Gå til sidens indhold

2.600 flere lønmodtagere i marts

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) marts 2024

Antallet af lønmodtagere steg med 2.600 personer fra februar til marts, hvilket svarer til en stigning på 0,1 pct. I sektoren virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder, steg antallet af lønmodtagere med 2.700 personer, og i sektoren offentlig forvaltning og service faldt antallet af lønmodtagere med 100 personer i marts. Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse var i marts på 3.016.400 personer. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

32.400 flere lønmodtagere siden marts 2023

Siden marts 2023 er lønmodtagerbeskæftigelsen steget i 11 ud af 12 måneder, og i marts 2024 var der 32.400 flere lønmodtagere sammenlignet med 12 måneder tidligere. I virksomheder og organisationer var der 28.200 flere lønmodtagere i marts 2024 i forhold til marts 2023, og i offentlig forvaltning og service var der i marts 4.200 flere lønmodtagere sammenlignet med 12 måneder tidligere.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Kumuleret udvikling i forhold til marts 2023*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret

 

Marts
2023
 

Februar
2024*
 

Marts 2024*

 

Udvikling
marts 2023
- marts 2024*

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

pct.

I alt

2984020

3013836

3016428

0,1

32408

1,1

Offentlig forvaltning og service

876134

880390

880332

0,0

4198

0,5

Virksomheder og organisationer1

2107573

2133132

2135822

0,1

28249

1,3

Uoplyst sektor

313

314

274

..

..

..

*Foreløbige tal.
1Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Personer med lønmodtagerjob efter branche, sæsonkorrigeret

 

Marts
2023
 

Februar
2024*
 

Marts 2024*

 

Udvikling
marts 2023
- marts 2024*

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

pct.

I alt

2984020

3013836

3016428

0,1

32408

1,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42814

43039

43021

0,0

207

0,5

Råstofindvinding

4025

4042

4174

3,3

149

3,7

Industri

327643

333387

334370

0,3

6727

2,1

Energiforsyning

14045

15963

16196

1,5

2151

15,3

Vandforsyning og renovation

13739

14528

14613

0,6

874

6,4

Bygge og anlæg

184398

185317

185815

0,3

1417

0,8

Handel

456346

456715

457416

0,2

1070

0,2

Transport

145410

149380

148770

-0,4

3360

2,3

Hoteller og restauranter

130789

132799

133069

0,2

2280

1,7

Information og kommunikation

125382

124043

123866

-0,1

-1516

-1,2

Finansiering og forsikring

89488

91346

91674

0,4

2186

2,4

Ejendomshandel og udlejning

44122

44406

44410

0,0

288

0,7

Videnservice

179904

184301

184589

0,2

4685

2,6

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

161200

160849

160669

-0,1

-531

-0,3

Offentlig administration, forsvar og politi

159311

162987

163102

0,1

3791

2,4

Undervisning

230650

231099

231294

0,1

644

0,3

Sundhed og socialvæsen

548286

550510

550032

-0,1

1746

0,3

Kultur og fritid

61469

63063

63173

0,2

1704

2,8

Andre serviceydelser mv.

64686

65747

65900

0,2

1214

1,9

Uoplyst aktivitet

313

314

274

..

..

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Revision i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere i januar nedjusteret med 400 personer, og februar er nedjusteret med 600 personer før sæsonkorrektion. Revisionen er normal for statistikken og skyldes, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

Nyt fra Danmarks Statistik

23. maj 2024 - Nr. 140

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation