Gå til sidens indhold

3.200 flere lønmodtagere i november

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) november 2023

Antallet af lønmodtagere steg med 3.200 fra oktober til november, hvilket svarer til en stigning på 0,1 pct. Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse var i november på 3.005.600 personer. 2.900 af de 3.200 flere lønmodtagere var i sektoren virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

32.600 flere lønmodtagere siden november 2022

Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er steget med 32.600 fra november 2022 til november 2023 med stigninger i antallet af lønmodtagere i 11 ud af 12 måneder. 26.500 af de 32.600 flere lønmodtagere er kommet til i sektoren virksomheder og organisationer, mens der på de 12 måneder er kommet 6.300 flere lønmodtagere i offentlig forvaltning og service. I november 2023 var der 2.126.000 lønmodtagere i sektoren virksomheder og organisationer og 879.200 i sektoren offentlig forvaltning og service.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til november 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret

 

November
2022
 

Oktober
2023*
 

November 2023*

 

Udvikling
nov. 2022
- nov. 2023

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

pct.

I alt

2972966

3002426

3005595

0,1

32629

1,1

Offentlig forvaltning og service

872936

878873

879229

0,0

6293

0,7

Virksomheder og organisationer1

2099538

2123135

2126009

0,1

26471

1,3

Uoplyst sektor

492

419

356

..

..

..

*Foreløbige tal.
1Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret

 

November
2022
 

Oktober
2023*
 

November 2023*

 

Udvikling
nov. 2022
- nov. 2023

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

pct.

I alt

2972966

3002426

3005595

0,1

32629

1,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42532

43034

42868

-0,4

336

0,8

Råstofindvinding

4114

4138

4145

0,2

31

0,8

Industri

326576

330229

330774

0,2

4198

1,3

Energiforsyning

13263

15165

15414

1,6

2151

16,2

Vandforsyning og renovation

13529

14300

14373

0,5

844

6,2

Bygge og anlæg

185110

185134

185191

0,0

81

0,0

Handel

457451

455265

454782

-0,1

-2669

-0,6

Transport

144655

149001

149392

0,3

4737

3,3

Hoteller og restauranter

129390

132534

132797

0,2

3407

2,6

Information og kommunikation

125513

124406

124277

-0,1

-1236

-1,0

Finansiering og forsikring

88093

90760

90942

0,2

2849

3,2

Ejendomshandel og udlejning

44439

43891

43965

0,2

-474

-1,1

Videnservice

177730

182722

183108

0,2

5378

3,0

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

161398

160446

160826

0,2

-572

-0,4

Offentlig administration, forsvar og politi

157338

162332

162852

0,3

5514

3,5

Undervisning

229574

229559

229693

0,1

119

0,1

Sundhed og socialvæsen

547335

551755

552150

0,1

4815

0,9

Kultur og fritid

60506

62341

62518

0,3

2012

3,3

Andre serviceydelser mv.

63928

64994

65174

0,3

1246

1,9

Uoplyst aktivitet

492

420

356

..

..

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Revision i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere i oktober 2023 nedjusteret med 900 før sæsonkorrektion. Revisionen er normal for statistikken og skyldes, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. januar 2024 - Nr. 17

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. februar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation