Gå til sidens indhold

Laveste inflation siden februar 2021

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+0,9 %
sept. 2022 - sept. 2023
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+3,7 %
sept. 2022 - sept. 2023

Forbruger- og nettoprisindeks september 2023

I september 2023 steg det samlede forbrugerprisindeks med 0,9 pct. i forhold til samme måned året før. I august var den tilsvarende stigning 2,4 pct. Det er den laveste årsstigning i forbrugerprisindekset siden februar 2021, hvor årsstigningen var 0,6 pct. Den lavere inflation i september i forhold til sidste måned skyldes især prisændringer på elektricitet, gas og leje af sommerhus. Varer er i gennemsnit faldet 2,9 pct. det seneste år, hvilket især skyldes prisfald på elektricitet i forhold til september 2022. Tjenester er i gennemsnit steget 4,8 pct. det seneste år, hvilket hovedsageligt skyldes prisstigninger på restaurant- og cafebesøg. Forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 3,7 pct. i september, hvilket er et fald fra 4,2 pct. måneden før. Det er bl.a. prisændringer på leje af sommerhus og nye biler, der trækker kerneinflationen ned i forhold til august.

Inflation og kerneinflationKilde: www.statistikbanken.dk/pris111

Bolig bidrog mest til prisudviklingen det seneste år

Produktgruppen boligbenyttelse, elektricitet og opvarmning havde den største påvirkning på det samlede forbrugerprisindeks i september. Isoleret set bidrog produktgruppen med -1,8 procentpoint af årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks. Bidraget fra produktgruppen skyldes i høj grad lavere priser på elektricitet og gas i september 2023 i forhold til september 2022.

Vækstbidrag for inflationen i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Især leje af sommerhus og fødevarer trak indekset ned den seneste måned

Fra august til september faldt forbrugerprisindekset med 0,3 pct. Isoleret set trak prisændringer på leje af sommerhus, fødevarer og pakkerejser indekset ned med 0,54 procentpoint. Modsat trak prisændringer på tøj, møbler og boligudstyr samt brændstof indekset op med 0,25 procentpoint.

Vækstbidrag for forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Aug. - sept. 2023

 

 

Sept. 2022 -sept. 2023

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i forbrugerprisindekset

forbrugerprisindekset

 

-0,3

 

(inflation)

 

0,9

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Tøj

3,38

0,14

 

Husleje

20,30

0,54

Møbler og boligudstyr

2,16

0,06

 

Fødevarer

10,51

0,49

Brændstof

2,60

0,05

 

Restaurant- og cafebesøg

6,15

0,36

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Leje af sommerhus

0,85

-0,46

 

Elektricitet

3,62

-1,87

Fødevarer

10,51

-0,05

 

Gas

0,77

-0,72

Pakkerejser

1,42

-0,03

 

Diesel

0,74

-0,06

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2022

2023

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2023

Sept.

 

Aug.

Sept.

Aug. - sept.
2023
 

Aug. 2022
- aug. 2023
 

Sept. 2022
- sept. 2023
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

116,4

117,7

117,4

-0,3

2,4

0,9

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,97

122,3

129,2

128,4

-0,6

5,0

5,0

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,16

128,9

132,9

132,4

-0,4

3,2

2,7

Beklædning og fodtøj

4,35

97,4

93,8

97,4

3,8

0,3

0,0

Boligbenyttelse, el og varme

30,13

123,1

115,8

116,0

0,2

-1,9

-5,8

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

5,67

105,5

106,4

107,2

0,8

3,1

1,6

Sundhed

2,90

106,0

110,6

110,2

-0,4

4,1

4,0

Transport

11,22

119,2

120,0

120,5

0,4

0,4

1,1

Kommunikation

1,74

83,9

85,6

85,7

0,1

2,4

2,1

Fritid og kultur

11,43

109,2

114,2

114,5

0,3

4,8

4,9

Uddannelse

0,86

121,3

127,6

127,6

0,0

5,2

5,2

Restauranter og hoteller

7,60

121,1

137,3

130,1

-5,2

9,6

7,4

Andre varer og tjenester

8,97

111,4

117,7

117,6

-0,1

5,5

5,6

Varer

49,54

118,0

114,2

114,6

0,4

-0,5

-2,9

Tjenester

50,46

113,5

119,9

118,9

-0,8

5,2

4,8

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

86,02

111,8

116,3

115,9

-0,3

4,2

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

116,4

118,3

118,0

-0,3

2,8

1,4

HICP i alt

117,1

118,1

117,8

-0,3

2,3

0,6

HICP-CT i alt

116,7

117,7

117,4

-0,3

2,3

0,6

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+0,9 %
sept. 2022 - sept. 2023
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+3,7 %
sept. 2022 - sept. 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

10. oktober 2023 - Nr. 348

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. november 2023

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation