Gå til sidens indhold

Lille stigning i dræbte og tilskadekomne i trafikken

Færdselsuheld 2022

I 2022 blev 2.917 dræbte og tilskadekomne registreret af politiet. Det er en lille stigning i forhold til 2021, hvor politiet registrerede 2.737 dræbte og tilskadekomne. Der er stadig tale om et historisk lavt niveau, hvor antallet af dræbte og tilskadekomne lå under niveauet før COVID-19. Det laveste niveau før COVID-19 var i 2019, hvor der blev registreret 3.275 dræbte og tilskadekomne.

Politiets registrering af dræbte, tilskadekomne, materialeskadeuheld og sygehusenes akutmodtagelserKilde: www.statistikbanken.dk/uheld13, moerke, moerke1 samt Vejdirektoratets oplysninger om materialeskadeuheld.

Mange uheld registreres på sygehusenes akutmodtagelser

Langt de fleste uheld med personskade registreres alene på sygehusenes akutmodtagelser uden, at politiet har været tilkaldt til ulykkesstedet og optaget rapport. Den seneste opgørelse baseret på akutmodtagelsernes registreringer fra 2021 viser, at der i alt registreredes 27.152 henvendelser. Heraf fik 20.923 en diagnose, som kunne klassificeres som lettere tilskadekommen og 6.229 personer fik en diagnose som kunne klassificeres som alvorligt tilskadekommen. Der er tale om et væsentligt fald i de registrerede ulykker, som alene er blevet registreret på landenes akutmodtagelser i forhold til 2018, hvor der blev registreret 30.975 henvendelser.

Antallet af materialeskadeuheld er de senere år frem til 2022 steget til 11.486 uheld.

Stigende andel af bløde trafikanter kommer til skade i trafikken

De seneste ti år ses en samlet stigning i andelen af dræbte og tilskadekomne registreret af politiet blandt de bløde trafikanter, dvs. fodgængere og cyklister, inkl. cyklister på el-cykel. Ses på det seneste år blandt de bløde trafikanter, er den samlede andel af cyklister faldet, mens den er steget lidt blandt fodgængere.

I 2012 var andelen af dræbte og tilskadekomne blandt de bløde trafikanter, der var involveret i færdselsuheld, 33,6 pct. i forhold til det samlede antal dræbte og tilskadekomne. I 2022 var andelen steget til 42,5 pct. Omvendt er andelen af trafikanter der var involveret uheld med udelukkende almindelige personbiler faldet fra 44,9 pct. i 2012 til 39,3 pct. i 2022.

Tilskadekomne og dræbte i færdselsuheldKilde: www.statistikbanken.dk/uheld8

Personskader efter transportmiddel og alder

 

Benyttet transportmiddel

I alt

 

Bil
mv.1

Motor-
cykel2

Knal-
lert
 

Cykel

 

El-
cykel
 

Fod-
gænger
 

Andet
eller
uoplyst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personskader registreret af politiet, 2022

1245

228

200

695

138

407

4

2917

0-14 år

51

3

6

33

2

56

-

151

15-17 år

40

2

56

22

6

20

-

146

18-24 år

247

36

16

105

18

28

-

450

25-44 år

354

88

54

190

29

80

-

795

45-64 år

306

74

51

213

46

96

2

788

65 år og derover

247

25

17

132

37

127

2

587

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dræbte

78

18

7

14

9

28

-

154

Alvorligt tilskadekomne

618

174

128

438

86

270

4

1718

Lettere tilskadekomne

549

36

65

243

43

109

-

1045

Personskader registreret af politiet, 2021

1142

204

190

721

132

338

10

2737

Personskader registreret af politiet, 2020

1239

268

226

708

91

372

10

2914

Personskader i alt 20213

10354

848

1989

14052

693

789

1367

30092

1 Omfatter personbil, varebil, lastbil, bus og traktor.
2 Omfatter både motorcykel og knallert-45.
3 Inkl. både politiets og sygehusenes akutmodtagelser.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uheld8 og moerke

Nyt fra Danmarks Statistik

26. juni 2023 - Nr. 230

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter kun færdselsuheld, der er kommet til politiets kendskab. For at belyse det såkaldte mørketal i færdselsuheldsstatistikken (se tallene på www.statistikbanken.dk/moerke) inddrager Danmarks Statistik oplysninger om skadestuebesøg og hospitalsindlæggelser forårsaget af færdselsuheld.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation