Gå til sidens indhold

Kvinder har større formuer i livsvarige pensioner

Pensionsformuer 2021

Kvinder i aldersgruppen 60-64 år havde større pensionsformuer stående i livsvarig pension end mænd i samme aldersgruppe ved udgangen af 2021. Til gengæld havde mænd samlet set større formuer stående på tværs af alle opsparingsformer. Kvinder havde i gennemsnit 566.000 kr. af deres pensionsformue stående i livsvarig pension ekskl. ATP, hvor 60-64-årige mænd i samme aldersgruppe i gennemsnit havde 503.000 kr. i 2021. Kvinder i aldersgruppen havde dermed 11,1 pct. mere i livsvarig pension ekskl. ATP end mænd. På den anden side var værdien af mænds ratepensioner 140,0 pct. højere end kvinders. Ratepension var den opsparingsform, hvor der var den største kønsforskel.

Mænd og kvinders gennemsnitlige pensionsformue fordelt på opsparingsform. 60-64-årige. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/penfor11

Mænd har større ATP-opsparing end kvinder

Indbetalinger til ATP er obligatoriske for alle og afhænger af antallet af timer personen har været beskæftiget på arbejdsmarkedet. Her havde 60-64-årige mænd en opsparing, der er 12,7 pct. højere end kvinder i denne aldersgruppe. Da indbetalinger til ATP er obligatoriske, så kategoriseres de som en adskilt opsparingsform, selvom den udbetales som livsvarig pension.

Mænd har også mere aldersopsparing og kapitalpension

For aldersgruppen 60-64-årige havde mænd højere aldersopsparinger og kapitalpensioner end kvinder i 2021. Sammenlægges disse to opsparingsformer, så havde mænd i gennemsnit 250.000 kr. og kvinder 186.000 kr. efter fradrag af fremtidige skattebetalinger - det er en forskel på 35,5 pct. Samlet var mænds pensionsformue på tværs af opsparingsformer 27,7 pct. højere end kvinders blandt de 60-64-årige i 2021 inkl. ATP.

Valg af opsparingsform har en betydning

Når der spares op til pension, er der forskellige opsparingsformer med varierende regler for, hvordan formuerne indbetales og senere udbetales. Livsvarige pensioner udbetales typisk månedligt i hele pensionstilværelsen uanset, hvor lang tid personen lever, hvorimod en ratepension skal udbetales over en periode mellem 10 og 30 år. Aldersopsparing og kapitalpensioner udbetales typisk som engangsbeløb eller i få portioner. 

Pensionsformuerne vokser stabilt

Fra 2014 til 2021 er den gennemsnitlige pensionsformue efter skat steget fra 451.000 til 640.000 kr., hvilket er en stigning på 29,7 pct. Til sammenligning steg forbrugerprisindekset 5,8 pct. fra 2014 til 2021. Pensionsformuernes samlede værdi afhænger primært af udviklingen på de finansielle markeder, som har været gunstig de seneste år.

Gennemsnit og median af pensionsformuerKilde: www.statistikbanken.dk/penfor11

Revision af statistikken

Statistikken af pensionsformue er revideret. Den primære ændring er en statistisk metodemæssig forbedring, der består i, at pensionsselskabernes hensættelser og bonusser, som tilskrives pensionskundernes formue, nu fordeles ud på ordningerne, så der er proportionalitet mellem indestående på kundens pensionsordninger og de bonusser der tilskrives den enkelte ordning. Tidligere blev bonusserne blot fordelt ligeligt mellem kundens forskellige ordninger. Det betyder, at værdien af livsvarige pensionsordninger nu måles lidt højere på bekostning af de andre opsparingsformer, da den største andel af pensionsformuer ofte er i livsvarig pension. Læs mere om revisionen på Revision af pensionsformuen, august 2022 (pdf). Revisionen er ført tilbage til 2014.

Nyt fra Danmarks Statistik

25. august 2022 - Nr. 288

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. august 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken om pensionsformuer er baseret på Danmarks Statistiks formueregister og omhandler dels størrelsen af pensionsformuer for personer i Danmark, og dels pensionsformuer opsparet i danske selskaber af personer i Danmark og udlandet. Populationen er afgrænset til personer på mindst 18 år og som er bosat i Danmark d. 31. december i året. Tjenestemandspensioner og indefrosne feriemidler indgår ikke.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation