Gå til sidens indhold

Tre ud af fire er tilfredse med deres arbejdstid

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 3. kvt. 2023

Tre ud af fire beskæftigede er tilfredse med deres normale arbejdstid, der i gennemsnit er 34 timer ugentligt. 6 pct. af de beskæftigede, svarende til omkring 168.000 personer, ønsker at arbejde mere end deres normale arbejdstid, og 19 pct., svarende til 543.000 personer, ønsker at arbejde mindre end deres aktuelle normale arbejdstid. Det viser ikke-sæsonkorrigerede tal fra Arbejdskraftundersøgelsen for 3. kvartal 2023.

Arbejdstidsønske for beskæftigede i forhold til normal arbejdstid, 3. kvartal 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/aku250k

Især unge deltidsansatte ønsker at arbejde flere timer

Ønsket om at arbejde flere timer er omtrent ligeligt fordelt på køn, mens alder har en større betydning. Mere end hver tredje af de beskæftigede, der ønsker at arbejde flere timer, er i aldersgruppen 15-24-årige. Størstedelen af disse unge beskæftigede er deltidsbeskæftigede, hvoraf mange er studerende. For de øvrige aldersgrupper er forskellen mindre på antallet af fuld- og deltidsbeskæftigede der ønsker at arbejde mere. I aldersgruppen 25-44-årige ønsker flere fuldtidsbeskæftigede end deltidsbeskæftigede flere timer, mens tendensen er modsat for de 45-64-årige.

Beskæftigede, der ønsker flere timer end deres nuværende normale arbejdstid, 3. kvartal 2023Kilde: Specialudtræk fra Arbejdskraftundersøgelsen

Kvinder ønsker i højere grad en kortere arbejdsuge

Kvinder ønsker i højere grad end mænd færre timer end deres normale arbejdstid. Forskellen er størst i aldersgruppen 25-34-årige, hvor omtrent dobbelt så mange kvinder end mænd ønsker at arbejde færre timer. Forskellen er noget mindre for aldersgrupperne 35-44 og 45-54-årige, og for de 55-64-årige er forskellen minimal. Blandt de 15-24-årige ønsker en anelse flere mænd end kvinder at arbejde mindre, men overordnet set ønsker få beskæftigede i aldersgruppen at arbejde mindre.

Beskæftigede, der ønsker færre timer end deres nuværende normale arbejdstid, 3. kvartal 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/aku250k

Selvstændige ønsker flere timer end lønmodtagere

Den ønskede arbejdstid er højere for selvstændige end lønmodtagere. Lønmodtagere ønsker i gennemsnit at arbejde 34 timer om ugen, mens selvstændige i gennemsnit ønsker 41 arbejdstimer om ugen. Mere end hver tredje selvstændige ønsker en arbejdsuge over 40 timer, tilsvarende ønsker hver tiende lønmodtager at arbejde mere end 40 timer om ugen.

Ønsket arbejdstid for selvstændige og lønmodtagere, ekskl. studerende, 3. kvt. 2023Kilde: Specialudtræk fra Arbejdskraftundersøgelsen

To ud af tre ledige ønsker over 30 timers beskæftigelse

For de personer, der ikke er i beskæftigelse men gerne vil have et job, er den ønskede arbejdstid lavere end blandt de beskæftigede. Gruppen af personer, der ikke er i beskæftigelse, er meget sammensat og indeholder både pensionister, studerende, langtidssyge og ledige. Blandt disse grupper ønsker ledige flest timer - to ud af tre ledige ønsker mellem 31 og 40 timer, langt hyppigst 37 timer. Personer, der er langtidssyge, er i sig selv en sammensat gruppe, og arbejdstidsønsket er også meget forskelligt. De fleste studerende og pensionister ønsker et job på op til 20 timer.

Ønsket arbejdstid for ikke-beskæftigede, fordelt på selverklæret status, 3. kvt. 2023Kilde: Specialudtræk fra Arbejdskraftundersøgelsen

Særlige forhold ifm. denne offentliggørelse

Der er i 2. kvartal 2023 foretaget forbedringer af spørgsmålene om ønsket arbejdstid. Der er tilføjet spørgsmål om ønsket arbejdstid til personer uden beskæftigelse, og de eksisterende spørgsmål om beskæftigedes ønskede arbejdstid er blevet forenklet. Fra og med 2. kvartal 2023 er der i interviewene spurgt direkte til ønsker om at arbejde mere, mindre eller et uændret antal timer. Spørgsmålet stilles ud fra en præmis om, at aflønningen vil blive reguleret svarende til det ændrede timetal. Der er en indikation af, at den nye spørgeteknik i sig selv har øget antallet af personer, der oplyser, at de vil arbejde mindre, og reduceret antallet af personer, der oplyser, at de vil arbejde mere.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. november 2023 - Nr. 391

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. februar 2024

Kontakt

Kilder og metode

AKU er baseret på kvartalsvise interview med ca. 18.000 personer i alderen 15-89 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen. I de tal, der bringes i denne udgivelse, er der i modsætning til AKU-hovedtallene om ledighed og beskæftigelse ikke foretaget sæsonkorrektion af de viste tal. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion.
AKU benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Beskæftigede har minimum én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer betragtes definitorisk som værende uden for arbejdsstyrken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation