Gå til sidens indhold

Fortsat stigning i bibliotekernes udlån

Individbaserede biblioteksudlån 2023

Bibliotekernes udlån er steget fra 30,2 mio. i 2022 til 32,7 mio. i 2023 svarende til en stigning på 8 pct. Både de fysiske udlån fra folkebibliotekerne og de digitale udlån fra eReolen er steget sammenlignet med 2022. På folkebibliotekerne er udlånene steget fra 22 mio. i 2022 til 23,3 mio. udlån i 2023, mens de digitale udlån er steget fra 8,2 mio. i 2022 til 9,4 mio. i 2023. Sammenlignes der med 2021 og 2020 var stigningen på hhv. 35 pct. og 23 pct., hvilket formentlig kan tilskrives begrænset adgang til folkebibliotekerne i forbindelse med COVID-19-restriktionerne.

Udlån af materiale fordelt på udlånstypeKilde: www.statistikbanken.dk/ibib1a

Personer i alderen 30-39 år foretager flest fysiske lån på folkebibliotekerne

Fordelt på aldersgrupper blev der foretaget flest fysiske lån på folkebibliotekerne af personer i aldersgruppen 30 til 39 år. Der var 165.000 lånere i denne aldersgruppe, der samlet lånte 4,9 mio. materialer. Det er i gennemsnit 30 materialer pr. låner. I alt har 22 pct. af befolkningen i alderen 30 til 39 år lånt fysiske materialer i 2023. For udlån via eReolen var der flest udlån til aldersgruppen 40 til 49 år, hvor der blev foretaget 1,9 mio. lån. I alle aldersgrupper blev der foretaget flere udlån fra folkebibliotekerne end fra eReolen med undtagelse af aldersgruppen 10-19 år, som låner flere digitale materialer end fysiske. Blandt de 10-19-årige blev der foretaget 1,4 mio. udlån via eReolen fordelt på 183.000 lånere. I 2023 lånte kvinder generelt flere materialer end mænd. Kvinder stod for hhv. 72 pct. og 67 pct. af udlånene hos hhv. folkebibliotekerne og eReolen, mens mænd stod for hhv. 27 pct. og 32 pct.

Udlån fordelt på udlånstype og alder. 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/ibib2a

Flest lånere af digitalt materiale i Region Midtjylland

Andelen af borgere som har lånt fysiske materialer på folkebibliotekerne var højest i Region Hovestaden med 19,3 pct. og næsthøjest i Region Midtjylland, hvor 16,0 pct. af befolkningen har lånt fysiske materialer. Omvendt er det for de digitale udlån, hvor Region Midtjylland med 15,5 pct. har den højeste andel af borgere, der låner digitalt materiale via eReolen, mens Region Hovedstaden lå næsthøjest med 14,0 pct. I Region Sjælland bruger 11,5 pct. af befolkningen eReolen, hvilket er den laveste andel.

Andel af lånere i befolkningen fordelt på udlånstype og regioner. 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/ibib1a

Flest udlån i tredje kvartal med en stigning på 8,9 pct.

Ser man nærmere på fordelingen af udlån i løbet af 2023 var der flest udlån i tredje kvartal, hvor der var 8,6 mio. udlån. Det er en stigning på 8,9 pct. sammenlignet med tredje kvartal 2022. Der er færrest udlån i andet kvartal med 7,7 mio. Antallet af digitale udlån via eReolen ligger stabilt omkring 2,4 mio. udlån i alle kvartaler, mens de fysiske udlån på folkebibliotekerne i højere grad ser ud til at være præget af sæsonvariation. Det højeste antal udlån på folkebibliotekerne var 6,2 mio. i tredje kvartal, hvilket kan hænge sammen med sommerferieperioden, mens det laveste antal udlån på 5,4 mio. var i andet kvartal.

Udlån af fysiske og digitale materiale. 3. kvartal 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/ibib1

Nyt fra Danmarks Statistik

5. april 2024 - Nr. 98

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. februar 2025

Kontakt

Statistik­dokumentation