Gå til sidens indhold

Færre konkurser og tabte job i august

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
215
august
-19,9 %
fra juli til august

Konkurser august 2023

Der var 215 erklærede konkurser i august blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 19,9 pct. færre end i juli. Konkurserne medførte 656 tabte job. I perioden juni-august var antallet af konkurser i aktive virksomheder 1,8 pct. højere end i marts-maj, mens jobtabet i faktiske tal var 30,6 pct. lavere. Konkurser blandt de aktive virksomheder, der har fået momslån (momslånene 1, 2 og 3 fra COVID-19), udgør 40,5 pct. af det faktiske antal konkurser i de aktive virksomheder i perioden januar 2022 - august 2023. Det var 1.943 ud af 4.797 konkurser. Andelen er dog faldende over de seneste fem måneder, og nåede i august 26,4 pct. - det laveste niveau siden oktober 2021.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Konkurser blandt aktive virksomheder er steget med 19 pct. ift. 2022

Niveauet for konkurser i januar-august er stadig højt i branchegrupperne med flest konkurser, når der sammenlignes med de tilsvarende perioder i 2020, 2021 og 2022. I 2023 ligger niveauet generelt 19 pct. højere end i 2022. Relativt set ligger industri 46 pct. højere end i 2022, mens detailhandel, transport og restauranter ligger 26-32 pct. højere. Byggeri og engroshandel ligger 17-22 pct. højere, mens erhvervsservice ligger 14 pct. højere.

Konkurserne blandt de aktive virksomheder med momslån har spillet en betydelig rolle i udviklingen i 2022-2023, og har i de seneste måneder efter momslånenes ophør udgjort op mod 40 pct. af konkurserne om end niveauet er faldende. Det gælder for de viste brancher, at konkurserne blandt aktive virksomheder med momslån i perioden januar 2022 - august 2023 udgjorde mellem 28 pct. (transport) og 53 pct. (engroshandel) af konkurserne i branchernes aktive virksomheder. I august udgjorde konkurserne i aktive momslånvirksomheder i brancherne med flest konkurser mellem 14 pct. (detailhandel) og 38 pct. (erhvervsservice) af konkurserne blandt aktive virksomheder.

Konkurser i aktive virksomheder i udvalgte branchegrupper. Januar-august 2020-2023Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Erklærede konkurser i august i faktiske tal

Der var i alt 326 erklærede konkurser i august opgjort i faktiske tal. Heraf var 159 konkurser i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. De resterende 167 konkurser var i såkaldte nulvirksomheder, dvs. virksomheder uden ansatte og med kun en mindre omsætning.

Stor nedgang i antallet af konkursramte job

Der blev tabt 656 job ved de 326 erklærede konkurser i august mod 881 tabte job i juli. Region Hovedstaden stod for 27 pct. af de tabte job i juni, mens Region Sjælland stod for 26 pct. Region Syddanmark stod for 17 pct., mens Region Midtjylland stod for 21 pct. Region Nordjylland stod for 9 pct. I juni-august blev i alt 2.946 job ramt af konkurs mod 4.245 i marts-maj.

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer som tidlige indikatorer

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer giver gode indikationer på, hvad der kan forventes af konkurserklæringer i de kommende måneder, og de hjælper med at isolere aktuelt betingede udviklinger i de nyeste konkurstal fra tidligere begivenheder. Se mere herom i Nyt fra Danmarks Statistik 2022:118.

Det store antal tvangsopløsninger i august - ca. 3.700 - er på niveau med det antal, der sædvanligvis forekommer i august. I et normalt årsforløb er det i denne måned, at sagerne om tvangsopløsning forekommer i størst tal, bl.a. pga. manglende aflevering af virksomhedernes årsrapport. Det må på baggrund af erfaringerne fra tidligere år forventes, at ca. 46 pct. eller 1.725 heraf ender med en konkurserklæring - flest i oktober og november.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - august 2023

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

78757

35147

44,6

111

92

Aktive virksomheder

9169

5054

55,1

108

70

Nulvirksomheder

69588

30093

43,2

111

93

1Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken.

Tvangsopløsninger, konkursbegæringer og konkurserKilde: www.statistikbanken.dk/konk11e samt særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2022

2023

 

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

 

antal konkurser

Sæsonkorrigerede i alt

572

639

691

629

361

553

588

589

502

504

610

550

584

Heraf i aktive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virksomheder

268

259

282

275

229

277

264

271

239

230

271

268

215

Faktiske i alt

311

530

909

959

660

493

508

616

409

433

588

418

326

Landbrug, skovbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og fiskeri

4

4

3

12

5

8

7

12

4

2

9

5

4

Industri, råstofindvinding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og forsyningsvirksomhed

13

34

30

44

31

26

25

27

25

31

28

22

23

Bygge og anlæg

68

92

155

172

94

96

122

119

77

74

120

69

52

Handel og transport mv.

120

163

287

286

216

179

154

208

136

138

168

139

93

Ejendomshandel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og udlejning

7

17

17

20

26

12

12

18

8

13

23

15

11

Erhvervsservice

46

97

144

144

115

69

76

112

75

78

98

59

55

Øvrige brancher, ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uoplyste

53

123

273

281

172

102

112

120

84

97

142

105

88

Uoplyst aktivitet

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

4

0

Hovedstaden

112

229

532

492

313

182

211

275

183

218

275

177

122

Sjælland

44

64

88

96

90

72

91

80

45

53

95

63

47

Syddanmark

52

72

98

131

84

97

71

109

63

51

74

54

45

Midtjylland

74

110

144

174

126

108

91

113

76

76

102

81

83

Nordjylland

29

55

47

66

47

34

44

39

42

35

42

43

29

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

893

1242

1505

1456

1149

1301

1476

2222

1114

909

1409

881

656

Hovedstaden

256

515

505

583

439

336

346

817

401

305

588

307

177

Sjælland

185

184

232

157

228

195

276

230

108

76

176

226

173

Syddanmark

174

167

345

217

129

359

450

555

281

284

338

129

114

Midtjylland

195

221

282

433

274

362

271

547

209

162

183

129

136

Nordjylland

83

155

141

66

79

49

133

73

115

82

124

90

56

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegrupper), konk15 (enkeltbrancher), konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
215
august
-19,9 %
fra juli til august

Nyt fra Danmarks Statistik

7. september 2023 - Nr. 307

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. oktober 2023

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation