Gå til sidens indhold

Stigende antal fagforeningsmedlemmer i 2022

Lønmodtagerorganisationernes medlemstal 31. december 2022

I 2022 steg antallet af medlemmer af lønmodtagerorganisationerne med tilknytning til arbejdsmarkedet med 11.300 til 1.915.000 pr. 31. december 2022. Hermed er det samlede medlemstal steget hvert år siden 2013, svarende til en samlet stigning på 121.200 på ni år.

Lønmodtagerorganisationernes medlemstal pr. 31. decemberKilde: www.statistikbanken.dk/lonmed2

Organiseringsgraden har været svagt faldende

Trods det stigende antal fagforeningsmedlemmer, har organiseringsgraden, målt som antallet af medlemmer af lønmodtagerorganisationerne med arbejdsmarkedstilknytning i forhold til arbejdsstyrken for de 16-65-årige, været faldende over de seneste år. Graden er således faldet fra 67,9 pct. i 2012 til 64,7 pct. i 2021. Organiseringsgraden for 2022 er ikke opgjort, fordi den senest opgjorte registrerede arbejdsstyrke pt. er fra november 2021.

Fortsat flest kvindelige medlemmer i landets lønmodtagerorganisationer

I 2022 var 51,0 pct. af medlemmerne i landets lønmodtagerorganisationer kvinder, svarende til et fald på 0,2 procentpoint i forhold til 2021. I 2022 var andelen af kvinder størst hos Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) med 55,5 pct., dernæst fulgte Akademikernes Centralorganisation (AC) med 51,5 pct., mens kvindernes andel uden for hovedorganisationerne var 44,7 pct. Den laveste andel af kvindelige medlemmer var hos Ledernes hovedorganisation med 31,9 pct.

Kønsfordelingen blandt medlemmer i hovedorganisationerne. 31. december 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/lonmed2

Flere medlemmer hos FH, AC og Lederne, færre uden for hovedorg.

Udviklingen i antallet af medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning fra 31. december 2021 til 31. december 2022 er ret forskellig alt efter hvilken hovedorganisation, man ser på. AC havde i 2022 en stigning på 11.400 medlemmer, svarende til en stigning på 3,8 pct., og Lederne en stigning på 1.700, svarende til en stigning på 1,5 pct. Antallet af medlemmer organiseret under FH steg med 14.600, svarende til en stigning på 1,4 pct., mens antallet af medlemmer uden for hovedorganisationerne faldt med 16.500, svarende til et fald på 3,7 pct. De to sidste udviklinger bør dog sammenholdes med det faktum, at Finansforbundet pr. 10. juni 2022 gik fra at ligge uden for hovedorganisationerne til at være en del af FH. Finansforbundet havde pr. 31. december 2022 39.600 medlemmer.

Lønmodtagerorganisationernes medlemstal fordelt på hovedorganisationer. 31. december

 

2021

2022

 

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

Medlemmer i alt

928622

975082

1903704

937468

977504

1914972

FH

462557

586066

1048623

473203

590046

1063249

AC

146660

155966

302626

152170

161855

314025

Ledernes Hovedorganisation

77247

35069

112316

77679

36369

114048

Uden for hovedorganisationerne

242158

197981

440139

234416

189234

423650

Anm.: Se en opdateret oversigt over hvilke enkelt-forbund, der tilhører hvilke hovedorganisationer ultimo 2022.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lonmed3

Nyt fra Danmarks Statistik

17. maj 2023 - Nr. 172

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter hovedorganisationerne og fagforbund uden for hovedorganisationerne. Indberetningen er frivillig. Statistikken omfatter ikke selvstændigt erhvervsdrivende, studerende, efterlønsmodtagere eller pensionister. Til beregning af organiseringsgraden for 2021 er den senest opgjorte registrerede arbejdsstyrke fra november-2020 anvendt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation