Gå til sidens indhold

Laveste inflation siden maj 2020

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+0,1 %
okt. 2022 - okt. 2023
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+3,3 %
okt. 2022 - okt. 2023

Forbruger- og nettoprisindeks oktober 2023

I oktober 2023 steg det samlede forbrugerprisindeks med 0,1 pct. i forhold til samme måned året før. I september var den tilsvarende stigning 0,9 pct. Det er den laveste årsstigning i forbrugerprisindekset siden maj 2020, hvor årsændringen var 0,0 pct. Den lavere inflation i oktober i forhold til sidste måned skyldes især prisændringer på benzin, elektricitet samt møbler og boligudstyr. Varer er i gennemsnit faldet 4,4 pct. det seneste år, hvilket især skyldes prisfald på benzin og elektricitet i forhold til oktober 2022. Tjenester er i gennemsnit steget 4,9 pct. det seneste år, hvilket hovedsageligt skyldes prisstigninger på husleje samt leje af sommerhus. Forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 3,3 pct. i oktober, hvilket er et fald fra 3,7 pct. måneden før. Det er bl.a. prisændringer på møbler og boligudstyr samt bankgebyrer, der trækker kerneinflationen ned i forhold til september.

Inflation og kerneinflationKilde: www.statistikbanken.dk/pris111

Bolig bidrog mest til prisudviklingen det seneste år

Produktgruppen boligbenyttelse, elektricitet og opvarmning havde den største påvirkning på det samlede forbrugerprisindeks i oktober. Isoleret set bidrog produktgruppen med minus 2,0 procentpoint af årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks. Bidraget fra produktgruppen skyldes i høj grad lavere priser på elektricitet og gas i oktober 2023 i forhold til oktober 2022.

Vækstbidrag for inflationen i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Især leje af sommerhus trak indekset op den seneste måned

Fra september til oktober steg forbrugerprisindekset med 0,3 pct. Isoleret set trak prisændringer på leje af sommerhus, elektricitet og tøj indekset op med 0,30 procentpoint. Modsat trak prisændringer på møbler og boligudstyr samt fødevarer og brændstof indekset ned med 0,25 procentpoint.

Vækstbidrag for forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Sept. - okt. 2023

 

 

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i forbrugerprisindekset

forbrugerprisindekset

 

0,3

 

(inflation)

 

0,1

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Leje af sommerhus

0,85

0,18

 

Husleje

20,30

0,54

Elektricitet

3,62

0,07

 

Fødevarer

10,51

0,36

Tøj

3,38

0,05

 

Leje af sommerhus

0,85

0,34

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Møbler og boligudstyr

2,06

-0,09

 

Elektricitet

3,62

-2,03

Fødevarer

10,51

-0,08

 

Gas

0,77

-0,65

Brændstof

2,60

-0,08

 

Brændstof

2,60

-0,25

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Danmark havde den næstlaveste EU-harmoniserede inflation i september

Danmarks EU-harmoniserede inflation lå på minus 0,4 pct. i oktober. Tallene for oktober er endnu ikke offentliggjort på europæisk niveau, men i september faldt den EU-harmoniserede inflation samlet for de 27 EU-lande til 4,9 pct. fra 5,9 pct. i august. De tre lande med lavest EU-harmoniseret inflation i september var Nederlandene med minus 0,3 pct., Danmark med 0,6 pct. og Belgien med 0,7 pct. De tre lande med højst EU-harmoniseret inflation i september var Ungarn med 12,2 pct., Rumænien med 9,2 pct. og Slovakiet med 9,0 pct.

Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på en måde, der sikrer, at tallene er sammenlignelige på tværs af landene. Forskellen mellem det danske forbrugerprisindeks og HICP er, at udgifter til ejerboliger ikke indgår i HICP. Eurostat offentliggør de samlede inflationstal for de 27 EU-lande én gang månedligt. Tallene for oktober udkommer 17. november 2023. De kan ses på Eurostats hjemmeside og i Eurostats database.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2022

2023

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2023

Okt.

 

Sept.

Okt.

Sept.- okt.
2023
 

Sept. 2022
- sept. 2023
 

Okt. 2022
- okt. 2023
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

117,6

117,4

117,7

0,3

0,9

0,1

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,97

122,9

128,4

127,4

-0,8

5,0

3,7

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,16

129,5

132,4

132,4

0,0

2,7

2,2

Beklædning og fodtøj

4,35

98,2

97,4

98,5

1,1

0,0

0,3

Boligbenyttelse, el og varme

30,13

124,6

116,0

116,4

0,3

-5,8

-6,6

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

5,67

106,8

107,2

106,1

-1,0

1,6

-0,7

Sundhed

2,90

107,0

110,2

110,8

0,5

4,0

3,6

Transport

11,22

121,2

120,5

119,7

-0,7

1,1

-1,2

Kommunikation

1,74

85,2

85,7

85,1

-0,7

2,1

-0,1

Fritid og kultur

11,43

110,1

114,5

115,4

0,8

4,9

4,8

Uddannelse

0,86

122,4

127,6

129,6

1,6

5,2

5,9

Restauranter og hoteller

7,60

121,9

130,1

133,0

2,2

7,4

9,1

Andre varer og tjenester

8,97

113,3

117,6

117,7

0,1

5,6

3,9

Varer

49,54

119,9

114,6

114,6

0,0

-2,9

-4,4

Tjenester

50,46

114,0

118,9

119,6

0,6

4,8

4,9

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

86,02

112,5

115,9

116,2

0,3

3,7

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

117,7

118,0

118,3

0,3

1,4

0,5

HICP i alt

118,6

117,8

118,1

0,3

0,6

-0,4

HICP-CT i alt

118,2

117,4

117,7

0,3

0,6

-0,4

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+0,1 %
okt. 2022 - okt. 2023
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+3,3 %
okt. 2022 - okt. 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

10. november 2023 - Nr. 378

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. december 2023

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation