Gå til sidens indhold

Største godsmængder i danske havne i 13 år

Skibsfart (år) 2022

I 2022 blev der langet 97,2 mio. ton gods over de danske kajanlæg. Det er en stigning på 2 pct. sammenlignet med året før, og den største godsmængde de danske havne har håndteret siden 2008, hvor der gik 106,1 mio. ton gods igennem de danske havne. Der var en stigning i antallet af anløb af lastskibe på 2 pct. i 2022 sammenlignet med 2021, så antallet af anløb i 2022 var 19.613. Samtidig var der en tendens til at skibene var større. Således anløb 1.580 fragtskibe over 25.000 BT danske havne i 2022, som var en stigning på 61 pct. i forhold til 2021. Passagertransporten med skib er med 29,9 mio. passagerer i 2022 fortsat under niveauet i 2019 på 32,7 mio. passagerer trods en stor stigning på 34 pct. i forhold til 2021.

Gods og passagertrafik i danske havneKilde: www.statistikbanken.dk/skib101

Aarhus havn størst på gods i 2022

118 havne håndterede gods i Danmark i 2022 - i nogle tilfælde udelukkende som gods på færger - men de 27 største havne, som har en årlig godsomsætning på mere end 1 mio. ton, stod for 83 mio. ton, svarende til 85 pct. af den samlede godsmængde i 2022. Den største havn efter godsomsætning var Aarhus havn med 10,6 mio. ton, mens Rødby Færgehavn var næststørste enkelthavn med 8,5 mio. ton gods. Hvis de fire havneenheder ved Kalundborg betragtes under ét, ville Kalundborg dog være næststørst med 9,8 mio. ton gods i 2022.

Helsingør havn havde flest passagerer i 2022 med 6,3 mio. passagerer, mens Rødby havn med 4,5 mio. passagerer var den næststørste færgehavn.

Passagertallet til danske småøer fortsat højt trods fald

Færgetrafikken til de danske øer, der ikke er forbundet til resten af landet med bro, faldt i 2022 efter et par særdeles gode år i 2020 og 2021. Med 5,4 mio. passagerer var 2022 dog fortsat på et højt niveau. De ekstraordinært høje passagertal i de foregående to år var positiv påvirket af en øget national turisme og hjælpepakker i forbindelse med COVID-19.

Færgepassagerer til danske småøerKilde: www.statistikbanken.dk/skib31

2022 bragte krydstogtpassagererne tilbage efter COVID-19

Efter nærmest total stop for krydstogtpassagerer i de danske havne under COVID- pandemien, var der i 2022 637.000 passagerer, der gik i land fordelt på flere anløb end nogensinde, nemlig 532. Passagertallet i 2022 er en anelse under niveauet i 2018-2019, men ikke desto mindre det tredje højeste registrerede passagertal efter de to nævnte år. Københavns havn er fortsat den store magnet for krydstogtskibene, men havne som Skagen og Rønne tiltrækker i stigende grad krydstogtskibe.

Passagerer på krydstogtskibeKilde: www.statistikbanken.dk/skib35

Passager- og færgefart i danske havne

 

2018
 

2019
 

2020
 

2021
 

2022
 

Ændring
2021-2022

 

1.000 passagerer

pct.

Passagerer i alt

32512

32729

20568

22328

29927

34,0

Udenrigsruter

21660

21688

10282

11143

18827

69,0

Indenrigsruter

10852

11041

10286

11185

11100

-0,8

Anm.:I tabellen opgøres passagerer for ruten, mens de i figuren øverst opgøres for havnen. For indenrigsruter betyder det, at passagertallet på en rute indgår dobbelt i figuren.
Kilde: www.statistikbanken.dk/skib31 og skib32

Samlet godsomsætning efter vareart. 2022

 

Udlosset fra

Indladet til

I alt

Andel

 

Udland

Indland

Udland

Indland

 

 

 

1.000 ton

pct.

I alt

48305

13039

28450

7403

97197

100

Flydende bulk

12389

2446

6245

2334

23414

24

Fast bulk

15358

7533

5329

2094

30314

31

Stykgods

20557

3058

16878

2973

43466

45

Kilde: www.statistikbanken.dk/skib451

Nyt fra Danmarks Statistik

12. maj 2023 - Nr. 165

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. maj 2024

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne er ikke sæsonkorrigerede.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation