Gå til sidens indhold

Fald i indvinding af råstoffer vest for Storebælt

Råstofindvinding på land 2022

Indvindingen af råstoffer på land er faldet i det vestlige Danmark i 2022 sammenlignet med 2021. Faldet er på 3 pct. i Region Syddanmark, 9 pct. i Region Midtjylland og 10 pct. i Region Nordjylland. I Region Sjælland er indvindingen af råstoffer omtrent uændret med en lille stigning på 1 pct. Danmark Statistisk mangler indberetning af oplysninger for Bornholm og kan derfor ikke vise tal for hele Danmark.

Indvinding af råstoffer på landKilde: statistikbanken.dk/rst01

Råstofindvinding på land fordelt efter regioner

 

2021

20221

 

Hele
landet

Region
Hoved-
staden

Region
Sjælland

Region
Syd-
danmark

Region
Midt-
jylland

Region
Nord-
jylland

Region
Sjælland

Region
Syd-
danmark

Region
Midt-
jylland

Region
Nord-
jylland

 

1.000 m3

I alt

33750

1091

6774

8162

10259

7464

6826

7909

9423

6736

Sand, grus og sten

27814

524

6179

7658

9184

4269

6314

7434

8495

3821

Kvartssand

526

0

0

131

359

36

0

129

352

0

Granit

279

278

1

0

0

0

0

0

0

0

Ler

534

2

23

256

127

126

19

230

103

176

Ekspanderende ler

607

278

0

8

321

0

0

22

247

0

Moler

193

0

0

0

108

85

0

0

82

148

Kalk og kridt

3130

4

439

0

1

2686

388

0

1

2429

Tørv og sphagnum

165

0

0

0

53

112

0

0

51

81

Andre råstoffer

502

6

132

109

107

149

104

94

92

81

1 Danmark Statistisk mangler desværre tal for Bornholms Regionskommune for 2022, og derfor er det ikke muligt at give et tal for udviklingen i Region Hovedstaden, som Bornholm er en del af, og ej heller for hele Danmark.
Kilde: statistikbanken.dk/rst01

Beskæftigelse i branchen

Branchen Indvinding af grus og sten omsatte i 2021 for 4,3 milliarder kroner og beskæftigede 1.200 mennesker, der havde deres levebrød med arbejde i grusgrave og stenbrud. Der er således tale om en ret lille branche sammenlignet med de andre primære erhverv: landbrug, gartneri, skovbrug og fiskeri. Primære erhverv er erhverv, hvor man frembringer råstoffer fra naturen uden at forarbejde dem. Se mere om beskæftigelsen fordelt på brancher, socioøkonomisk status, alder og køn i www.statistikbanken.dk/ras3000. Ligeledes findes tal for omsætningen i www.statistikbanken.dk/gf01 fordelt på brancher.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. juni 2023 - Nr. 217

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er eksklusive tal for indvindingen af salt, olie og gas

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation