Gå til sidens indhold

35-årige kvinder og mænd er flyttet ni gange

Flytninger 2020

35-årige kvinder og mænd med dansk statsborgerskab er i gennemsnit flyttet hhv. 9,3 og 8,8 gange i løbet af deres liv. Piger såvel som drenge med dansk statsborgerskab er i gennemsnit flyttet én gang som 5-årig, to gange som 15-årig, og for de 20-årige er drenge flyttet godt tre gange og piger knap tre og en halv gang. Fra det fyldte 18. år og frem til begyndelsen af 30'erne øges hyppigheden af adresseskift betydeligt. Denne øgede flyttehyppighed skyldes bl.a., at de unge flytter hjemmefra (og hjem igen), at der flyttes til og fra uddannelsesstedet herunder til og fra kollegier (knap to ud af tre kollegianere bor der under to år, se www.statistikbanken.dk/flybol), samt at der flyttes fra og til samboende partnere.

Gennemsnitligt antal flytninger for de flyttede 0-35-årige danske statsborgere pr. 1. jan. 2021Kilde: Egne beregninger på baggrund af CPR bopælsregistrering

24-årige er flyttet over fem gange

Fra det fyldte 20. år og frem til det fyldte 35. år flytter kvinder gennemsnitligt lidt mere end mænd; ca. en halv gang hyppigere for de respektive alderstrin. Fra det 20. til og med det 24. år stiger gennemsnittet for flyttede unge mænd med 2,2 gange og for unge kvinder med 2,4 gange og de er som 24-årige flyttet hhv. 5,3 og 5,8 gange i løbet af deres liv. Fra det 25. til og med det 29. år stiger gennemsnittet for flyttede mænd med 1,6 gange og for kvinder med 1,7 gange og de er som 29-årige flyttet hhv. 7,4 og 8,0 gange i alt. Fra det 30. til og med det 35. år stiger gennemsnittet for flyttede mænd med 1 og for kvinder med 0,9 gange, og de er som 35-årige flyttet hhv. 8,8 og 9,3 gange.

Hver 20. danske statsborger er flyttet mindst 20 gange som 35-årig

Den fjerdedel af de flyttede (25 pct.), som er flyttet færrest gange, er som 17-, 24- og 35-årige højest flyttet hhv. én, tre og fem gange. Halvdelen af de flyttede (50 pct.) er som 17-, 24- og 35-årige flyttet højest hhv. to, fem og otte gange.

De 10 pct., som er flyttet mest, er som 17, 24 og 35-årige flyttet mindst seks, elleve og seksten gange og de 5 pct., som er flyttet mest, er som 17-, 24- og 35-årige i gennemsnit flyttet mindst otte, tretten og tyve gange.

Andelen af flyttede danske statsborgere for hvert alderstrin efter antal flytninger. Gns. 1986-2020Kilde: Egne beregninger på baggrund af CPR bopælsregistrering

Enlige udgør 32 pct. af samtlige flytninger

Af samtlige flytninger blev størstedelen, 32 pct., foretaget af enlige, 12,5 pct. blev foretaget af unge, der flyttede hjemmefra, og blev enlig og 9,9 pct. af par uden børn; 7,7 pct. af flytningerne blev foretaget af enlige, der flyttede til partner og 7,5 pct. stod par med børn for; 5,5 pct. af flytningerne blev foretaget af partnere, der bliver enlig, 4,3 pct. af enlige, der flyttede hjem til forælder/forældre, 3,4 pct. af unge, der flyttede hjemmefra og til partner og 3,4 pct. af enlige med børn.

Flyttede familier-/del af familien i 2020 efter flyttet familietypeKilde: Egne beregninger på bagrund af www.statistikbanken.dk/famflyt5 og /famflyt6

Nyt fra Danmarks Statistik

16. september 2021 - Nr. 328

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Statistik­dokumentation