Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Kønsforskel i pensionsformuer er størst blandt par

Pensionsformuer 2020

Forskellen mellem mænds og kvinders pensionsformuer var større blandt par end enlige i Danmark i 2020. Af de 60-64-årige mænd i parforhold havde 23 pct. en pensionsformue på over 2 mio. kr., mens det kun gjaldt 14 pct. af kvinderne. Halvdelen af de 60-64-årige kvinder i parforhold havde under 1 mio. kr. i pensionsformue, hvor kun 39 pct. af mændene i parforhold havde så små pensionsformuer.

60-64-årige mænd og kvinders pensionsformue. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/penfor12

Enlige har mindre pensionsformue

Generelt set havde enlige 60-64-årige mindre pensionsformuer end personer i parforhold. For eksempel havde 37 pct. af de enlige pensionsformuer på over 1 mio. kr. i 2020, hvor det samme var gældende for hele 56 pct. af dem i parforhold. Desuden var kønsforskellene betydeligt mindre blandt enlige.

Flere mænd har meget store pensionsformuer

Det er oftest mænd, som har de ekstraordinært store pensionsformuer. I 2020 havde 73.000 mænd mellem 60 og 64 år over 3 mio. kr. i pensionsformue efter skat. Det samme gjaldt kun for 28.000 kvinder i samme aldersgruppe. De store pensionsformuer er i højere grad med til at trække gennemsnitsformuen op for mændene end kvinderne. I 2020 var den gennemsnitlige pensionsformue 1,4 mio. kr. for de 60-64-årige mænd og 1,1 mio. kr. for kvinderne. Kvinders pensionsformue var altså i gennemsnit 20 pct. lavere. Betragtes medianen, som påvirkes mindre af de meget høje pensionsformuer reduceres kønsforskellen til 12 pct. Medianen er det beløb, hvor præcis halvdelen af gruppen har mindre og den anden halvdel har mere.

Pensionsformuers størrelse fordelt på alder. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/penfor11

Størrelsen af arbejdsmarkedspensioner afhænger primært af alderen

De 30-34-årige har endnu ikke sparet meget op til pension. Medianen for denne aldersgruppe ligger på 125.000 kr., når der er justeret for beskatning (40 pct.) ved udbetalinger. Jo længere tid man er på arbejdsmarkedet, des mere når man at spare op til pensionen. Det er således helt naturligt, at det er de 60-64 årige, der har de største pensionsformuer med en median på omkring 1 mio. kr. Når man når pensionsalderen, begynder pensionerne at blive udbetalt. Betragtes de 75-79-årige, som stort set kun har deres livrentepensioner tilbage efter, at hovedparten af rate- og kapitalpensioner er udbetalt, så har de en median på 214.000 kr.

Pensionsformuerne vokser

Den totale formue i arbejdsmarkedspension vokser stødt. Fra 2015 til 2020 er den gennemsnitlige pensionsformue efter skat steget fra 460.000 kr. til 590.000 kr., hvilket er en stigning på 30 pct. Til sammenligning steg forbrugerprisindekset 3 pct. fra 2015 til 2020. Udviklingen af pensionsformuerne er ikke direkte påvirket af COVID-19. Pensionsformuernes samlede værdi afhænger primært af udviklingen på de finansielle markeder, som har været gunstig de seneste par år.

Gennemsnit og median af pensionsformuerKilde: www.statistikbanken.dk/penfor11

Nyt fra Danmarks Statistik

25. august 2021 - Nr. 300

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. august 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken om pensionsformuer er baseret på Danmarks Statistiks formueregister og omhandler dels størrelsen af pensionsformuer for personer i Danmark, og dels pensionsformuer opsparet i danske selskaber af personer i Danmark og udlandet. Populationen er afgrænset til personer på mindst 18 år og som er bosat i Danmark d. 31. december i året. Tjenestemandspensioner og indefrosne feriemidler indgår ikke.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation