Gå til sidens indhold

Færre konkurser i november, men uændret niveau

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
234
november
-12,1 %
fra oktober til november

Konkurser november 2023

Der var 234 erklærede konkurser i november blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 12,1 pct. færre end i oktober. Konkurserne medførte 1.009 tabte job. I perioden september-november var antallet af konkurser i aktive virksomheder 0,3 pct. lavere end i juni-august, mens jobtabet i faktiske tal var 28,2 pct. højere. I det seneste halvandet år har niveauet ret konstant ligget på lidt over 250 konkurser om måneden. I november udgjorde konkurser blandt de aktive virksomheder, der har fået momslån i COVID-19-perioden, 21 pct. af det faktiske antal konkurser i de aktive virksomheder.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Konkurser blandt aktive virksomheder er steget med 11 pct. ift. 2022

Antallet af konkurser i januar-november 2023 i faktiske tal er stadig en del højere i branchegrupperne med flest konkurser, når der sammenlignes med de tilsvarende perioder i 2020, 2021 og 2022. Relativt set ligger industri 23 pct. højere end i 2022, mens de øvrige branchegrupper ligger 7-18 pct. højere. I 2023 ligger niveauet for alle aktive virksomheder 11 pct. højere end i 2022.

Konkurser i aktive virksomheder i udvalgte branchegrupper. Januar-november 2020-2023Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Erklærede konkurser i november i faktiske tal

Der var i alt 1.100 erklærede konkurser i november opgjort i faktiske tal. Heraf var 297 konkurser i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning på mindst 1 mio. kr. De resterende 803 konkurser var i såkaldte nulvirksomheder, dvs. virksomheder uden ansatte og med en mindre omsætning.

Over halvdelen af de konkursamte job var i Hovedstaden

Der blev tabt 1.009 job ved de 1.100 erklærede konkurser i november mod 1.742 tabte job i oktober. Region Hovedstaden stod for 53 pct. af de tabte job i november, mens Region Sjælland stod for 9 pct. Region Syddanmark og Region Midtjylland stod for 17 pct. hver, mens Region Nordjylland stod for 4 pct. I september-november blev i alt 3.776 job ramt af konkurs mod 2.946 i juni-august.

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer som tidlige indikatorer

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer giver gode indikationer på, hvad der kan forventes af konkurserklæringer i de kommende måneder, og de hjælper med at isolere aktuelt betingede udviklinger i de nyeste konkurstal fra tidligere begivenheder. Se mere herom i Nyt fra Danmarks Statistik 2022:118

Over halvdelen af månedens konkurser kommer fra tvangsopløsninger

Af det sædvanlige store antal tvangsopløsninger i august - ca. 3.700 - er ca. 1.400 indtil nu endt med en konkurserklæring. Baseret på erfaringerne fra tidligere år vil yderligere 250-350 af tvangsopløsningerne ende med en konkurs i de kommende måneder. I november alene kommer 581 konkurser eller lidt over halvdelen af månedens konkurser fra tvangsopløste virksomheder.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - november 2023

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

79420

36828

46,4

110

91

Aktive virksomheder

9552

5358

56,1

108

69

Nulvirksomheder

69868

31470

45,0

110

92

1Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Tvangsopløsninger, konkursbegæringer og konkurserKilde: www.statistikbanken.dk/konk11e samt særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2022

2023

 

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

 

antal konkurser

Sæsonkorrigerede i alt

606

366

556

592

599

514

524

632

573

620

710

663

669

Heraf i aktive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virksomheder

279

232

278

264

273

242

234

274

273

218

266

266

234

Faktiske i alt

959

660

493

508

616

409

433

588

418

326

616

922

1100

Landbrug, skovbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og fiskeri

12

5

8

7

12

4

2

9

5

4

7

10

7

Industri, råstofindvinding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og forsyningsvirksomhed

44

31

26

25

27

25

31

28

22

23

29

33

43

Bygge og anlæg

172

94

96

122

119

77

74

120

69

52

105

160

191

Handel og transport mv.

286

216

179

154

208

136

138

168

139

93

202

257

314

Ejendomshandel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og udlejning

20

26

12

12

18

8

13

23

15

11

19

33

38

Erhvervsservice

144

115

69

76

112

75

78

98

59

55

89

149

148

Øvrige brancher, ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uoplyste

281

172

102

112

120

84

97

142

105

88

165

280

359

Uoplyst aktivitet

0

1

1

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

Hovedstaden

492

313

182

211

275

183

218

275

177

122

329

538

624

Sjælland

96

90

72

91

80

45

53

95

63

47

54

100

128

Syddanmark

131

84

97

71

109

63

51

74

54

45

85

88

120

Midtjylland

174

126

108

91

113

76

76

102

81

83

92

125

169

Nordjylland

66

47

34

44

39

42

35

42

43

29

56

71

59

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

1456

1149

1301

1476

2222

1114

909

1409

881

656

1025

1742

1009

Hovedstaden

583

439

336

346

817

401

305

588

307

177

339

673

536

Sjælland

157

228

195

276

230

108

76

176

226

173

83

173

93

Syddanmark

217

129

359

450

555

281

284

338

129

114

248

251

168

Midtjylland

433

274

362

271

547

209

162

183

129

136

219

424

170

Nordjylland

66

79

49

133

73

115

82

124

90

56

136

221

42

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegrupper), konk15 (enkeltbrancher), konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
234
november
-12,1 %
fra oktober til november

Nyt fra Danmarks Statistik

7. december 2023 - Nr. 412

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. januar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation