Gå til sidens indhold

5.300 flere lønmodtagere i februar

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) februar 2024

Fra januar til februar steg antallet af lønmodtagere med 5.300 til 3.014.700. Det svarer til en stigning på 0,2 pct. I sektoren virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder, steg antallet af lønmodtagere med 3.800, og i offentlig forvaltning og service var der 1.600 flere personer med lønmodtagerjob i februar. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

34.200 flere lønmodtagere siden februar 2023

Siden februar 2023 er lønmodtagerbeskæftigelsen steget i 11 ud af 12 måneder, og i februar 2024 var der 34.200 flere lønmodtagere sammenlignet med 12 måneder tidligere. I virksomheder og organisationer var der 28.400 flere lønmodtagere i februar 2024 i forhold til februar 2023, og i offentlig forvaltning og service var der i februar 5.700 flere lønmodtagere sammenlignet med 12 måneder tidligere.

Flere lønmodtagere i bl.a. industri, videnservice og transport på et år

I branchen industri er antallet af lønmodtagere steget med 5.800 personer siden februar 2023, svarende til en stigning på 1,8 pct. I videnservice, som omfatter juridisk bistand, revision, arkitekt- og ingeniørvirksomhed samt reklamevirksomhed, er antallet af lønmodtagere steget med 5.100 på 12 måneder. Det svarer til en stigning på 2,8 pct. I offentlig administration, forsvar og politi var der i februar 4.600 flere lønmodtagere sammenlignet med 12 måneder tidligere, svarende til en stigning på 2,9 pct. I branchen transport er antallet af lønmodtagere steget med 4.200 på et år. Det svarer til en stigning på 2,9 pct.

Færre lønmodtagere i information og kommunikation på et år

I branchen information og kommunikation var der 1.200 færre lønmodtagere i februar sammenlignet med 12 måneder tidligere. Det svarer til et fald på 0,9 pct.

Personer med lønmodtagerjob efter branche, sæsonkorrigeret. Kumuleret udvikling i forhold til februar 2023*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob efter branche, sæsonkorrigeret

 

Februar
2023
 

Januar
2024*
 

Februar 2024*

 

Udvikling
feb. 2023
- feb. 2024*

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

pct.

I alt

2980592

3009414

3014745

0,2

34153

1,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42781

42979

43056

0,2

275

0,6

Råstofindvinding

4064

3999

4011

0,3

- 53

-1,3

Industri

327303

332630

333067

0,1

5764

1,8

Energiforsyning

13773

15910

15955

0,3

2182

15,8

Vandforsyning og renovation

13674

14550

14583

0,2

909

6,6

Bygge og anlæg

184671

184744

184811

0,0

140

0,1

Handel

457178

455469

456738

0,3

-440

-0,1

Transport

145263

149693

149497

-0,1

4234

2,9

Hoteller og restauranter

130395

131941

132966

0,8

2571

2,0

Information og kommunikation

125333

124216

124167

0,0

-1166

-0,9

Finansiering og forsikring

88987

91283

91283

0,0

2296

2,6

Ejendomshandel og udlejning

44090

44444

44601

0,4

511

1,2

Videnservice

179299

184100

184392

0,2

5093

2,8

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

161443

160924

161213

0,2

-230

-0,1

Offentlig administration, forsvar og politi

158752

162734

163392

0,4

4640

2,9

Undervisning

230530

229828

231250

0,6

720

0,3

Sundhed og socialvæsen

547190

551258

550403

-0,2

3213

0,6

Kultur og fritid

60920

62528

63211

1,1

2291

3,8

Andre serviceydelser mv.

64646

65785

65793

0,0

1147

1,8

Uoplyst aktivitet

298

398

356

..

..

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret

 

Februar
2023
 

Januar
2024*
 

Februar 2024*

 

Udvikling
feb. 2023
- feb. 2024*

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

pct.

I alt

2980592

3009414

3014745

0,2

34153

1,1

Offentlig forvaltning og service

875016

879061

880675

0,2

5659

0,6

Virksomheder og organisationer1

2105278

2129955

2133714

0,2

28436

1,4

Uoplyst sektor

298

398

356

..

..

..

*Foreløbige tal.
1Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Revision i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere i januar nedjusteret med 500 personer før sæsonkorrektion. Revisionen er normal for statistikken og skyldes, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. april 2024 - Nr. 112

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. maj 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation