Gå til sidens indhold

Flest mænd modtog tidlig pension i 2022

Folke- og førtidspension 2023

Ændret 17. januar 2024 kl. 09:28

En lille gruppe af brøkpensionister på seniorpension var fejlagtigt klassificeret som førtidspensionister, hvilket betyder, at antallet af seniorpensionister var en smule undervurderet og antallet af førtidspensionister tilsvarende overvurderet. Desuden er aldersberegningen for pensionisterne ændret til opgørelsestidspunkt ultimo måneden, hvor den tidligere har været primo måneden. Dette medfører således, at en mindre del af pensionisterne nu er klassificeret som værende 1 år ældre, end de var før rettelsen. Tallene er rettet og markeret med rød.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

I december 2022 var der 10.600 mænd og 11.500 kvinder, der modtog seniorpension. Det er en stigning på 3.600 for mænd og 4.100 for kvinder i forhold til december 2021. Seniorpensionen afløste seniorførtidspensionen fra januar 2020. Ser man på tidlig pension, som blev indført i januar 2022, så var der 5.700 mænd og 4.300 kvinder på ordningen i december 2022. Der var altså flere mænd end kvinder på tidlig pension og omvendt flere kvinder end mænd på seniorpension.

Antal seniorpensionister og tidlig-pensionister i befolkningen 2021-202Kilde: www.statistikbanken.dk/pen113 (Figuren er ændret i forhold til oprindelig version)

Antallet af nye seniorpensionister og tidlig-pensionister fulgtes ad i 2022

I januar 2022 blev tidlig pension udbetalt for første gang til i alt 3.700 personer. Mellem februar 2022 og december 2022 kom der i gennemsnit 746 nye modtagere af seniorpension og 636 nye modtagere af tidlig pension pr. måned. Med "nye modtagere" menes der personer, der ikke har modtaget ydelsen før pågældende måned. Fra februar 2021 til december 2021 var der i gennemsnit 640 nye modtagere på seniorpension pr. måned. Det vil sige, at antallet af nye modtagere på seniorpension pr. måned i 2022 i gennemsnit var ca. 100 højere end i 2021. Denne stigning er sket på trods af indførelsen af tidlig pension, også kendt som "Arne-pension".

Ydelserne tildeles ud fra forskellige kriterier

Seniorpension og tidlig pension er begge rettet mod personer lige før pensionsalderen, men seniorpension er rettet mod ældre med nedsat arbejdsevne, og tidlig pension er rettet mod ældre med høj anciennitet på arbejdsmarkedet. Kønsforskellen i antal modtagere af tidlig pension har været tydelig fra den første måned, den blev udbetalt, mens kønsforskellen mellem kvinder og mænd, der modtager seniorpension er øget i 2022.

Antallet af førtidspensionister steg også i 2022

I december 2021 var der 221.000 modtagere af førtidspension, og i december 2022 var der 230.000 modtagere af førtidspension. Det samlede antal førtidspensionister steg således med 9.400 personer fra december 2021 til december 2022. Der var 16.500 personer over 65 år, der modtog førtidspension i december 2021, mens der i december 2022 var 22.600 modtagere over 65 år, der modtog ydelsen. Dette skal ses i lyset af den hævede folkepensionsalder, der har betydet, at førtidspensionister overgår senere til folkepension og forbliver længere på førtidspension.

Antal førtidspensionister i befolkningen 2021-2022Kilde: www.statistikbanken.dk/pen113 (Figuren er ændret i forhold til oprindelig version)

Antallet af folkepensionister faldt igen i 2022

I 2022 var der ligesom i de foregående år et fald i antallet af folkepensionister. Fra december 2021 til december 2022 faldt antallet af folkepensionister således med 16.000. Det skyldes i høj grad, at folkepensionsalderen fra 2021 til 2022 er steget med et halvt år fra 66,5 år til 67 år. Det vil fx sige, at den aldersgruppe, der ellers kunne have modtaget folkepension fra februar 2022 først nåede folkepensionsalderen i august 2022.

Antal af folkepensionister 2021-2022Kilde: www.statistikbanken.dk/pen114

Den samlede udbetaling af folkepension faldt også i 2022

I 2022 blev der i alt udbetalt 142,4 mia. kr. i folkepension til personer med bopæl i Danmark, hvilket er 0,6 mia. kr. mindre end i 2021 på trods af, at satserne er steget.

Dette skal ses i lyset af den hævede folkepensionsalder, som samtidig også kan være med til at forklare, hvorfor den samlede udbetalte førtidspension er steget med 1,5 mia. kr. fra 2021 til 2022 til 46,4 mia. kr. Der blev udbetalt 1,4 mia. kr. mere i seniorpension, således at der samlet blev udbetalt 3,8 mia. kr. i seniorpension i 2022. Endelig udbetaltes 1,1 mia. kr. i tidlig pension til personer med bopæl i Danmark

Nyt fra Danmarks Statistik

20. april 2023 - Nr. 138

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. april 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken om sociale pensioner er baseret på Danmarks Statistiks pensionsregister. Oplysningerne kommer fra de it-systemer, der administrerer udbetaling af social pension. Der kan leveres specialopgørelser mod betaling.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation