Gå til sidens indhold

20.200 personer i stofmisbrugsbehandling i 2022

Stofmisbrugsbehandling social 2022

I 2022 modtog i alt 20.200 personer stofmisbrugsbehandling visiteret af kommunerne. Andelen af personer i stofmisbrugsbehandling fordelt efter myndighedskommune varierede i 2022 fra nul til 8,8 promille af kommunens indbyggertal. Kommunekortet nedenfor illustrerer andelene i promille pr. indbygger. I 2022 var kommunerne med den højeste andel af personer i stofmisbrugsbehandling hhv. Lolland, Slagelse, Fredericia, Svendborg, Esbjerg, Brøndby og Guldborgsund.

Andelen af personer i stofmisbrugsbehandling fordelt efter myndighedskommune. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/smdbv002 og folk1a

Mere end hver tredje iværksatte behandling i 2022 var til 18-29-årige mænd

Mænd i aldersgruppen 18-29 år var med 36,8 pct. af i alt 8.900 iværksatte behandlinger i 2022 den gruppe, som havde flest iværksatte stofmisbrugsbehandlinger. Til sammenligning stod kvinder i samme aldersgruppe for 14,2 pct. af alle iværksatte behandlinger i 2022. Fordelt på køn alene var tre ud af fire eller 74,9 pct. af samtlige iværksatte behandlinger i 2022 til mænd. Det skal bemærkes, at aldersgruppen under 18 år formentlig er underrepræsenteret grundet kommunernes hidtidige registreringspraksis. Antallet afspejler dermed ikke det reelle antal iværksættelser til unge under 18 år. Registreringspraksis for denne aldersgruppe forventes dog at blive mere ensrettet, når Barnets Lov træder i kraft.

Antal personer i iværksat stofmisbrugsbehandling fordelt efter køn og alder. 2022Kilde: Særudtræk fra Moduldata, som man kan søge om adgang til via Danmarks Statistiks Forskningsservice. Aldersfordeling på "Under 18 år" samt "18 år og derover" for unikke antal personer findes i tabellen www.statistikbanken.dk/smdbv003

Næsten uændret antal anmodninger og iværksættelser i forhold til 2021

I 2022 var der 9.000 anmodninger om stofmisbrugsbehandling hos de 96 kommuner, der har godkendt deres indberetninger for årene 2019-2022 og dermed er sammenlignelige over tid. Antallet af anmodninger i 2022 var næsten det samme som året før. Tilsvarende var antallet af iværksættelser og personer i behandling også næsten uændret sammenlignet med 2021. Omvendt faldt antallet af afsluttede behandlinger i samme periode med 500 eller 5,4 pct.

Stofmisbrugsbehandling, aktivitet for 96 kommuner med godkendte indberetninger for 2019-2022

 

2019

2020

2021

2022

Ændring 2021-2022

 

 

antal

pct.

Anmodninger

9567

8693

9009

9023

14

0,2

Iværksættelser

9220

8507

8708

8773

65

0,7

Afsluttede behandlinger

9296

8520

8832

8352

-480

-5,4

Personer i behandling

19694

19427

19780

19885

105

0,5

Anm.: Albertslund og Kalundborg Kommune har ikke godkendt for alle år i perioden 2019-2022 og indgår således ikke i tidsserien. 'Personer i behandling' er inkl. personer, som har skiftet myndighedskommune i et givent referenceår. Disse personer kan således tælle med flere gange i det totale antal personer i behandling.
Kilde: www.statistikbanken.dk/smdbv001 og smdbv002

Alle 98 kommuner indgår i statistikken for 2022

2022 er det første år, hvor statistikken om stofmisbrugsbehandling er baseret på godkendte indberetninger fra samtlige 98 kommuner. Statistikkens kvalitet er dermed væsentligt forbedret, ligesom det som noget nyt er muligt at give et fuldt, landsdækkende billede af kommunernes stofmisbrugsbehandling.

Nyt fra Danmarks Statistik

13. juni 2023 - Nr. 208

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter data for kommuner, som har valideret og godkendt oplysningerne i Stofmisbrugsdatabasen. I den forbindelse skal det dermed bemærkes, at tallet ikke er dækkende for stofmisbrugsbehandling i hele landet. Analyse af udviklingen over tidsserien bør alene ske for de godkendte kommuner, der indgår i alle år. Se opgørelse i tabel. Ved opgørelse af forløb sammensættes to eller flere forløb, hvis personen har et tidligere afsluttet forløb i samme kommune, og der er maximalt ti dage mellem første forløbs slutdato og næste forløbs startdato.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation