Gå til sidens indhold

Museumsgæster er storforbrugere af kultur

Kulturvaner 2. kvt. 2023 museumsbesøg

Kulturvaneundersøgelsens måling for andet kvartal 2023 viser, at den del af befolkningen, der har besøgt et eller flere museer, også deltager markant mere i kulturaktiviteter generelt. En sammenligning viser, at en større andel af museumsgæsterne også har været til koncert, i biografen, til sportsbegivenhed, på biblioteket eller set scenekunst på et teater, en festival eller i det offentlige rum. 30 pct. af museumsgæsterne har således set scenekunst, mens det kun gælder for 9 pct. af den øvrige befolkning. Forskellen er dog størst i forhold til biblioteksbesøg, hvor 58 pct. af museumsgæsterne har brugt biblioteket, mens det kun gælder for 33 pct. af den øvrige befolkning.

Deltagelse i udvalgte kulturaktiviteter. 2. kvt. 2023Kilde: Særkørsel på grundlag af: www.statistikbanken.dk/kvuhoved

Hver fjerde har været på museum i 2. kvt. 2023

I andet kvartal 2023 har 26. pct. eller godt hver fjerde borger over 15 år besøgt mindst et museum inden for de seneste tre måneder. Der er flere kvinder end mænd, der går på museum. Blandt kvinderne har 29 pct. været på museum i andet kvartal 2023, mens det er 24 pct. for mændene. Der er stor forskel på, hvor meget de forskellige aldersgrupper går på museum. Der er flest i den yngste aldersgruppe (16-24 år), der havde været på museum (32 pct.) og færrest blandt de 35-44 årige, hvor 22 pct. har besøgt et museum.

Har været på museum inden for de seneste tre måneder fordelt på køn og alder 2. kvt. 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/kvuhoved

Hver fjerde har været på museum uden for Danmark

Når der ses nærmere på dem, der har besøgt museer, kan man se, at 27 pct. har været på museum uden for Danmarks grænser i forbindelse med ferieophold eller en rejse i udlandet. 58 pct. har besøgt et museum nær de besøgendes bopæl i lokalområdet, mens 54 pct. angiver, at de har været på et museum uden for eget lokalområde i Danmark.

Museumsgæster fordelt på de besøgte museers geografiske placering 2. kvt. 2023Kilde: Særkørsel på grundlag af: www.statistikbanken.dk/kvumus2

Flere tal om museer

Kulturvaneundersøgelsen opgør antal personer, som har været på museum mindst én gang i de seneste tre måneder fra besvarelsestidspunktet, men ikke antallet af besøg. Det samlede antal besøg opgøres årligt og kan ses i Museer 2022, der viser at der i alt var 17,9 mio. besøgende på museerne i 2022. Mest populære var de kulturhistoriske museer, som havde 8,8 mio. besøgende.

Nyt fra Danmarks Statistik

1. september 2023 - Nr. 302

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. januar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Kulturvaneundersøgelsen gennemføres hvert kvartal og begyndte 1. juli 2018. Der spørges ca. 6.000 personer hvert kvartal, og statistikken er baseret på resultaterne fra gennemførte interviews blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16 år og over.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation