Gå til sidens indhold

Museerne havde 17,9 mio. gæster i 2022

Museer 2022

Museernes udstillinger blev besøgt 15,6 mio. gange i 2022, hvilket er på niveau med 2019. Museerne tilbyder også andet end besøg i deres udstillinger, fx i deres caféer, haver eller parker. I 2022 var der 2,3 mio. gæster på museerne, der ikke besøgte udstillingen. Dermed var der i alt 17,9 mio. besøgende på museerne. Det svarer til, at hver borger besøgte et museum tre gange sidste år.

Antal besøgende i udstillingen og besøg i alt på besøgsstedetKilde: www.statistikbanken.dk/mus1

Kulturhistoriske museer er de mest besøgte

De Kulturhistoriske museer havde med 8,8 mio. gæster flest besøgende i 2022. Kunstmuseerne havde under det halve (4 mio.) og de Naturhistoriske 0,6 mio. besøgende. Det resterende antal museumsgæster besøgte museumslignende institutioner, der bl.a. omfatter kunsthaller og oplevelsescentre inden for videnskab og kulturhistorie. Det største kulturhistoriske museum er Nationalmuseet, der havde 1,7 mio. gæster, det største Kunstmuseum er Louisiana som havde 613.000, og Statens Naturhistoriske museum er det største naturhistoriske museum med 461.000 gæster.

Antal besøgende i udstillingen på museerne efter museumskategori, 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/mus3

Kulturhistoriske- og kunstmuseer havde flest deltagere uden for museet

I 2022 afholdt museerne i alt 7.400 arrangementer uden for museet, fx byvandringer, workshops og undervisning med i alt 656.000 deltagere. De Kulturhistoriske museer stod bag 6.500 af disse arrangementer og havde 387.000 af deltagere. Kunstmuseerne afholdt 500 af arrangementer med 200.000 deltagere. Derudover afholdt museerne 12o online-arrangementer (livestream) med deltagelse af 89.000 gæster. De Kulturhistoriske museer stod også her for størstedelen af arrangementerne og deltagerne.

Deltagere i arrangementer uden for museet og deltagere til online arrangementer (livestream), 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/mus5

Flere gæster i zoologiske haver og akvarier

I 2022 var der 4,1 mio. besøgende i de zoologiske haver og 1,1 mio. besøgte akvarierne. I alt var der dermed 5,2 mio. besøgende i de zoologiske anlæg, hvilket er på niveau med 2019.

Antal besøgende i zoologiske haver og akvarierKilde: www.statistikbanken.dk/zoo3 og zoo2

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Nye statistikbanktabeller om museer

Museumsstatistikken er udvidet med flere tal, der belyser museernes aktiviteter. Tabellen www.statistikbanken.dk/mus1 er blevet udvidet med antal frivillige, antal frivillig timer og samlede entréindtægter. Der er i forbindelse med denne udgivelse også blevet udarbejdet to nye tabeller. Den første, www.statistikbanken.dk/mus4, viser antal besøg i udstillingen fordelt på type af besøgende, fx antallet af besøgende under 18 år fordelt på undervisningsbesøg og ikke undervisningsbesøg og voksne fordelt på fuld pris, reduceret pris inkl. årskort og gratister. Den anden nye tabel, www.statistikbanken.dk/mus5, viser antallet af arrangementer og onlinearrangementer (livestream) samt deltagelse i disse.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. maj 2023 - Nr. 164

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. maj 2024

Kontakt

Kilder og metode

Museumsstatistikken omfatter alle statsanerkendte museer (godkendt af Kulturarvsstyrelsen jf. museumsloven) og statsejede museer. Derudover indeholder opgørelsen en række museer, der er ejet af en museumsforening eller i privateje. De zoologiske anlæg, botaniske haver og akvarier indberetter tilsvarende årlige oplysninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation