92,9

92,6

91,5

92,9

91,6

91,2

 

92,3

91,9

Beklædning mv.

98,8

97,2

99,2

100,9

99,5

97,9

 

98,4

99,4

Andre forbrugsvarer

96,7

96,8

94,8

96,1

97,8

97,1

 

96,1

97,0

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

0,8

-0,2

-1,3

1,5

-0,1

-0,6

 

0,1

0,3

Fødevarer og andre dagligvarer

0,0

-0,2

-1,3

1,6

-1,5

-0,3

 

-1,1

-0,5

Beklædning mv.

0,5

-1,6

2,0

1,7

-1,4

-1,6

 

1,4

1,0

Andre forbrugsvarer

1,8

0,1

-2,1

1,4

1,7

-0,7

 

1,2

0,9

Anm.:* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta212, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2023

2024

 

2023

2024

 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

Feb.
 

Mar.*
 

Apr.*
 

 

Feb.
-apr.

Feb.
-apr.*

 

indeks, 2021 = 100

Detailhandel i alt

79,8

90,9

93,1

84,3

93,8

93,3

 

87,9

90,5

Fødevarer og andre dagligvarer

80,9

92,7

94,6

84,4

95,6

88,7

 

89,4

89,5

Beklædning mv.

76,2

81,8

97,9

78,6

83,9

95,0

 

85,3

85,8

Andre forbrugsvarer

79,1

90,0

91,1

84,9

93,0

97,8

 

86,7

91,9

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

-4,4

-4,4

-5,4

5,6

3,2

0,2

 

-4,8

2,9

Fødevarer og andre dagligvarer

-6,7

-4,9

-4,7

4,3

3,2

-6,2

 

-5,4

0,2

Beklædning mv.

-1,7

-8,1

-10,6

3,0

2,6

-3,0

 

-7,3

0,6

Andre forbrugsvarer

-2,3

-3,6

-5,5

7,3

3,3

7,4

 

-3,8

6,0

Anm.:* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta212, mængdeindeks

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-0,6 %
marts 2024 - april 2024

Nyt fra Danmarks Statistik

28. maj 2024 - Nr. 148

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var i 2021: fødevarer og andre dagligvarer 48,1 pct., beklædning mv. 4,7 pct., andre forbrugsvarer 47,2 pct. Stikprøve, beregningsmetoder m.m. er beskrevet i statistikdokumentationen. Se også emnesiden detailomsætningsindeks.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation