Gå til sidens indhold

To ud af tre løsladte begår ny kriminalitet inden to år

Tilbagefald til kriminalitet 2019-2021

Blandt de 157.596 personer, der i 2019 blev løsladt fra afsoning eller blev fundet skyldige i en lovovertrædelse, var tilbagefaldsprocenten højest for de personer, der blev løsladt fra afsoning i fængsel. Her havde i alt 66 pct. begået en ny lovovertrædelse i løbet observationsperioden på to år. 39 pct. havde begået en ny lovovertrædelse i løbet af de første seks måneder og yderligere 14 pct. i løbet af de næste seks måneder efter løsladelse. Personer, der havde en foranstaltningsdom, der enten ophørte eller blev ophævet i 2019 var med 24 pct. den gruppe, hvor færrest begik ny kriminalitet. Foranstaltningsdomme kan idømmes personer, der var utilregnelige på gerningstidspunktet og derfor ikke straffes. Foranstaltningen kan bestå i tilsyn, psykiatrisk behandling, afvænningsbehandling mv.

Varighed til tilbagefald til ny kriminalitet. 2019-2021Kilde: www.statistikbanken.dk/recidiv1

Løsladte fra fængsel begår også flest nye lovovertrædelser

Personer, der blev løsladt fra afsoning i fængsel og begik ny kriminalitet havde med 53 pct. den største andel, der begik fire eller flere nye lovovertrædelser i opfølgningsperioden. Andelen, der derimod kun havde ét tilbagefald var på 22 pct. Til sammenligning var det 31 pct. af de personer, der blev løsladt fra afsoning på bopæl og som begik ny kriminalitet, der begik fire eller flere nye lovovertrædelser i opfølgningsperioden.

Personer med bøde har oftest kun ét tilbagefald

Den omvendt tendens gør sig gældende for de personer, der oprindeligt havde fået en bøde i 2019 og som begik ny kriminalitet. Her havde 53 pct. begået én ny lovovertrædelse, 28 pct. havde begået to eller tre nye lovovertrædelser, mens kun 18 pct. begik fire eller flere nye lovovertrædelser i løbet af de undersøgte to år.

Antal tilbagefald til ny kriminalitet efter oprindelig straf. 2019-2021Kilde: www.statistikbanken.dk/recidiv5

Tidligere dømte begår oftest ny kriminalitet

34 pct. af mændene i alderen 20 år eller derover, som blev løsladt eller blev fundet skyldige i en lovovertrædelse i 2019, begik ny kriminalitet inden for to år. For de mænd, som ikke havde fået en dom i de foregående fem år, var andelen 20 pct. For mænd med én tidligere dom, var andelen 31 pct. Andelen med tilbagefald til ny kriminalitet steg med antallet af tidligere domme, så 87 pct. af mændene, der havde fået ti eller flere domme i de forudgående fem år, begik ny kriminalitet inden for to år. Mønstret er parallelt for kvindernes vedkommende, dog generelt med en lavere andel, der begår ny kriminalitet.

Tilbagefald til ny kriminalitet efter oprindelig straf og strengeste straf i observationsperioden. 2019-2021Kilde: www.statistikbanken.dk/recidv10

Nyt fra Danmarks Statistik

4. oktober 2023 - Nr. 341

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. oktober 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken om tilbagefald til kriminalitet omhandler personer, der i et givent år er blevet løsladt efter afsoning i fængsel mv., eller som har fået en fældende strafferetlig afgørelse, dog eksklusive ubetingede frihedsstraffe. Hvis disse personer begår en ny lovovertrædelse inden for to år, betragtes det som tilbagefald til ny kriminalitet

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation