Gå til sidens indhold

3.100 flere lønmodtagere i september

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) september 2023

Fra august til september steg antallet af lønmodtagere med 3.100 til 3.003.000. Det svarer til en stigning på 0,1 pct. I sektoren virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder, steg antallet af lønmodtagere med 2.900, og i offentlig forvaltning og service var der 200 flere personer med lønmodtagerjob i september sammenlignet med august. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

34.200 flere lønmodtagere siden september 2022

Siden september 2022 er lønmodtagerbeskæftigelsen steget i 11 ud af 12 måneder, og i september 2023 var der 34.200 flere lønmodtagere sammenlignet med 12 måneder tidligere.

6.800 flere lønmodtagere i offentlig administration, forsvar og politi på et år

I offentlig administration, forsvar og politi var der 6.800 flere lønmodtagere i september sammenlignet med 12 måneder tidligere. Det svarer til en stigning på 4,4 pct. i branchen. Knap to tredjedele af stigningen skyldes flere lønmodtagere i staten, særligt inden for forsvar, skatteforvaltning og politi. I september var der 163.300 personer med lønmodtagerjob i offentlig administration, forsvar og politi.

Flere lønmodtagere i bl.a. transport, videnservice og industri på et år

I branchen transport er antallet af lønmodtagere steget med 4.900 siden september 2022, svarende til en stigning på 3,4 pct. I videnservice er lønmodtagerbeskæftigelsen ligeledes steget med 4.900 personer på 12 måneder. Det svarer til en stigning på 2,7 pct. I sundhed og socialvæsen var der i september 4.600 flere lønmodtagere sammenlignet med 12 måneder tidligere, og i branchen industri var der 4.100 flere lønmodtagere i september, svarende til en stigning på 1,2 pct. sammenlignet med 12 måneder tidligere.

Færre lønmodtagere i rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

I branchen rejsebureauer, rengøring og anden operationel service var der 1.900 færre lønmodtagere i september sammenlignet med 12 måneder tidligere. Det svarer til et fald på 1,2 pct. I handel var lønmodtagerbeskæftigelsen 700 personer lavere i september end 12 måneder tidligere, svarende til 0,2 pct. færre lønmodtagere. I branchen information og kommunikation var der 600 færre lønmodtagere i september sammenlignet med samme måned sidste år.

Personer med lønmodtagerjob efter branche, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til september 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret

 

September 2022
 

August 2023*
 

September 2023*

 

Udvikling
sep. 2022
- sep. 2023

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

pct.

I alt

2968781

2999893

3002990

0,1

34209

1,2

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42388

42896

43129

0,5

741

1,7

Råstofindvinding

4082

4109

4126

0,4

44

1,1

Industri

325882

329432

329950

0,2

4068

1,2

Energiforsyning

12238

14755

15045

2,0

2807

22,9

Vandforsyning og renovation

13461

14182

14226

0,3

765

5,7

Bygge og anlæg

185374

185221

185405

0,1

31

0,0

Handel

457434

457063

456687

-0,1

-747

-0,2

Transport

144170

148807

149054

0,2

4884

3,4

Hoteller og restauranter

131059

132688

132914

0,2

1855

1,4

Information og kommunikation

125401

125000

124844

-0,1

-557

-0,4

Finansiering og forsikring

87466

90727

91238

0,6

3772

4,3

Ejendomshandel og udlejning

44384

44013

43927

-0,2

-457

-1,0

Videnservice

177465

181752

182324

0,3

4859

2,7

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

162023

160531

160094

-0,3

-1929

-1,2

Offentlig administration, forsvar og politi

156412

161885

163253

0,8

6841

4,4

Undervisning

229830

230020

229391

-0,3

-439

-0,2

Sundhed og socialvæsen

545102

549615

549671

0,0

4569

0,8

Kultur og fritid

60222

62004

62343

0,5

2121

3,5

Andre serviceydelser mv.

63879

64801

64987

0,3

1108

1,7

Uoplyst aktivitet

509

392

380

..

..

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret

 

September 2022
 

August 2023*
 

September 2023*

 

Udvikling
sep. 2022
- sep. 2023

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

pct.

I alt

2968781

2999893

3002990

0,1

34209

1,2

Offentlig forvaltning og service

870947

877952

878193

0,0

7246

0,8

Virksomheder og organisationer1

2097325

2121549

2124416

0,1

27091

1,3

Uoplyst sektor

509

392

380

..

..

..

*Foreløbige tal.
1Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Revision i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere i juli nedjusteret med 700 personer, og august er nedjusteret med 200 personer. Revisionerne er normale for statistikken og skyldes, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. november 2023 - Nr. 389

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. december 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation