Gå til sidens indhold

3.900 flere lønmodtagere i januar

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) januar 2024

Antallet af lønmodtagere steg med 3.900 fra december 2023 til januar 2024, hvilket svarer til en stigning på 0,1 pct. Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse var i januar på 3.009.100 personer. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Flere lønmodtagere både i det offentlige og det private i januar

I sektoren offentlig forvaltning og service steg antallet af lønmodtagere med 2.500 personer i januar. Det svarer til en stigning på 0,3 pct. I sektoren virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder, var der 1.400 flere lønmodtagere i januar, svarende til en stigning på 0,1 pct.

33.600 flere lønmodtagere på et år

Siden januar 2023 er lønmodtagerbeskæftigelsen steget i 11 ud af 12 måneder, og i januar 2024 var der 33.600 flere lønmodtagere sammenlignet med januar 2023. Det svarer til 1,1 pct. flere personer med lønmodtagerjob. I virksomheder og organisationer var der 29.000 flere lønmodtagere i januar 2024 i forhold til januar 2023, og i offentlig forvaltning og service var der i januar 4.500 flere lønmodtagere sammenlignet med 12 måneder tidligere.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Kumuleret udvikling i forhold til januar 2023*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Personer med lønmodtagerjob efter branche, sæsonkorrigeret

 

Januar
2023
 

December
2023*
 

Januar 2024*

 

Udvikling
jan. 2023
- jan. 2024*

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

pct.

I alt

2975566

3005286

3009146

0,1

33580

1,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42575

42963

43152

0,4

577

1,4

Råstofindvinding

3999

4097

4059

-0,9

60

1,5

Industri

327090

332065

332938

0,3

5848

1,8

Energiforsyning

13573

15879

15919

0,3

2346

17,3

Vandforsyning og renovation

13592

14415

14512

0,7

920

6,8

Bygge og anlæg

184668

184817

184720

-0,1

52

0,0

Handel

456290

455122

454843

-0,1

-1447

-0,3

Transport

144797

148726

149080

0,2

4283

3,0

Hoteller og restauranter

128817

132653

131906

-0,6

3089

2,4

Information og kommunikation

125555

124208

124246

0,0

-1309

-1,0

Finansiering og forsikring

88732

91041

91584

0,6

2852

3,2

Ejendomshandel og udlejning

44242

44208

44431

0,5

189

0,4

Videnservice

178649

183471

184043

0,3

5394

3,0

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

161542

160632

161147

0,3

-395

-0,2

Offentlig administration, forsvar og politi

158457

161969

162858

0,5

4401

2,8

Undervisning

230654

229070

230304

0,5

-350

-0,2

Sundhed og socialvæsen

547071

551483

550789

-0,1

3718

0,7

Kultur og fritid

60595

62793

62693

-0,2

2098

3,5

Andre serviceydelser mv.

64313

65253

65527

0,4

1214

1,9

Uoplyst aktivitet

355

420

395

..

..

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret

 

Januar
2023
 

December
2023*
 

Januar 2024*

 

Udvikling
jan. 2023
- jan. 2024

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

pct.

I alt

2975566

3005286

3009146

0,1

33580

1,1

Offentlig forvaltning og service

874933

876929

879427

0,3

4494

0,5

Virksomheder og organisationer1

2100278

2127937

2129324

0,1

29046

1,4

Uoplyst sektor

355

420

395

..

..

..

*Foreløbige tal.
1Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Revision i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere planmæssigt revideret for månederne juli til december 2023. I månederne juli, august, september og oktober er antallet af lønmodtagere nedjusteret med mellem 200 og 500 personer før sæsonkorrektion. I november er antallet af lønmodtagere opjusteret med 100, og i december er lønmodtagerbeskæftigelsen nedjusteret med 700 personer før sæsonkorrektion. Revisionerne er normale for statistikken og skyldes primært, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. marts 2024 - Nr. 78

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. april 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation