Gå til sidens indhold

Jobomsætningen er faldet lidt

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 4. kvt. 2023

I fjerde kvartal 2023 havde 22,7 pct. af de beskæftigede påbegyndt deres job inden for det foregående år, hvilket svarer til 689.000 personer. Dette er et fald fra fjerde kvartal 2022 på 1,3 procentpoint, hvor jobomsætningen toppede med 24,0 pct. af de beskæftigede, som følge af meget lav ledighed. På trods af et fald i jobomsætningen fra 2022 fortsætter niveauet for jobskifte med at være højt, hvor mere end hver femte beskæftigede er startet i nyt job inden for 12 måneder, og jobomsætningen ligger 1,6 procentpoint højere end i 4. kvartal 2019, umiddelbart før COVID-19. Jobomsætning defineres som andelen af beskæftigede, der er startet i deres hovedjob i løbet af det seneste år.

Jobomsætning for beskæftigede i årets fjerde kvartalKilde: Specialudtræk fra Arbejdskraftundersøgelsen

Over halvdelen af de unge er nye i jobbet

Jo yngre beskæftigede er, desto mere jobmobile er de. I fjerde kvartal 2023 havde 54,5 pct. af de beskæftigede i aldersgruppen 15-24-årige påbegyndt deres arbejde inden for det seneste år. Særligt for de unge kan det pågældende job ofte være det første, og knap hver anden beskæftigede i aldersgruppen var således under uddannelse et år forinden. I den ældste aldersgruppe, 65-74-årige havde omkring 7,9 pct. påbegyndt deres arbejde inden for det seneste år. Det er samtidig den ældste aldersgruppe, der har længst anciennitet, idet 63,6 pct. i denne gruppe i fjerde kvartal havde været i deres nuværende job i over 9 år.

Jobmobilitet for beskæftigede fordelt på alder. 4. kvartal 2023Kilde: Specialudtræk fra Arbejdskraftundersøgelsen

Størstedelen af nye i job kommer fra uddannelse og andre jobs

Ud over at måle faktisk jobomsætning kan Arbejdskraftundersøgelsen også vise beskæftigedes socioøkonomiske status for et år siden. Dem der blev ansat i nye stillinger kom primært fra andre jobs og uddannelsesforløb. 42,6 pct. af de beskæftigede var studerende for et år siden, mens 39,5 pct. kom fra et andet job. Kun en lille andel var ledige for et år siden.

Beskæftigedes primær status for et år siden, 4. kvt. 2023Kilde: Specialudtræk fra Arbejdskraftundersøgelsen

Stor variation i jobomsætning på tværs af brancher

Andelen af jobskifte varierer markant på tværs af brancher. Den største jobomsætning var i branchen Handel og transport mv., hvor 29,6 pct. var nye i deres stilling. Den laveste jobomsætning var i Landbrug, skovbrug og fiskeri, hvor 11,4 pct. var nye i jobbet, mens 50,1 pct. i denne branchegruppe havde været i deres stilling i mere end ni år.

Jobomsætning efter branche, 4. kvartal 2023

 

Under 1 år

1-3 år

3-9 år

Over 9 år

 

pct.

Landbrug, skovbrug og fiskeri

11,4

16,9

21,6

50,1

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

16,8

22,1

28,6

32,5

Bygge og anlæg

22,0

21,2

28,7

28,1

Handel og transport mv.

29,6

25,7

24,8

19,9

Information og kommunikation

24,3

26,0

28,4

21,4

Finansiering og forsikring

14,0

20,8

27,5

37,7

Ejendomshandel og udlejning

22,9

14,4

29,8

32,9

Erhvervsservice

19,5

25,8

29,2

25,5

Offentlig administration, undervisning og sundhed

21,9

21,3

27,4

29,5

Kultur, fritid og anden service

23,6

20,5

26,9

29,0

Kilde: Specialudtræk fra Arbejdskraftundersøgelsen

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

AKU-ledigheden for 4. kvartal 2023 er behandlet som en sæsonoutlier, fordi skift i dataindsamlingsmetode har medført en forskydning af sæsonmønsteret i forhold til det sædvanlige, og derfor ligger den ikke-sæsonkorrigerede AKU-ledighed på et noget højere niveau end normalt. Udover en forlænget dataindsamlingsmetode, der er indført i 4. kvartal for at imødegå problemer med faldende svarprocenter, er tallene også påvirket af dataindsamlingsproblemer i de sidste uger af 2023. Læs mere om AKU-ledigheden i 4. kvartal 2023 (PDF).

Nyt fra Danmarks Statistik

22. februar 2024 - Nr. 46

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. maj 2024

Kontakt

Kilder og metode

AKU er baseret på kvartalsvise interview med ca. 18.000 personer i alderen 15-89 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen. I de tal, der bringes i denne udgivelse, er der i modsætning til AKU-hovedtallene om ledighed og beskæftigelse ikke foretaget sæsonkorrektion af de viste tal. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion.
AKU benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Beskæftigede har minimum én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer betragtes definitorisk som værende uden for arbejdsstyrken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation