Gå til sidens indhold

Fald i hyppigt hjemmearbejde efter COVID-19

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 2. kvt. 2023

Andelen af beskæftigede, som hyppigt arbejdede hjemme, var 8,2 pct. i andet kvartal 2023. Niveauet for hyppigt hjemmearbejde er dermed næsten tilbage på niveauet, inden COVID-19-pandemien ramte Danmark. Andelen udgjorde mellem 7,0 0g 8,7 pct. i de fire kvartaler i 2019, heraf 7,7 pct. i andet kvartal 2019, og den toppede i første kvartal 2021 med 28,3 pct. Mens færre hyppigt arbejder hjemme, har der efter COVID-19 været en stigning i andelen af beskæftigede, der af og til arbejder hjemme. I andet kvartal 2023 var der 28,3 pct., der arbejdede hjemme af og til, hvilket er 7,7 procentpoint højere end i andet kvartal 2019. Det viser ikke-sæsonkorrigerede tal fra Arbejdskraftundersøgelsen.

Andel af beskæftigede i alderen 15-64 år med hjemmearbejde, fordelt efter hjemmearbejdets frekvensKilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/aku280a

Mange arbejder mindre end én dag ugentligt hjemmefra

Når man alene betragter dem, der gør brug af hjemmearbejde, arbejdede 45,8 pct. mindre end én dag hjemme om ugen i andet kvartal 2023, mens 36,6 pct. arbejdede hjemme 1-2 dage om ugen. 9,7 pct. arbejdede næsten hele ugen hjemmefra, mens 8,0 pct. arbejdede hjemme 3-4 dage om ugen.

Hyppighed af hjemmearbejde, blandt personer i alderen 15-64 år med hjemmearbejde, fordelt på sektorKilde: Specialudtræk af Arbejdskraftundersøgelsen

Hyppigt hjemmearbejde mest udbredt i den private sektor

Blandt dem, der arbejdede hjemmefra i andet kvartal, var hyppigt hjemmearbejde mest udbredt i den private sektor i andet kvartal. Her arbejdede 11,1 pct. af privatansatte med hjemmearbejde hjemme mere end fire dage om ugen. Det samme gjaldt kun 6,2 pct. af de offentligt ansatte med hjemmearbejde. Omvendt var lejlighedsvist hjemmearbejde mest udbredt i den offentlige sektor, hvor 51,2 pct. af de hjemmearbejdende typisk arbejdede hjemme under én dag om ugen. Det var mere end i den private sektor, hvor 43,4 pct. af de hjemmearbejdende typisk havde mindre end én ugentlig hjemmearbejdsdag.

Hyppigt hjemmearbejde er i nogle brancher højere end før COVID-19

Selvom hyppigt hjemmearbejde samlet set nærmest er tilbage på samme niveau som inden COVID-19, så ligger nogle brancher nu på et højere niveau. I information og kommunikation arbejdede 14,0 pct. hyppigt hjemme i andet kvartal 2019 mod 26,8 pct. i andet kvartal 2023. En anden branche med en markant stigning i hjemmearbejde er finansiering og forsikring, hvor hyppigt hjemmearbejde udgjorde 16,8 pct. andet kvartal 2023 mod kun 8,4 pct. i andet kvartal 2019.

Andel af hyppigt hjemmearbejde fordelt på brancher, 15-64 år.

 

2.kvt.

 

2019

2020

2021

2022

2023

 

pct.

I alt

7,7

25,9

20,1

10,9

8,2

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

5,2

20,4

14,8

7,7

7,3

Bygge og anlæg

6,8

10,5

6,4

5,8

4,2

Handel og transport mv.

4,7

11,5

10,6

7,2

4,5

Information og kommunikation

14,0

58,0

49,7

31,9

26,8

Finansiering og forsikring

8,4

51,1

50,0

18,2

16,8

Ejendomshandel, udlejning og

 

 

 

 

 

erhvervsservice

11,5

35,7

26,5

16,3

10,7

Offentlig administration og undervisning

9,0

51,1

37,0

12,7

9,9

Sundhed

5,7

15,5

9,8

6,4

4,9

Kultur, fritid og anden service

10,2

26,7

24,9

14,2

8,6

Kilde: Specialudtræk af Arbejdskraftundersøgelsen.

Nyt fra Danmarks Statistik

23. august 2023 - Nr. 291

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. november 2023

Kontakt

Kilder og metode

AKU er baseret på kvartalsvise interview med ca. 18.000 personer i alderen 15-89 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen. I de tal, der bringes i denne udgivelse, er der i modsætning til AKU-hovedtallene om ledighed og beskæftigelse ikke foretaget sæsonkorrektion af de viste tal. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion.
AKU benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Beskæftigede har minimum én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer betragtes definitorisk som værende uden for arbejdsstyrken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation