Gå til sidens indhold

1.300 flere lønmodtagere i december

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) december 2023

Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse var i december på 3.005.900 personer, hvilket er 1.300 flere end i november. I sektoren virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder, var der 2.900 flere lønmodtagere, mens der i offentlig forvaltning og service var 1.600 færre lønmodtagere i december end i november. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

31.100 flere lønmodtagere siden december 2022

Siden december 2022 er lønmodtagerbeskæftigelsen steget i 11 ud af 12 måneder, og i december 2023 var der 31.100 flere lønmodtagere sammenlignet med 12 måneder tidligere. Det svarer til 1,0 pct. flere personer med lønmodtagerjob.

Flere lønmodtagere i videnservice, industri, sundhed og socialvæsen på et år

I branchen videnservice, som omfatter juridisk bistand, revision, arkitekt- og ingeniørvirksomhed samt reklamevirksomhed, er antallet af lønmodtagere steget med 5.300 siden december 2022, svarende til en stigning på 3,0 pct. I industri er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 4.900 personer på 12 måneder. Det svarer til en stigning på 1,5 pct. I sundhed og socialvæsen var der i december 4.300 flere lønmodtagere sammenlignet med 12 måneder tidligere, svarende til 0,8 pct. flere lønmodtagere. Fra november til december 2023 faldt antallet af lønmodtagere i sundhed og socialvæsen med 700 personer, dvs. et fald på 0,1 pct.

Færre lønmodtagere i bl.a. handel og information og kommunikation på et år

I branchen handel var der 1.800 færre lønmodtagere i december sammenlignet med 12 måneder tidligere. Det svarer til et fald på 0,4 pct.  I information og kommunikation var lønmodtagerbeskæftigelsen 1.400 personer lavere i december end 12 måneder tidligere, svarende til 1,2 pct. færre lønmodtagere. I branchen undervisning var der ligeledes 1.400 færre lønmodtagere i december 2023, svarende til 0,6 pct. færre personer, sammenlignet med december 2022.

Personer med lønmodtagerjob efter branche, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til december 2022*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret

 

December
2022
 

November
2023*
 

December 2023*

 

Udvikling
dec. 2022
- dec. 2023

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

pct.

I alt

2974812

3004618

3005880

0,0

31068

1,0

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42446

42760

42749

0,0

303

0,7

Råstofindvinding

4055

4114

4109

-0,1

54

1,3

Industri

326817

330916

331752

0,3

4935

1,5

Energiforsyning

13495

15720

15882

1,0

2387

17,7

Vandforsyning og renovation

13541

14370

14424

0,4

883

6,5

Bygge og anlæg

184770

184939

184632

-0,2

-138

-0,1

Handel

457376

455094

455615

0,1

-1761

-0,4

Transport

144731

149072

148826

-0,2

4095

2,8

Hoteller og restauranter

129417

132813

133090

0,2

3673

2,8

Information og kommunikation

125636

124270

124187

-0,1

-1449

-1,2

Finansiering og forsikring

88079

91014

90969

0,0

2890

3,3

Ejendomshandel og udlejning

44331

43979

44179

0,5

-152

-0,3

Videnservice

178348

183234

183614

0,2

5266

3,0

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

161337

160527

160650

0,1

-687

-0,4

Offentlig administration, forsvar og politi

158216

162284

162210

0,0

3994

2,5

Undervisning

230147

229295

228713

-0,3

-1434

-0,6

Sundhed og socialvæsen

547001

552040

551302

-0,1

4301

0,8

Kultur og fritid

60498

62584

63022

0,7

2524

4,2

Andre serviceydelser mv.

64059

65208

65544

0,5

1485

2,3

Uoplyst aktivitet

513

384

410

..

..

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret

 

December
2022
 

November
2023*
 

December 2023*

 

Udvikling
dec. 2022
- dec. 2023

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

pct.

I alt

2974812

3004618

3005880

0,0

31068

1,0

Offentlig forvaltning og service

873660

878366

876735

-0,2

3075

0,4

Virksomheder og organisationer1

2100639

2125867

2128735

0,1

28096

1,3

Uoplyst sektor

513

384

410

..

..

..

*Foreløbige tal.
1Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Revision i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere i oktober 2023 nedjusteret med 200 personer, og november 2023 er nedjusteret med 400 personer før sæsonkorrektion. Revisionerne er normale for statistikken og skyldes, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. februar 2024 - Nr. 43

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. marts 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation