Gå til sidens indhold

Fald i både inflationen og kerneinflationen

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+2,4 %
august 2022 - august 2023
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+4,2 %
august 2022 - august 2023

Forbruger- og nettoprisindeks august 2023

I august 2023 steg det samlede forbrugerprisindeks med 2,4 pct. i forhold til samme måned året før. I juli var den tilsvarende stigning 3,1 pct. Den lavere inflation i august i forhold til sidste måned skyldes især prisændringer på gas og leje af sommerhus. Varer er i gennemsnit faldet 0,5 pct. det seneste år, hvilket især skyldes prisfald på elektricitet i forhold til august 2022. Tjenester er i gennemsnit steget 5,2 pct. det seneste år, hvilket hovedsageligt skyldes prisstigninger på leje af sommerhus. Forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 4,2 pct. i august, hvilket er et fald fra 5,3 pct. måneden før. Det er bl.a. prisændringer på leje af sommerhus og pakkerejser, der trækker kerneinflationen ned i forhold til juli.

Inflation og kerneinflationKilde: www.statistikbanken.dk/pris111

Leje af sommerhus bidrog mest til prisudviklingen det seneste år

Produktgruppen restauranter og hoteller havde den største påvirkning på det samlede forbrugerprisindeks i august. Isoleret set bidrog produktgruppen med 0,8 procentpoint af årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks. Bidraget fra produktgruppen skyldes i høj grad højere priser på leje af sommerhus i august 2023 i forhold til august 2022.

Vækstbidrag for inflationen i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Især leje af sommerhus og pakkerejser trak indekset ned den seneste måned

Fra juli til august faldt forbrugerprisindekset med 0,7 pct. Isoleret set trak prisændringer på leje af sommerhus, pakkerejser og fødevarer indekset ned med 0,77 procentpoint. Modsat trak prisændringer på brændstof, husleje og fjernvarme indekset op med 0,26 procentpoint.

Vækstbidrag for forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Juli - aug. 2023

 

 

Aug. 2022 - aug. 2023

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i forbrugerprisindekset

forbrugerprisindekset

 

-0,7

 

(inflation)

 

2,4

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Brændstof

2,60

0,18

 

Husleje

20,30

0,54

Husleje

20,30

0,05

 

Fødevarer

10,51

0,47

Fjernvarme

1,56

0,03

 

Leje af sommerhus

0,85

0,45

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Leje af sommerhus

0,85

-0,32

 

Elektricitet

3,62

-1,03

Pakkerejser

1,42

-0,29

 

Gas

0,77

-0,49

Fødevarer

10,51

-0,16

 

Brændstof

2,60

-0,12

Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2022

2023

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2023

Aug.

 

Juli

Aug.

Juli - aug.
2023
 

Juli 2022
- juli 2023
 

Aug. 2022
- aug. 2023
 

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

114,9

118,5

117,7

-0,7

3,1

2,4

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,97

123,0

131,0

129,2

-1,4

6,6

5,0

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,16

128,8

133,4

132,9

-0,4

3,3

3,2

Beklædning og fodtøj

4,35

93,5

92,9

93,8

1,0

0,8

0,3

Boligbenyttelse, el og varme

30,13

118,1

115,8

115,8

0,0

-1,0

-1,9

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

5,67

103,2

107,5

106,4

-1,0

4,3

3,1

Sundhed

2,90

106,2

110,5

110,6

0,1

3,8

4,1

Transport

11,22

119,5

118,6

120,0

1,2

-2,5

0,4

Kommunikation

1,74

83,6

86,2

85,6

-0,7

3,1

2,4

Fritid og kultur

11,43

109,0

117,8

114,2

-3,1

7,2

4,8

Uddannelse

0,86

121,3

123,2

127,6

3,6

3,0

5,2

Restauranter og hoteller

7,60

125,3

141,8

137,3

-3,2

12,5

9,6

Andre varer og tjenester

8,97

111,6

117,8

117,7

-0,1

5,7

5,5

Varer

49,54

114,8

114,6

114,2

-0,3

-0,1

-0,5

Tjenester

50,46

114,0

121,2

119,9

-1,1

6,2

5,2

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

86,02

111,6

117,3

116,3

-0,9

5,3

4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

115,1

119,2

118,3

-0,8

3,6

2,8

HICP i alt

115,4

119,1

118,1

-0,8

3,2

2,3

HICP-CT i alt

115,0

118,7

117,7

-0,8

3,2

2,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Inflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset)
+2,4 %
august 2022 - august 2023
Kerneinflationen i Danmark
(Procentvis årlig stigning i forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+4,2 %
august 2022 - august 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

11. september 2023 - Nr. 312

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. oktober 2023

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation