Gå til sidens indhold

Antallet af anmeldte butikstyverier stiger fortsat

Kriminalitet (kvt.) 1. kvt. 2023

I første kvartal 2023 blev der anmeldt 5.960 butikstyverier, når der er korrigeret for sæsonudsving. Dette svarer til en stigning på 9 pct. i forhold til fjerde kvartal 2022. Antallet af anmeldte butikstyverier har været markant stigende siden fjerde kvartal 2021, hvor der blev anmeldt 3.735 butikstyverier, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det svarer til en stigning på 60 pct. når fjerde kvartal 2021 sammenlignes med første kvartal 2023. Den markante stigning siden første kvartal 2021 skyldes særligt flere anmeldelser i kategorierne butikstyveri købmand/supermarked/mejeri og butikstyveri fra andre forretninger.

Anmeldte butikstyverier, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Minimale udsving i anmeldte indbrud

I første kvartal 2023 blev der i alt anmeldt 7.608 indbrud, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det svarer til en stigning på 1 pct. i forhold til forrige kvartal, hvor der blev anmeldt 7.532 indbrud. Stigningen i antallet af anmeldte indbrud skyldes en mindre stigning i anmeldelser vedr. indbrud i ubeboede bebyggelser, som steg med lidt mindre end 3 pct. samt en mindre stigning i indbrud i beboelser, som steg med lidt mindre end 2 pct. Dog var der et mindre fald i antal anmeldelser vedr. indbrud i forretning/ virksomhed mv., som faldt med omkring 2 pct., når der er korrigeret for sæsonudsving. De mindre udsving i antallet af anmeldte indbrud kommer efter en periode, hvor udviklingen har været påvirket af COVID-19-situationen med et generelt fald. Udviklingen efter COVID-19 tyder på en lavere tendens i antallet af anmeldte indbrud.

Anmeldte indbrud, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Stigning i anmeldte voldsforbrydelser

I første kvartal 2023 blev der i alt anmeldt 7.253 voldsforbrydelser, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det svarer til en stigning på 5 pct. i forhold til fjerde kvartal 2022. Stigningen i voldsforbrydelser skyldes blandt andet en stigning i antallet af anmeldelser vedr. vold mod privatperson samt trusler, som er steget med hhv. 4 pct. og 19 pct. Antallet af anmeldelser vedr. vold og lignende mod offentlig myndighed er dog faldet med 2 pct., når første kvartal 2023 sammenlignes med fjerde kvartal 2022.

Anmeldte voldsforbrydelser, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/straf12

Nyt fra Danmarks Statistik

19. april 2023 - Nr. 137

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. august 2023

Kontakt

Statistik­dokumentation