Gå til sidens indhold

Varerne løfter udenrigshandlen til før COVID-19

Betalingsbalance og udenrigshandel (tema) marts 2021 fokus på COVID-19

I begyndelsen af 2020 blev Danmarks handel med udlandet påvirket af pandemien. Fra januar til maj 2020 var der et fald på 17 pct. i eksporten af varer og tjenester, mens importen faldt 16 pct. Både eksporten og importen er efterfølgende steget og er i marts 2021 atter på niveau med starten af 2020. Mens både handlen med varer og tjenester bidrog til store fald i starten af 2020, er det varerne, der nu har bragt den samlede udenrigshandel tilbage til niveauet før COVID-19.

Eksport og import af varer og tjenester, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Eksporten i vores nabolande er også tilbage til før COVID-19-niveauet

I vores nabolande  var faldet i eksporten af varer og tjenester i starten af 2020, mere markant end for Danmark. Efterfølgende er eksporten i både Sverige og Tyskland steget og ligger nu på eller over det niveau, der blev set før COVID-19 i faktiske tal.

Eksport og import af varer og tjenester for udvalgte lande, faktiske talKilde: Eurostat

Også importen i vores nabolande er tilbage til før COVID-19 niveau

Også importen af varer og tjenester faldt i starten af 2020 i vores nabolande. Efterfølgende er importen i både Sverige og Tyskland igen steget til et niveau, der ligger på linje med eller over det niveau, der blev set før COVID-19.

Eksporten af medicinalvarer faldt ikke under COVID-19-nedlukningen

Fra januar til maj 2020 faldt vareeksporten med i alt 10 mia. kr. Eksporten faldt i næsten alle varegrupper undtagen kemikalier og kemiske produkter, som indeholder medicinalvarer. Efterfølgende stigninger i eksporten gør, at alle varegrupper er tilbage på niveau med før COVID-19.

Eksport og import på udvalgte varegrupper, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

De samme varegrupper trækker importen op igen efter nedgang

Også importen af varer havde et fald fra januar til maj 2020, nærmere bestemt på omkring 9 mia. kr. Et fald som bl.a. var markant i varegruppen færdigvarer. Også importen er efterfølgende steget, og fx er importen af færdigvarer nu højere end i starten af 2020.

Eksport og import på tjenestegrupper, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/uht4s1

Rejser bidrog mest til fald i tjenesteeksporten

Ligesom for vareeksporten var der også for tjenesteeksporten et fald som følge af COVID-19. For tjenesterne var dette fald på 10 mia. kr. fra januar til maj 2020. Det er især eksporten af rejsetjenester, som bidrager til faldet.

Tjenesteimporten faldt fra januar til maj 2020 med 7 mia. kr. Ligesom for tjenesteeksporten var det især rejsetjenester, der trak importen ned.

Nyt fra Danmarks Statistik

28. maj 2021 - Nr. 201

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. september 2023

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation